Dansk-engelsk oversættelse af "bryster"

DA

"bryster" engelsk oversættelse

EN
DA

bryster {flertal}

volume_up
bryster
volume_up
tits {fl} [slang]
They are needed to reconstruct breasts.
I am a wall, and my breasts like towers: then was I in his eyes as one that found favour.
Du give dem barnløst Skød og golde Bryster!
give them a miscarrying womb and dry breasts!
bryster
volume_up
boobs {fl} [hverd.]

Eksempelsætninger "bryster" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishJeg blev meget skuffet over svenskerne, som ellers bryster sig af åbenhed.
I was very disappointed in the Swedes, who normally boast about their openness.
DanishSamtidig bryster italienerne sig af, at de opnåede enighed om 95 % af emnerne.
At the same time the Italians flatter themselves that they reached agreement on 95 % of the issues.
DanishMon Øksen bryster sig mod den som hugger gør Saven sig til mod den som saver?
Shall the axe boast itself against him that heweth therewith?
DanishDu stærke hvi bryster du dig af din Ondskab imod den fromme?
Thou lovest evil more than good; and lying rather than to speak righteousness.
DanishDe selvudnævnte helte ved stambordene, der bryster sig af at snyde staten, skal udstødes.
The wide-boy in the local pub who brags about ripping off the State should no longer be indulged.
DanishRådet bryster sig, fordi det er så god til at håndtere høvlen.
The Council is being self-congratulatory while ably wielding the axe.
DanishPolitikken bliver derfor inkohærent og mangelfuld på et af de områder, Europa altid bryster sig af.
This makes the policy incoherent and certainly lacking in one of the areas in which Europe always prides itself.
DanishHvorfor var der Knæ til at tage imod mig hvorfor var der Bryster at die?
DanishDet bryster vi os gerne af med ugenert stolthed.
We gladly brag about that with undisguised pride.
Danishog hun optog sin Ungdoms Skændsel dengang Ægypterne krænkede hendes Jomfrubarm og krammede hendes unge Bryster
Thus thou calledst to remembrance the lewdness of thy youth, in bruising thy teats by the Egyptians for the paps of thy youth.
DanishOgså retsvæsenets så berømte uafhængige funktion, som det borgerlige demokrati bryster sig så meget af, bliver ramt.
It is also an insult to the famous operational independence of the judiciary of which bourgeois democracies are so proud.
DanishKoncernen afbildede tre kvinder med nøgne bryster på store plakatvægge, som kun dækkede brystvorterne med nævnte firmas flaskekapsler.
The company had displayed three bare-breasted women on huge billboards, with just their nipples covered by the firm's bottletops.
DanishDisse rige lande bryster sig af, at de ikke mere er vanskelige med hensyn til de meget store beløb, som de fattige lande skylder dem.
These rich countries boast about the fact that they no longer make a fuss about the gigantic amounts which these poor countries owe them.
DanishThi se der kommer Dage da man skal sige: Salige ere de ufrugtbare og de Liv som ikke fødte og de Bryster som ikke gave Die.
For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
DanishBør EU, som bryster sig så meget af sit engagement i miljøet, ikke revidere sin stilling til dette projekt og finansiere det?
Does the House not think that the European Union, which claims to be fighting for the environment, should review its position on and fund these projects?
DanishHvad angår det ændringsforslag, som PSE-Gruppen har fremlagt er det overraskende for folk, der hævder at tilhøre venstrefløjen og som bryster sig af at forsvare de svage.
As for the amendment tabled by the PSE, it is surprising on the part of a group which calls itself left-wing and prides itself on defending the weak.
DanishFlertallet i det parlament, der bryster sig af at belære alle om respekten for minoriteters rettigheder, burde begynde med at respektere minoriteten i dens egen midte.
The majority of a Parliament that prides itself on teaching the whole world to respect minority rights would do well to start by respecting the minority within it.
DanishHERREN siger: Eftersom Zions Døtre bryster sig og går med knejsende Nakke og kælne Blikke går med trippende Gang og med raslende Ankelkæder -
Moreover the LORD saith, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched forth necks and wanton eyes, walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet:
DanishMen det skete medens han sagde disse Ting da opløftede en Kvinde af Skaren sin Røst og sagde til ham: "Saligt er det Liv som bar dig og de Bryster som du diede.
And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked.
DanishDet ser ud, som om verdens største handelsmagt, som EU bryster sig af at være, bekræfter alle dem, der ironisk kalder det en døv diplomat, en blind general og en lam soldat.
The biggest trading power on earth, as our Union affects to call itself, seems to confirm the views of those who mockingly describe it as a voiceless diplomat, a blind general and a lame soldier.