Dansk-engelsk oversættelse af "bugt"

DA

"bugt" engelsk oversættelse

DA

bugt {en}

volume_up
bugt
volume_up
bay {substantiv}
Det, der er godt for Nordsøen, er det ikke nødvendigvis for Den Biscaiske Bugt.
What may be right for the North Sea is not necessarily right for the Bay of Biscay.
Og hvad der er nok så vigtigt, er der nu fundet betydelige forekomster af naturgas i Den Bengalske Bugt.
Perhaps more significantly, reserves of natural gas have now been discovered in the Bay of Bengal.
Deres Sydgrænse begynder ved Enden af Salthavet ved den sydlige Bugt
And their south border was from the shore of the salt sea, from the bay that looketh southward:
bugt (også: golf, kløft)
volume_up
gulf {substantiv}
Fru formand, Den Botniske Bugt hører også til Østersøen.
Madam President, the Gulf of Bothnia is also part of the Baltic.
Jeg så Napolis smukke bugt, Vesuv og Mergellina.
I saw the beautiful Gulf of Naples, Vesuvius and Mergellina.
bugt
volume_up
golf {substantiv}

Eksempelsætninger "bugt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet, der er godt for Nordsøen, er det ikke nødvendigvis for Den Biscaiske Bugt.
What may be right for the North Sea is not necessarily right for the Bay of Biscay.
DanishIntet kan være vigtigere for os end at få bugt med de forskellige miljøproblemer.
Nothing can be more important for us than to solve the environment's various problems.
DanishFor det andet har det sene forbud mod dyremel ikke fået bugt med smitten.
Secondly, the belated ban on meal did not serve to eradicate contamination.
DanishKommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde mere om at få bugt med svigen.
The Commission and the Member States must cooperate to deal with fraud.
DanishKun hvis vi udrydder fattigdom og uvidenhed, kan vi få bugt med terrorismen.
It is only by eradicating poverty and ignorance that we will definitively defeat terrorism.
DanishKan man få bugt med Europas borgeres reelle frygt for sundhedsfaren på denne vis?
Will it deal with the real public health fears of Europe's people?
DanishDet er imidlertid naivt at tro, at vi kan få bugt med rygningen.
It is, however, naive to assume that we will manage to banish smoking altogether.
DanishDer findes ingen hurtige og enkle løsninger på, hvordan man får bugt med arbejdsløsheden.
There are no quick and easy solutions to the problem of unemployment.
DanishVi må gøre alt for at få bugt med dette og genskabe tillid i offentligheden til vores markeder.
We must do everything to stamp this out and to restore public confidence in our markets.
DanishVaccination og antibiotika har fået bugt med mange af de livstruende sygdomme i fortiden.
Vaccination and antibiotics have dealt with many of the life-threatening illnesses of the past.
DanishFor det første vil forslaget om det fælles luftrum naturligvis ikke få bugt med alle forsinkelserne.
Firstly, the 'Single Sky ' proposal is clearly not going to put an end to all delays.
DanishDeres Sydgrænse begynder ved Enden af Salthavet ved den sydlige Bugt
And their south border was from the shore of the salt sea, from the bay that looketh southward:
DanishDet er et kompromis, og sådan kan vi genskabe freden i flåderne i den biscaiske bugt.
This is a compromise, and it will enable us to restore peace to the troubled waters of the Bay of Biscay.
DanishKun på den måde er det muligt at få halvvejs bugt med problemerne med naboerne.
Only then will it be possible for Albania to bring the problems with its neighbours under some sort of control.
DanishEn af de centrale målsætninger skal være at få bugt med fattigdommen gennem en ny og tilpasset handelspolitik.
These elements also determine the multi-operational role of European farming.
DanishDisse underskud søger man nu mange steder at få bugt med ved at skære ned på den offentlige service.
Many governments are now seeking to bring down these deficits by cutting back on public services.
DanishDet er den eneste måde at sikre, at vi kan få effektivt bugt med vores økonomiske problemer i fremtiden.
This is the only way to ensure that we can tackle our economic problems effectively in future.
DanishDet kræver et grænseoverskridende samarbejde at få bugt med miljøproblemerne i Europa.
In order for us to address the environmental problems we have in Europe, cross-border co-operation is necessary.
DanishOm: Jernbaneprojekter, banen langs Den Botniske Bugt og Atlantbanen
Subject: Rail projects, the Bothnia and Atlantic lines
DanishFru formand, Den Botniske Bugt hører også til Østersøen.
Madam President, the Gulf of Bothnia is also part of the Baltic.