Dansk-engelsk oversættelse af "brystkræft"

DA

"brystkræft" engelsk oversættelse

DA

brystkræft {en}

volume_up
1. medicin
brystkræft
Indtil nu er to genetiske fejl blevet identificeret som årsag til brystkræft.
To date, two defective genes have been identified as causing breast cancer.
Hr. formand, brystkræft er den mest almindelige kræftform i EU.
Breast cancer, Mr President, is the most common cancer in the European Union.
Det skulle gøre det muligt at forbedre den tidlige påvisning af brystkræft hos kvinder.
It should make it possible to improve the early detection of breast cancer in women.

Eksempelsætninger "brystkræft" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishIndtil nu er to genetiske fejl blevet identificeret som årsag til brystkræft.
To date, two defective genes have been identified as causing breast cancer.
DanishDet skulle gøre det muligt at forbedre den tidlige påvisning af brystkræft hos kvinder.
It should make it possible to improve the early detection of breast cancer in women.
DanishSædtallene falder, mens antallet af tilfælde af testikelkræft og brystkræft stiger.
Sperm counts are falling, while rates of testicular cancer and breast cancer are rising.
DanishBrystkræft er et af de største sundhedsproblemer i Skotland og i EU som helhed.
Breast cancer is one of the greatest health problems facing Scotland and the EU as a whole.
DanishBrystkræft er den mest almindelig dødsårsag hos kvinder i alderen mellem 35 og 55 år.
Breast cancer is the most common cause of death among women between the ages of 35 and 55.
DanishHr. formand, brystkræft er den mest almindelige kræftform i EU.
Breast cancer, Mr President, is the most common cancer in the European Union.
DanishBrystkræft kan imidlertid helbredes, hvis sygdommen opdages rettidigt og bliver behandlet rigtigt.
Yet if it is detected in time and properly treated, breast cancer is curable.
DanishUnder halvdelen af befolkningen i Irland har mulighed for at blive screenet for brystkræft.
Less than half of the population in Ireland has public breast-screening services available.
DanishStatistikkerne er skræmmende, så hvad kan vi gøre for at forebygge brystkræft?
These are quite chilling statistics, so what can we do to help prevent breast cancer in the first place?
DanishKun otte ud af 15 medlemsstater i EU har programmer til screening for brystkræft.
Only eight out of fifteen Member States in the E. U. have nation-wide breast cancer screening programmes.
DanishBrystkræft hos kvinder er ikke kun et teknisk og medicinsk anliggende.
Breast cancer in women is not just a technico-medical matter.
DanishJeg selv er, bl.a. her i Parlamentet, aktiv i kampen mod brystkræft.
I myself am actively involved, both inside and outside Parliament, in the struggle against breast cancer.
DanishNår vi ser på væksten i antallet af kvinder med brystkræft, er der også markante forskelle.
If we look at the growth in the number of women with breast cancer, again there are significant differences.
DanishDet er vigtigt, at patienter har adgang til brugbare oplysninger om brystkræft og støttemuligheder.
It is important that patients have access to useful information about breast cancer and support systems.
DanishDet er særligt vigtigt i forbindelse med brystkræft.
This is particularly important with regard to breast cancer.
DanishForekomsten af brystkræft har været stadig stigende.
The incidence of breast cancer has been steadily increasing.
DanishAlle kvinder, der er ramt af brystkræft, skal have ret til at blive behandlet af tværfaglige lægehold.
All women suffering from this form of cancer must have the right to be treated by multidisciplinary teams.
DanishHvert 20. minut dør en kvinde i Europa af brystkræft.
In Europe, a woman dies of breast cancer every 20 minutes.
DanishHvert 20. minut dør en kvinde i Europa af brystkræft.
Every 20 minutes, a woman dies of breast cancer in Europe.
DanishMan er nået langt med screening for brystkræft.
These depend on early diagnosis, which comes from screening.