Dansk-engelsk oversættelse af "brutal"

DA

"brutal" engelsk oversættelse

EN

"brutal" dansk oversættelse

DA brutal
volume_up
{adjektiv}

brutal (også: uvenlig)
volume_up
brutal {adj.}
Det er en alt for brutal reform, der ægger til konflikt med dem, som den vedrører.
Furthermore, this reform is too brutal and is being attacked by those it affects.
Hr. formand, vi må ikke glemme, at RUF er en voldelig og brutal gruppe.
Mr President, we must not forget that the RUF is a vicious and brutal grouping.
Det er virkelig en lang række vidnesbyrd om brutal krigeriskhed.
This is certainly a track record of brutal belligerence.
brutal (også: vild, ustyrlig, uciviliseret)
volume_up
savage {adj.}
Han blev gennemtævet og stukket ihjel i et brutalt angreb, som bar alle kendetegn for et politisk motiveret IRA-mord.
His brutal beating and stabbing was a serious and savage attack, which bore all the hallmarks of a politically motivated IRA murder.
I dag har vi, med NATO ' s besættelsestroppers medviden, for ikke at sige medvirken, en brutal etnisk udrensning af serbere og andre etniske grupper end den albansktalende.
Today, we are turning a blind eye to the involvement of NATO occupation forces in the savage ethnic cleansing of the Serbs and non-Albanian speaking minorities.
Faktisk var mordet på journalisten Veronica Guerin i mit land med til at anspore politikerne og politiet, som optrævlede et brutalt forbrydernetværk i Irland.
In fact the murder of the journalist Veronica Guerin in my country galvanised politicians and police into action which smashed a savage gangster culture in Ireland.
brutal
volume_up
brute {adj.}
brutal (også: nådesløs)
Det er uacceptabelt og uhæderligt at påstå, at dialog og engagement er det eneste rigtige over for et brutalt regime som SLORC.
It is unacceptable and disingenuous to claim that dialogue or engagement is appropriate with any ruthless regime like the SLORC.
Denne dystre virkelighed har sat fokus på den irakiske befolknings tilstand og problemet med at arbejde med et regime, som er lige så brutalt, som det er hensynsløst.
These dire circumstances have brought into focus the plight of the Iraqi people and the problem of dealing with a regime which is as ruthless as it is reckless.
brutal (også: dyrisk, grov)

Eksempelsætninger "brutal" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishVi er ikke i færd med på brutal vis at harmonisere den europæiske strafferet.
We are not in the process of harmonising European criminal law with a sledgehammer.
DanishNordkorea forbliver en forarmet og brutal stat og tilmed en meget farlig stat.
North Korea remains a failing, rogue state and a very dangerous one at that.
DanishMan kan ikke på brutal vis gøre denne detalje mere omfattende uden at ændre traktaten.
We cannot extend these powers abruptly without changing the Treaty.
DanishDer er tale om åbenlys og brutal militærintervention i et uafhængigt europæisk land.
We are talking about blatant and naked military intervention in an independent European country.
DanishDet var i virkeligheden et udtryk for hævn og brutal kolonialisme.
Illegal because it was illegal, but cynical because it was done with a thought to the elections.
DanishDer har været en brutal stigning i importen med de deraf følgende konsekvenser for den europæiske produktion.
However, it also aspires to enforce fair and equitable trade rules for all.
DanishLandet blev på brutal vis ødelagt af den kommunistiske okkupation.
It was brutally wrecked by Communist occupation.
DanishHvordan tror vi, at man kan klare en forøgelse af omkostningerne samtidig med en brutal reduktion af priserne?
How did we think that we would survive in the face of increasing costs and a drastic reduction in prices?
DanishSamtidig med manipulationen anvendes også brutal politivold, som det skete i Göteborg og navnlig i Genova.
And at the same time, unbridled police violence is being used, such as that seen in Gothenburg and, even more so, in Genoa.
DanishMenneskerettighedsforbundet hævder, at børnene er blevet udsat for brutal behandling og har behov for omgående psykologisk hjælp.
The Union for Human Rights maintains that the children have been mistreated and need immediate psychological assistance.
DanishLørdag den 1. februar trængte politiet på brutal vis ind i Jevgenjevka-menighedens bedehus i det nordøstlige Kasakhstan.
On Saturday 1 February police brutally raided a prayer centre in the municipality of Yevgenyevka in the north-east of Kazakhstan.
DanishDen genvalgte præsident synes imidlertid at føre en udemokratisk og brutal kamp imod oppositionen og hele mari-samfundet.
The situation of the Russian minority in some European countries is also worrying - perhaps, sometime, we can discuss that as well.
DanishI januar 2002 oplevede Sierra Leone afslutningen på en brutal borgerkrig, der havde varet i 10 år.
The problems of Liberia and Sierra Leone will not be resolved in the long term without all the groups of their inhabitants being involved on an equal basis.
DanishNu har den taget sin tilflugt til en brutal beslutning på bekostning af en udenlandsk fabrik, én af de mest produktive i gruppen.
In doing so, it is not only flouting two European directives, it has also dealt a severe blow to people's faith in European solidarity.
Danish- Fru formand, hr. formand for Rådet, hr. kommissær, handel med menneskelige organer er den moderne verdens piratvirksomhed og en særlig beskidt og brutal form for piratvirksomhed.
It is the members of civil and political society and not only religious society who should take charge of this problem.
DanishJeg spørger Dem nu, hr. rådsformand, hvad De vil stille op over for de virksomhedsledere, der på brutal vis fejer Deres intentioner til side?
I ask you this, Mr President-in-Office of the Council, what are you going to do about these company directors who so brazenly thumb their noses at your declared intentions?
DanishGrækenland, der har den måske højeste procentdel indvandrere - fremgangsmåder, som udgør en grov og brutal krænkelse af indvandrernes grundlæggende menneskerettigheder.
Immigrants who, at the end of the day, mostly come from countries which are the wretched victims of exploitation, including by countries in the European Union.
DanishEfter min opfattelse ville dette forudsætte en detaljeret - snarere end kortfattet og brutal - udarbejdelse og fremlæggelse af USA ' s plan for demokratisering af Mellemøsten.
Lastly, I hope to see more dialogue between moderate Muslim leaders and the EU's political classes if we are to avoid the much feared clash of civilisations as a scenario.
DanishJeg tænker på de børn, som ikke får skolegang, eller som bliver tvangsudskrevet, de fattige, der bliver berøvet grundlæggende sundhedspleje og husly, og de mange ofre for brutal vold.
The delegation of the European Commission in Kathmandu will not accept any high level invitations from the King or from any of his cabinet ministers unless instructed otherwise by its headquarters.