Dansk-engelsk oversættelse af "bruttonationalindkomst"

DA

"bruttonationalindkomst" engelsk oversættelse

DA

bruttonationalindkomst {en}

volume_up
1. økonomi
bruttonationalindkomst
Den væsentlige søjle i den aktuelle finansiering er medlemsstaternes bruttonationalindkomst.
The essential pillar as far as the current financing framework is concerned, is the gross domestic product of the Member States.
For det andet svarer totalbeløbet af betalingsbevillingerne til 1,09 % af Fællesskabets bruttonationalindkomst.
As a second point, the total sum of payments corresponds to 1.09%of the Community's gross domestic product.
Jeg var nødt til at vente til efter afstemningen for at spørge mine tyske kolleger om, hvad der faktisk stod i den tyske udgave, og de bekræftede, at " BSP " netop betyder " bruttonationalindkomst ".
I had to wait until the end of the vote to ask my German colleagues what was in fact written in the German version and they confirmed to me that " BSP " means " gross domestic product ".

Eksempelsætninger "bruttonationalindkomst" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishUdgifterne i år 2006 vil svare til 1, 13 % af EU ' s bruttonationalindkomst.
In the year 2006, expenditure will account for 1.13 % of the EU's gross national product.
DanishBetalingsbevillingernes samlede volumen svarer dermed til 1, 10 % af Fællesskabets bruttonationalindkomst.
The payment appropriations thus correspond to 1.10 % of Community GNP.
DanishFor det andet svarer totalbeløbet af betalingsbevillingerne til 1,09 % af Fællesskabets bruttonationalindkomst.
As a second point, the total sum of payments corresponds to 1.09%of the Community's gross domestic product.
DanishDen væsentlige søjle i den aktuelle finansiering er medlemsstaternes bruttonationalindkomst.
The essential pillar as far as the current financing framework is concerned, is the gross domestic product of the Member States.
DanishKontrakter om offentlige bygge- og anlægsopgaver, tjenesteydelser og indkøb udgør mere end 14 % af EU ' s bruttonationalindkomst.
The award of contracts, services and supplies by public tender accounts for more than 14 % of European GDP.
DanishKan Kosovo virkelig absorbere disse 500 millioner, når Kosovos bruttonationalindkomst er mellem EUR 800 millioner og 1 milliard?
Can Kosovo really absorb the 500 million when its gross national product is between EUR 800 million and EUR 1 billion?
DanishJeg husker desuden, at medlemsstaterne havde forpligtet sig til at bruge 0,7 % af deres bruttonationalindkomst på udviklingsbistand.
Incidentally, I recall that the Member States had undertaken to utilise 0.7 % of their gross national product for development aid.
DanishCentrets virksomhed vil blive finansieret via en særlig fordeling på medlemsstaterne efter deres bruttonationalindkomst.
There will be a special system for sharing responsibility for financing the Centre's activity among the Member States according to their gross national income.
DanishLoftet over EU ' s udgifter er fortsat 1, 27 % af Den Europæiske Unions bruttonationalindkomst, og dette loft vil heller ikke fremover blive nået.
The ceiling of EU expenditure remains 1.27 % of the European Union's gross national product, and we will continue to remain below this ceiling.
DanishCasaca, jeg læste faktisk " bruttonationalindkomst ", fordi der i den italienske tekst stod BNI, som netop betyder bruttonationalindkomst.
Mr Casaca, I did indeed read out " gross national product " because the Italian version contained the acronym GNP, which means, as I said, gross national product.
DanishDet betyder en stigning på 5,4 % i forhold til bevillingerne til indeværende år og svarer til 0,99 % af Unionens bruttonationalindkomst.
As for payment appropriations, that is to say, the cash that the European Union will be required to pay out during 2005, a total of EUR 105 billion has been set aside for this purpose.
DanishDe lande, som har underskrevet det såkaldte, der har til formål at begrænse EU-budgettet til 1 % af EU ' s bruttonationalindkomst, har således fået deres vilje.
It is evident that there is also broad support in Parliament for energy efficiency projects, and I would also urge its support for the few additional amendments that we have tabled.
DanishJunilisten mener, at EU ' s budget skal begrænses til 1,00 % af medlemslandenes gennemsnitlige bruttonationalindkomst og støtter derfor i princippet Rådets holdning.
The June List believes that the EU budget should be limited to 1.00 % of the Member States’ average gross national income and therefore supports the Council’ s position in principle.
DanishJeg var nødt til at vente til efter afstemningen for at spørge mine tyske kolleger om, hvad der faktisk stod i den tyske udgave, og de bekræftede, at " BSP " netop betyder " bruttonationalindkomst ".
I had to wait until the end of the vote to ask my German colleagues what was in fact written in the German version and they confirmed to me that " BSP " means " gross domestic product ".