Dansk-engelsk oversættelse af "brunkul"

DA

"brunkul" engelsk oversættelse

EN
DA

brunkul {et}

volume_up
brunkul
Brunkul har fået meget opmærksomhed i dette forslag.
A great deal of attention in this presentation has been given to lignite.
Vi glemmer, at Europa har store reserver af brunkul og stenkul.
We forget that Europe has vast reserves of lignite and hard coal.
Den massive brug af brunkul, hvilket jeg bl.a. ser i Ungarn i området omkring Obosar, skal erstattes af energikilder, der ikke anretter så store miljøskader.
The massive utilisation of lignite, which I see especially in Hungary, for example, in the region of Obosar, must be replaced by energy sources which have no such harmful impact on the environment.

Eksempelsætninger "brunkul" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi glemmer, at Europa har store reserver af brunkul og stenkul.
We forget that Europe has vast reserves of lignite and hard coal.
DanishBrunkul har fået meget opmærksomhed i dette forslag.
A great deal of attention in this presentation has been given to lignite.
DanishJeg gruer for alternativer som brunkul til energi, for det har virkelig skadet miljøet meget.
I hardly think that brown coal can be seen as a viable option, because of the huge environmental damage that it causes.
DanishRådet imødekom endvidere Parlamentet ved at fjerne visse undtagelser, især for bestemte anlæg, som fyrer med fast brændsel og brunkul fra egen jord.
In addition, the Council met Parliament half-way and deleted certain exceptions, especially for certain plants which are fired with solid fuels and native brown coal.
DanishDen massive brug af brunkul, hvilket jeg bl.a. ser i Ungarn i området omkring Obosar, skal erstattes af energikilder, der ikke anretter så store miljøskader.
The massive utilisation of lignite, which I see especially in Hungary, for example, in the region of Obosar, must be replaced by energy sources which have no such harmful impact on the environment.
DanishMan må ikke glemme, at der allerede under det russiske regime blev begået uhyrlige miljøsynder på alle områder, og at miljøet i disse lande nu er stærkt belastet af brunkul.
It must not be forgotten that under the Russian regime many dreadful sins were committed against the environment, but now in these countries the environment is being severely damaged by lignite.