Dansk-engelsk oversættelse af "Buddha"

DA

"Buddha" engelsk oversættelse

EN
EN

"Buddha" dansk oversættelse

DA
DA

Buddha {egennavn}

volume_up
1. religion
Buddha
Denne gang bør verdens protest være lige så stor som ved den barbariske ødelæggelse af Buddha-statuerne i Afghanistan.
This time, the world's protests should be as vociferous as they were following the barbaric destruction of the Buddha statues in Afghanistan.
Efter min opfattelse er ødelæggelsen af disse ortodokse kirker absolut en forbrydelse på højde med al-Qaedas ødelæggelse af statuerne af Buddha i Afghanistan.
In my view, the destruction of these Orthodox churches is certainly a crime comparable to the destruction of the figures of the Buddha in Afghanistan by Al-Quaeda.
Efter ordre fra Taleban-chef Mohammed Omar blev de to verdensberømte Buddha-statuer i Bamian fuldstændig ødelagt, uden hensyntagen til alle internationale protester.
On the orders of Taliban chief Mohammad Omar, the two world-famous Bamiyan Buddha statues have been completely destroyed regardless of all international protests.
EN

Buddha {egennavn}

volume_up
1. religion
Buddha
This time, the world's protests should be as vociferous as they were following the barbaric destruction of the Buddha statues in Afghanistan.
Denne gang bør verdens protest være lige så stor som ved den barbariske ødelæggelse af Buddha-statuerne i Afghanistan.
In my view, the destruction of these Orthodox churches is certainly a crime comparable to the destruction of the figures of the Buddha in Afghanistan by Al-Quaeda.
Efter min opfattelse er ødelæggelsen af disse ortodokse kirker absolut en forbrydelse på højde med al-Qaedas ødelæggelse af statuerne af Buddha i Afghanistan.
On the orders of Taliban chief Mohammad Omar, the two world-famous Bamiyan Buddha statues have been completely destroyed regardless of all international protests.
Efter ordre fra Taleban-chef Mohammed Omar blev de to verdensberømte Buddha-statuer i Bamian fuldstændig ødelagt, uden hensyntagen til alle internationale protester.

Eksempelsætninger "Buddha" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen skal bare underkaste sig budgettets og den monetære disciplins Buddha.
Let the budgetary god and the tight monetary policy take care of it.
DanishDenne gang bør verdens protest være lige så stor som ved den barbariske ødelæggelse af Buddha-statuerne i Afghanistan.
This time, the world's protests should be as vociferous as they were following the barbaric destruction of the Buddha statues in Afghanistan.
DanishEfter min opfattelse er ødelæggelsen af disse ortodokse kirker absolut en forbrydelse på højde med al-Qaedas ødelæggelse af statuerne af Buddha i Afghanistan.
In my view, the destruction of these Orthodox churches is certainly a crime comparable to the destruction of the figures of the Buddha in Afghanistan by Al-Quaeda.
DanishEfter ordre fra Taleban-chef Mohammed Omar blev de to verdensberømte Buddha-statuer i Bamian fuldstændig ødelagt, uden hensyntagen til alle internationale protester.
On the orders of Taliban chief Mohammad Omar, the two world-famous Bamiyan Buddha statues have been completely destroyed regardless of all international protests.

Synonymer (engelsk) for "Buddha":

Buddha
Gautama Buddha