Dansk-engelsk oversættelse af "bryde ud"

DA

"bryde ud" engelsk oversættelse

volume_up
bryde ud {tr.vb.} [talemåde]

DA bryde ud
volume_up
{verbum}

bryde ud (også: udbryde)
Situationen i Rusland kan når som helst bryde ud som et asymmetrisk chok.
The situation in Russia may erupt into an asymmetric shock at any time.
bryde ud

Lignende oversættelser "bryde ud" på engelsk

bryde verbum
ud adverbium
English
ud verbum
English

Eksempelsætninger "bryde ud" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishJeg er overbevist om, at det vil få Europas befolkning til at bryde ud i jubel.
I am sure this will bring the citizens of Europe cheering out on to the streets.
DanishBortset fra disse punkter giver Amsterdam-traktaten ikke anledning til at bryde ud i jubelsang.
These aspects apart, however, the Amsterdam Treaty is hardly a cue for an ode to joy.
DanishVi må bryde ud af den trætte debat om institutioner og forfatninger.
We must break out of the tired debate on institutions and constitutions.
DanishJeg har en økonomisk ramme, og jeg kan ikke bryde ud af denne ramme.
I have my own financial framework, which I cannot deviate from.
DanishBranden kan risikere helt ukontrolleret at bryde ud i lys lue på grund af en eller anden lille gnist.
Sooner or later, a stray spark will set the pile ablaze like a bonfire.
DanishDe handicappede har ret til at bryde ud af den onde cirkel af fattigdom og handicap.
Many disabled people are kept out of sight, insofar as their fellow citizens refuse to recognise the problem.
DanishVar det internationale samfund ude af stand til at forhindre volden i at bryde ud?
Mr President, ladies and gentlemen, the current crisis in East Timor gives rise to a number of complex questions.
DanishSygdommen kan let bryde ud igen et hvilket som helst sted i Europa.
The disease could easily happen again anywhere in Europe.
DanishDer er tale om et» varmt« område, hvor en konflikt let kan bryde ud.
It is a 'hot spot ' which could result in conflict.
DanishI seks år syder der en konflikt, som kan bryde ud og forårsage en politisk eskalation.
For six years a conflict has been brewing there that could explode and cause an escalation in the political situation.
DanishDet kan ikke være rigtigt, at vi bare fortsætter, som om der ikke er noget i vejen, når krigen er lige ved at bryde ud.
We cannot continue as if nothing were wrong, while the region is on the brink of war.
DanishDet er navnlig den krig, der risikerer at bryde ud - og som De henviser til - om 15, 20, 25 eller 30 dage.
Specifically, it is the risk of war breaking out - which you have mentioned - in 15, 20 or 30 days ' time.
DanishIkke blot en lille gnist af håb om at bryde ud af den nye verdensorden, som yankee ' erne har påtvunget os.
He did not provide us with any hope that we might be able to put an end to the new world order imposed by the Yankees.
DanishMen den behøver da ikke at bryde ud i panik, fordi der finder et demokratisk valg sted i nabolandet.
Nevertheless, there is no need for them to start panicking just because democratic elections are taking place in a neighbouring state.
DanishDisse foranstaltninger skal nedsætte udbredelseshastigheden for kræft og forhindre sygdommen i at bryde ud i en tidligere alder.
These are designed to slow down the rate at which cancer is progressing and to prevent it occurring at earlier ages.
Danish- Hr. formand, den egentlige udfordring for EU er at give mulighed for at bryde ud af den onde cirkel med social udstødelse.
Europe’ s competitiveness and sustainability would benefit greatly if the old Member States were able to replicate that success.
DanishFor det er jo OSCE ' s egentlige, meget vigtige opgave at være et politisk advarselssystem for kriser, der er ved at bryde ud.
Because that is the real and very important task of the OSCE - to function as a political early-warning system for imminent crises.
DanishMedlemsstaterne har lagt sig fast på i den grad strenge og fastlåste holdninger, at de får svært ved at bryde ud af dem i tide, dvs. nu!
The Member States are currently entrenched in their positions and it will be difficult to move them from those positions in time, by which I mean now!
DanishHer har disse antibiotika deres maksimale virkning, hvad angår en forøgelse af ydelsen, fordi de nemlig undertrykker sygdomme, der ellers ville bryde ud.
In these cases, the antibiotics exercise their greatest effect in improving yield because they suppress illnesses which would otherwise break out.
DanishSluttelig skal det siges, at det ikke er det rette tidspunkt at smide 80.000 kurdere ud, at bryde miljøstandarder og menneskerettigheder for at bygge Ilisu-dæmningen.
Finally, now is not the time to eject 80 000 Kurds, breach environmental standards and human rights, in order to construct the Ilisu dam.