Dansk-engelsk oversættelse af "Bruxelles"

DA

"Bruxelles" engelsk oversættelse

DA

Bruxelles {egennavn}

volume_up
1. geografi
Bruxelles
Det hedder ikke» Sikkerheden i Leopold-kvarteret i Bruxelles«, men» Kriminalitet i Bruxelles«.
It is not " safety in the Leopold District of Brussels ' but " crime in Brussels '.
Midlerne skal ikke først strømme til Bruxelles og dernæst fra Bruxelles tilbage igen.
We must not have the funds going first to Brussels and then coming back from Brussels.
Men myndighederne i Bruxelles er ikke Forretningsordensudvalget!
But the Brussels ' authorities are not the Committee on the Rules of Procedure.

Eksempelsætninger "Bruxelles" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBruxelles er for mange af vores borgere langt væk, og der må sættes ansigter på.
For many of our citizens, Brussels is distant and needs to be given a human face.
DanishDer er blevet indkaldt til yderligere minimøder i næste mødeperiode i Bruxelles.
More mini plenary sittings have been convened for the next session in Brussels.
DanishMen selv om jeg hilser de positive toner fra Bruxelles velkommen, er det ikke nok.
But whilst I welcome the positive noises coming from Brussels, it is not enough.
DanishDet er essensen af den beslutning, vi vedtog i Bruxelles den 4. december 1997.
This was summed up in the resolution we approved in Brussels on 4 December 1997.
DanishI dag holder EU ' s forum om organiseret kriminalitet sit første møde i Bruxelles.
Today in Brussels the EU Forum on Organised Crime is holding its first meeting.
DanishVi har endnu et spørgsmål, som vedrører mødeperioden den 5. og 6. juni i Bruxelles.
We have one more point, in relation to the sittings of 5 and 6 June in Brussels.
DanishVi bør efter min mening komme væk fra parolen: Bedrageri har til huse i Bruxelles.
In my opinion, we should get away from the saying: fraud has its home in Brussels.
DanishDe vil gøre oprør, og de kommer måske i øvrigt op til Kommissionen i Bruxelles.
They will revolt and they may, for that matter, come to the Commission in Brussels.
DanishNej, hvis man er i tvivl, siger man: " Det er dem i Bruxelles, der gør det mod os!
No: whenever there is any doubt, people are told, 'Brussels is doing it to us! '
DanishOrdføreren vil anbringe medarbejdere, der arbejder i Bruxelles, i en EU-ordning.
The rapporteur wants assistants working in Brussels to be covered by Community rules.
DanishI januar i år afholdtes det 10. møde i Det Blandede Udvalg EF / Indien i Bruxelles.
Last January the 10th EC/ India Joint Commission Meeting was held in Brussels.
DanishVi ved bedre end bureaukraterne i Bruxelles, hvilke områder der mangler støtte.
We know where funding is needed far better than the bureaucrats in Brussels.
DanishJeg håber, hr. formand, at Deres besøg i Bruxelles i morgen bliver vellykket.
I hope, Mr President, that your visit to Brussels tomorrow will be successful.
Danish1.Omkostningerne skal deles mellem Strasbourg og Bruxelles i forholdet 1: 1.2.
1. Costs should be divided on a 1: 1 basis between Strasbourg and Brussels.2.
DanishJeg ved, at nordkoreanerne har anmodet om, at der åbnes et kontaktorgan i Bruxelles.
I know the North Koreans have asked for a liaison office to be opened in Brussels.
DanishI øvrigt mener jeg, vi bør føre denne forhandling i Bruxelles og ikke i Strasbourg.
I would like to remind you that there is as yet no scientific proof for that.
DanishHvad det præcise indhold af EU ' s bidrag i Bruxelles bliver kan endnu ikke angives.
I cannot yet indicate the specific content of the EU contribution in Brussels.
DanishHvis man f.eks. rejser med fly fra London til Bruxelles, tager det kun 40 minutter.
For example, if you travel by air from London to Brussels it takes only 40 minutes.
DanishDe vigtigste konferencer i Bruxelles og derefter i Ottawa skal snart afholdes.
The most important conferences in Brussels and then in Ottawa are coming up.
DanishDjibril Diallo, lederen af taskforcen, kommer til Bruxelles den 10. og 11. januar.
Djibril Diallo, the head of the taskforce, will be in Brussels on 10 and 11 January.