Dansk-engelsk oversættelse af "budgettering"

DA

"budgettering" engelsk oversættelse

DA

budgettering {en}

volume_up
budgettering
Aktivitetsbaseret management og aktivitetsbaseret budgettering bidrager hertil.
Activity-Based Management and Activity-Based Budgeting will help us achieve this.
En aktivitetsbaseret budgettering og ledelse er hjørnestenene i denne reform.
Activity-Based Budgeting and management will be the cornerstones of these reforms.
Som kommissæren også nævnte, har aktivitetsbaseret budgettering mange fordele.
Activity-based budgeting, as described by the Commissioner, has many advantages.

Eksempelsætninger "budgettering" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSom kommissæren også nævnte, har aktivitetsbaseret budgettering mange fordele.
Activity-based budgeting, as described by the Commissioner, has many advantages.
DanishAktivitetsbaseret management og aktivitetsbaseret budgettering bidrager hertil.
Activity-Based Management and Activity-Based Budgeting will help us achieve this.
DanishEn aktivitetsbaseret budgettering og ledelse er hjørnestenene i denne reform.
Activity-Based Budgeting and management will be the cornerstones of these reforms.
DanishVi må vise omverden, at vi er i stand til at foretage en realistisk budgettering.
We must show the surrounding world that we are in a position to engage in realistic budgeting.
DanishPå den måde ville vi desuden opfylde Rådets ønsker, som sigter på permanent budgettering.
In that way we would also fulfil the wishes of the Council which aims for permanent budgeting.
DanishI budgettet for i år indførtes langt om længe aktivitetsbaseret budgettering, hvad angår Kommissionen.
A major political issue in recent years has been the adoption of the Members’ Statute.
DanishVi har imidlertid først og fremmest brug for class budgeting eller budgettering efter samfundsgruppe.
Above all, however, we must have class budgeting, or category budgeting.
DanishKommissionen gik oprindeligt ind for en mere lineær budgettering.
Originally, the Commission was in favour of more linear budgeting.
DanishEndelig har jeg bemærket den øgede betydning, som Parlamentet tillægger nul-baseret budgettering.
Finally, I have noted the growing importance attached by Parliament to zero-based budgeting.
DanishAktivitetsbaseret budgettering giver et klart svar på, hvad hver enkelt aktivitet faktisk koster.
Activity-based budgeting provides a straight answer to the question of what each activity actually costs.
DanishHeldigvis har vi aktivitetsbaseret budgettering, som nu for første gang implementeres for alvor.
Fortunately, we have activity-based budgeting, which is now being implemented in earnest for the first time.
DanishDen åbner mulighed for udvikling af en resultatsansvarlig forvaltning og budgettering på basis af aktiviteterne.
It opens up the opportunity to develop results-based management and activity-based budgeting.
DanishVi anerkender forslagene om aktivitetsbaseret budgettering.
We recognise the proposals on activity-based budgeting.
DanishDer er overalt behov for aktivitetsstyret budgettering.
Everywhere, there is a need for activity-based budgeting.
DanishNoget andet, der er karakteristisk for budgettet for 2004, er aktivitetsbaseret budgettering.
Hence, we shall be voting in December on a budget for 15 countries, with a technical annex for the ten new Member States.
DanishEn reform forudsætter en aktivitetsbaseret budgettering.
The reform will require activity-based budgeting.
DanishBudgettering er ikke kun at opstille nogle tal.
Budgeting is not just about coming up with a few figures.
DanishMed hensyn til budgettering af støtte findes der ingen aftale.
DanishEn rigtig budgettering mindsker betalingsrestancerne og letter gennemførelsen af de budgetterede programmer.
Proper budgeting leads to a decrease in payment arrears and promotes the implementation of budgeted programmes.
DanishGenerelt er budgettering ud fra et ligestillingsperspektiv noget, der omfatter mange forskellige aktionsområder.
On the issue of gender budgeting more generally, that is an issue that covers many different areas of operation.