Dansk-engelsk oversættelse af "budget"

DA

"budget" engelsk oversættelse

EN
EN

"budget" dansk oversættelse

volume_up
budget {substantiv}
DA
volume_up
budgeting {substantiv}
DA

budget {et}

volume_up
1. generel
budget
Det er et udviklingsfjendtligt budget, et socialt ufølsomt budget.
It is an anti-developmental budget, a budget devoid of social sensitivity,.
Det er let at bruge et stort budget, men det er svært at bruge et lille budget.
It is easy to spend a large budget, but difficult to spend a small budget.
Et budget, der er vanskeligt, og det er det smukke ved det: at lave et vanskeligt budget.
It is a difficult budget, and that is the nice thing: to produce a difficult budget.
2. finans
budget
Det er et udviklingsfjendtligt budget, et socialt ufølsomt budget.
It is an anti-developmental budget, a budget devoid of social sensitivity,.
Det er let at bruge et stort budget, men det er svært at bruge et lille budget.
It is easy to spend a large budget, but difficult to spend a small budget.
Et budget, der er vanskeligt, og det er det smukke ved det: at lave et vanskeligt budget.
It is a difficult budget, and that is the nice thing: to produce a difficult budget.
EN

budget {substantiv}

volume_up
1. generel
It is an anti-developmental budget, a budget devoid of social sensitivity,.
Det er et udviklingsfjendtligt budget, et socialt ufølsomt budget.
It is easy to spend a large budget, but difficult to spend a small budget.
Det er let at bruge et stort budget, men det er svært at bruge et lille budget.
It is a difficult budget, and that is the nice thing: to produce a difficult budget.
Et budget, der er vanskeligt, og det er det smukke ved det: at lave et vanskeligt budget.
2. finans
It is an anti-developmental budget, a budget devoid of social sensitivity,.
Det er et udviklingsfjendtligt budget, et socialt ufølsomt budget.
It is easy to spend a large budget, but difficult to spend a small budget.
Det er let at bruge et stort budget, men det er svært at bruge et lille budget.
It is a difficult budget, and that is the nice thing: to produce a difficult budget.
Et budget, der er vanskeligt, og det er det smukke ved det: at lave et vanskeligt budget.

Eksempelsætninger "budget" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMere end 40 projekter er blevet gennemført med et budget på 230 millioner euro.
More than forty projects will be implemented within a budget of EUR 230 million.
DanishDer er behov for et meget større budget, hvis vi skal opnå støtte fra sektoren.
A much bigger budget is needed if we are to attract the support of the industry.
DanishCa. en tredjedel af Fællesskabets budget går til strukturstøtteforanstaltninger.
About a third of the Community budget is spent on structural support measures.
DanishDaphne I havde et budget på 20 millioner euro, men det viste sig at være for lidt.
DAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
DanishDenne praksis har ført til betydelige meromkostninger på Fællesskabets budget.
These practices led to considerable additional costs for the Community's budget.
DanishKommissionen er ikke bekendt med nogen væsentlig stigning i projektets budget.
The Commission is not aware of any substantial increase in the project's budget.
DanishI øjeblikket er der diskussioner om bittesmå brøkdele af Fællesskabets budget.
Arguments are currently under way over tiny percentages of the Community budget.
DanishJeg mener, jeg kan forelægge Dem et budget, som fortjener Parlamentets tillid.
I think I can present you with a budget which has earned Parliament's confidence.
DanishMin egen gruppe går kraftigt ind for det budget, der er opstillet i betænkningen.
My own Group is very committed to the budget that has been laid out in the report.
DanishNår det er sagt, vil jeg gerne kommentere Parlamentets og Kommissionens budget.
That said, I should like to refer to Parliament's and the Commission's budget.
DanishDette budget er det sidste, der skal udarbejdes af et EU med 15 medlemsstater.
This budget is the last to be drafted for an EU consisting of 15 Member States.
DanishVi har sikret, at administrationen af EU ' s budget bliver mindre bureaukratisk.
We have ensured that administration of the EU budget will become less bureaucratic.
DanishDen anden bekymring - jeg skal gøre det på få sekunder - er Fællesskabets budget.
The second concern - which will take just a few moments - is the Community budget.
DanishVi ved, at næsten halvdelen af det aktuelle EU-budget bruges til dette formål.
Rural development policy is a policy for people everywhere in the European Union.
DanishVi vil kunne vedtage et budget inden for disse rammer, hvilket er en stor succes.
We shall be able to adopt a Budget within this framework, which is a great success.
DanishEmnet for min udtalelse var virkningen af denne aftale på Fællesskabets budget.
The subject of my opinion was the effects on the European budget of this agreement.
DanishHr. formand, vi skal træffe en beslutning om EU ' s budget ved førstebehandlingen.
Mr President, we are to make decisions about the EU's Budget at first reading.
DanishLigesom toldunionen må være udgiftsneutral i forhold til EU ' s almindelige budget.
Also, the Customs Union must be cost-neutral in terms of the EU's general budget.
DanishJeg vender mig nu mod Europa-Parlamentets budget og parlamentsmedlemmernes udgifter.
I turn now to the European Parliament budget: expenses of Members of this House.
DanishDenne nukleare teknologi er det eneste område, der har sit eget separate budget.
This nuclear technology is the only area to have its own ringfenced budget.