Dansk-engelsk oversættelse af "budgetunderskud"

DA

"budgetunderskud" engelsk oversættelse

DA

budgetunderskud {et}

volume_up
budgetunderskud
Der er i øjeblikket et usædvanligt stort budgetunderskud i en tredjedel af medlemsstaterne.
There is currently an excessive budget deficit in one third of Member States.
Medlemsstaternes budgetunderskud kan ikke overstige 3 % af bruttonationalproduktet, og regeringernes gæld begrænses stadig til 60 %.
The budget deficit of Member States cannot exceed 3 % of GDP and government debt is still limited to 60 %.
Arbejdsløshedsbekæmpelsen skal have samme placering og status i traktaten som bekæmpelsen af inflation og budgetunderskud.
The fight against unemployment will be given the same place and status in the report as the fight against inflation and budget deficit.

Eksempelsætninger "budgetunderskud" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSkal man acceptere endnu større budgetunderskud for at rette op på situationen?
Should we put up with greater budgetary deficits to compensate for the euro?
DanishDet gennemsnitlige budgetunderskud for euroområdet steg fra 2,4 % til 2,7 %.
The average fiscal deficit in the euro area increased from 2.4 % to 2.7 %.
DanishDer er i øjeblikket et usædvanligt stort budgetunderskud i en tredjedel af medlemsstaterne.
There is currently an excessive budget deficit in one third of Member States.
DanishMan kan ikke sætte tal på jobskabelsen på samme måde som for reduktion af budgetunderskud.
Job creation cannot be quantified in the same way as the reduction of budget deficits.
DanishVi har en situation, hvor der er store budgetunderskud i medlemslandene.
We have a situation of serious budget deficits in our Member States.
DanishSvensson har fortalt mig, at der ikke er noget budgetunderskud på grund af de meget høje skatter.
You have just told met that there was no budgetary deficit because of very high taxes.
DanishDet sociale element betyder lige så meget som stabile priser, reducerede omkostninger og mindre budgetunderskud.
What we favour is the involvement of the social partners and European social dialogue.
DanishDen økonomiske politik og for store budgetunderskud
DanishMedlemsstaternes budgetunderskud kan ikke overstige 3 % af bruttonationalproduktet, og regeringernes gæld begrænses stadig til 60 %.
The budget deficit of Member States cannot exceed 3 % of GDP and government debt is still limited to 60 %.
DanishI henhold til denne artikel skal medlemsstaterne i euroområdet undgå uforholdsmæssigt store budgetunderskud, og det støtter jeg.
Under this article Member States in the euro area must avoid excessive government deficits, and that I support.
DanishUforholdsmæssigt store arbejdsmarkedsudgifter nedsætter konkurrenceevnen i disse økonomier, og overregulering fører til budgetunderskud.
I believe, instead, that these funds should be used for the flexibility margin which, in my view, is too small.
DanishDe strukturelle budgetunderskud for to lande ligger meget over de 3 % af BNP på trods af den konjunkturmæssige udglatning.
The structural budget deficits of two participants are well over three percent of their GDP, despite economic window dressing.
DanishVi er principielt enige i betænkningens mål om at nedbringe budgetunderskud, muligvis endda at nå frem til et overskud.
We agree with the objective of the report per se, which is to reduce budgetary deficits or even, if possible, to achieve a surplus.
DanishFor det første fokuseres der i Kommissionens forslag især på de nuværende budgetunderskud, mens der lægges mindre vægt på den offentlige gæld.
I believe these changes are a step in the right direction, but I should like to highlight three related issues.
DanishMange lande kæmper med store budgetunderskud, som de overhovedet ikke ville have, hvis de fik afskaffet den store ledighed.
Many countries struggle with large budget deficits which they would not have at all if they were to abolish large-scale unemployment.
DanishArbejdsløshedsbekæmpelsen skal have samme placering og status i traktaten som bekæmpelsen af inflation og budgetunderskud.
The fight against unemployment will be given the same place and status in the report as the fight against inflation and budget deficit.
DanishEr Rådets formand klar over, at de svenske statsfinanser i øjeblikket ikke udviser noget budgetunderskud på de løbende forretninger?
Is the President-in-Office aware that Sweden currently does not have a budget deficit in its public finances for current affairs.
DanishHr. formand, hr. kommissær, De oplyste, at De agter at sende skrivelser til ti lande, fordi de har uforholdsmæssigt store budgetunderskud.
Mr President, Commissioner, you say that you intend to send notes to ten countries because their budget deficits are excessive.
DanishI et økonomisk klima, der er kendetegnet ved utilfredsstillende budgetunderskud og stor arbejdsløshed, bør en række punkter fremhæves.
The Central Bank is too obsessed with structural reform, without recognising that there will be no structural reform without growth.
DanishPå lang sigt er der ikke nogen modsætning; lav inflation, små budgetunderskud og lave renter gavner på lang sigt beskæftigelsen.
In the long term there is no such conflict: low inflation, low budget deficits and low interest rates are in the long term good for employment.