Dansk-engelsk oversættelse af "budskab"

DA

"budskab" engelsk oversættelse

EN
DA

budskab {et}

volume_up
budskab (også: bekendtgørelse, besked, bud, udmelding)
Men dette budskab om håb rummer i sig spiren til det andet fundamentale budskab.
But that message of hope carries within it the seeds of the other fundamental message.
Stats- og regeringschefernes budskab bør være et tillidens budskab.
The message from the Heads of State and Government should be one of confidence.
Hendes budskab var krystalklart: Stop investeringerne i Burma; indfør sanktioner.
Her message was absolutely crystal clear: End investment in Burma; impose sanctions.

Eksempelsætninger "budskab" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet kan dog kun ske, hvis russerne retter sig efter Det Europæiske Råds budskab.
But that cannot happen unless the Russians heed the European Council's message.
DanishDerfor bør vi herfra sende landet det budskab, at disse regler skal efterleves.
Turkey must therefore be sent a message from here to put its behaviour to rights.
DanishEvans, jeg vil bestemt viderebringe dette budskab til Parlamentets formand.
Mr Evans, that message will certainly be passed on to the President of Parliament.
DanishJeg ønsker nu at videregive det vigtige budskab fra disse mindehøjtideligheder.
I would now like to pass on the central message given during these commemorations.
DanishVi ønsker at afsende dette budskab så klart og utvetydigt, som vi overhovedet kan.
We want to make that message as loud and clear and unequivocal as we possibly can.
DanishDet budskab, som Parlamentet sender med disse dokumenter, er klart og tydeligt.
The message sent by Parliament through these documents comes across loud and clear.
DanishLabours centrale område i Skotland har sendt dem et umisforståeligt budskab.
The Labour Party heartlands of Scotland have sent them an unmistakable message.
DanishDet budskab ønsker vi at sende fuldstændig klart og tydeligt til alle ansøgerlandene.
We want that message to go out loud and clear to all the enlargement candidates.
DanishDet er det livsvigtige budskab, som Europas repræsentanter burde bringe videre.
This is the urgent message that all of Europe's representatives should be conveying.
DanishJeg beklager, at det politiske budskab i Europa-Parlamentets betænkning er så svagt.
I deplore the weakness of the political message delivered by Parliament's report.
DanishVi må ikke tillade, at dette falske budskab kan udbredes fra Europa-Parlamentet.
That false message must not be allowed to be sent out from this Parliament.
DanishJeg har derfor, særlig i det sidste år, forsøgt at viderebringe dette budskab.
We now have an experience of more or less 50 years of European policy-making.
DanishVores budskab er enkelt: færre møder, mere substans og mere politisk lederskab.
Our message is simple: fewer meetings, more substance and more political leadership.
DanishHendes budskab var krystalklart: Stop investeringerne i Burma; indfør sanktioner.
Her message was absolutely crystal clear: End investment in Burma; impose sanctions.
DanishKernen i god kommunikation er at sende et stærkt budskab i et enkelt sprog.
The essence of good communication is to put a strong message in simple language.
DanishI 1848 forstod politikerne tidens budskab og gik i front for at skabe forandring.
In 1848, politicians understood the message of the times and spearheaded the change.
DanishDerfor kan Rådet ikke se bort fra det politiske budskab, som vi sendte i går.
The Council, therefore, cannot ignore the political message that we have given it.
DanishDet budskab støtter vi, for vi mener, at man ikke bare skal udelukke nogen politik.
We support this message because we feel that no policy should simply be ruled out.
DanishDefor skal vi være yderst forsigtige, når dette budskab skal sendes ud til samfundet.
We must therefore be extremely careful when passing on this message to society.
DanishDet er et budskab, vi gerne vil overbringe til det cubanske folk og til alle andre.
That is a message which should go to the Cuban people as well as to everybody else.