Dansk-engelsk oversættelse af "bruttonationalprodukt"

DA

"bruttonationalprodukt" engelsk oversættelse

DA bruttonationalprodukt
volume_up
{et}

bruttonationalprodukt
Når vi ser på vores bruttonationalprodukt, burde det faktisk være muligt.
If we consider our gross national product, that ought actually to be possible.
- Mine damer og herrer, Estland er et maritimt land, og havnetjenester udgør en stor del af vores bruttonationalprodukt.
Ladies and gentlemen, Estonia is a maritime country, and port services represent a large proportion of our gross national product.
Læg dertil, at landbrugssektoren tegner sig for 34 % af udviklingslandenes bruttonationalprodukt mod 5,3 % i EU.
Add to this the fact that the agricultural sector accounts for 34 % of the developing countries ' gross national product, compared with 5.3 % in the EU.
bruttonationalprodukt (også: BNI per indbygger)
Investeringerne udgør nu kun omkring 18 % af Europas bruttonationalprodukt.
Investment now represents only about 18 % of the gross domestic product of Europe.
Omfanget af sort arbejde udgør nu 15 % af EU ' s bruttonationalprodukt.
The volume of undeclared work now corresponds to 15 % of gross domestic product in the EU.
Hele EU-budgettet svarer kun til et par procent af medlemslandenes samlede bruttonationalprodukt.
The whole EU budget amounts to only about 2 % of the Member States ' combined Gross Domestic Product.

Eksempelsætninger "bruttonationalprodukt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishEU kan maksimalt bruge 1,2 % af det samlede bruttonationalprodukt fra alle medlemsstater.
The EU can only spend a maximum of 1.2 % of the combined GDP of all its Member States.
DanishDe to landes bruttonationalprodukt er meget lavt, og fattigdom er fortsat et væsentligt problem.
The GDP of the two countries is very low and poverty remains a major problem.
DanishHvidvaskning af penge udgør mellem 2 % og 5 % af det samlede globale bruttonationalprodukt.
Money laundering represents between 2 and 5 % of aggregate global GNP.
DanishUSA ' s føderale budget viderefordeler mere end 30 % af det amerikanske bruttonationalprodukt.
The fact is that the Union does not provide itself with resources that match its ambitions.
DanishDets andel af medlemslandenes samlede bruttonationalprodukt er den laveste i flere år.
The share it represents of the combined GNP of the Member States is lower than it has been for years.
DanishI Østrig stammer immervæk 6 % af vores bruttonationalprodukt fra den internationale turisttrafik.
After all, Austria derives 6 % of its GDP from international tourism.
DanishKommissionen har for budgettet 2003 foreslået et beløb på 1,03 % af det europæiske bruttonationalprodukt.
The Commission proposed 1.03 % of the European national product for the 2003 budget.
Danish- 70 % af Europas bruttonationalprodukt er nu baseret på tjenesteydelser.
Let us give the 20 million unemployed Europeans a chance.
DanishIrlands bruttonationalprodukt ligger f.eks. op imod 15 % over bruttonationalindkomsten.
I am very glad to hear that the Irish Government and presidency are as committed as the Minister has said.
DanishDet er ikke muligt at fungere med en begrænsning på egne indtægter på 1, 27 % af Fællesskabets bruttonationalprodukt.
It is impossible to work with an own-resource limit of 1.27 % of Community GNP.
DanishDen region, som jeg repræsenterer, har det laveste bruttonationalprodukt pr. indbygger i Det Forenede Kongerige.
The region that I represent has the lowest GDP per head of any region in the United Kingdom.
DanishNogle medlemslande bruger hele 3 % af deres bruttonationalprodukt på boligpolitikken, mens andre bruger mindre end 1 %.
Some Member States spend as much as 3 % of their GDP on housing, others less than 1 %.
DanishDet vil kun udgøre 1,03 % af det europæiske bruttonationalprodukt.
It will amount to only 1.03 % of Europe's GNP.
DanishVi bruger 1, 22 % af Fællesskabets bruttonationalprodukt.
We spend 1.22 % of the GDP of the Community.
DanishBudgettets andel af det europæiske bruttonationalprodukt vil næste år være lavere end på noget tidspunkt i 1990 ' erne.
The budget as a proportion of Europe's GNP is lower for next year than at any time during the 1990s.
DanishEn anden ordfører nævnte, at det er en tiendedel af en procent af vores bruttonationalprodukt, vi taler om, for hele udvidelsen.
Another mentioned that, in total, enlargement will cost one tenth of one per cent of our GDP.
DanishHvorfor USA har 40,5 % højere bruttonationalprodukt i gennemsnit pr. indbygger, end vi har i selv den rigeste del af EU-15?
We should reflect before talking about immigrants’ rights to work while ignoring our own unemployed.
DanishDet er rigtigt, relationen mellem EUR 500 millioner og Kosovos skønnede bruttonationalprodukt er værd af nævne.
The question of how the sum of EUR 500 million stands in relation to Kosovo's estimated GDP is indeed worthy of mention.
DanishSkal vi ikke netop koncentrere os om den sektor, som efterhånden skaber 70 % af EU ' s bruttonationalprodukt?
None of us can any more be ignorant of the fact that the European internal market has created two million jobs since 1993.
DanishProblemet er betalingsbevillingerne, som er de laveste i årevis, kun 1,03 % af Fællesskabets bruttonationalprodukt.
It has problems with payment appropriations, which are at their lowest level for years - just 1.03 % of Community GNI.