Dansk-engelsk oversættelse af "bukke"

DA

"bukke" engelsk oversættelse

DA

bukke {verbum}

volume_up
bukke (også: bøje, bøje sig)
Onde må bukke for gode gudløse stå ved retfærdiges Døre.
The evil bow before the good; and the wicked at the gates of the righteous.

Eksempelsætninger "bukke" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishThi det er umuligt at Blod af Tyre og Bukke kan borttage Synder.
For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins.
DanishLandbrugerne, som i forvejen er ved at bukke under for det aktuelle bureaukrati.
The farmers, who can barely cope with the current red tape.
Danishda har du Lam til at give dig Klæder og Bukke til at købe en Mark
The lambs are for thy clothing, and the goats are the price of the field.
DanishOnde må bukke for gode gudløse stå ved retfærdiges Døre.
The evil bow before the good; and the wicked at the gates of the righteous.
DanishOg Aron skal kaste Lod om de to Bukke et Lod for HERREN og et for Azazel;
And Aaron shall cast lots upon the two goats; one lot for the LORD, and the other lot for the scapegoat.
Danishjeg tager ej Tyre fra dit Hus eller Bukke fra dine Stalde;
I will take no bullock out of thy house, nor he goats out of thy folds.
DanishDem, der vil bukke under, er de mindste og mest sårbare.
The ones that are going out are the smallest and most vulnerable.
Danish200 Geder og 20 Bukke 200 Får og 20 Vædre
Two hundred she goats, and twenty he goats, two hundred ewes, and twenty rams,
DanishFra Landet hinsides Floden bringer de mig Bukke fra Patros kommer de med Afgrødeoffer til mig.
From beyond the rivers of Ethiopia my suppliants, even the daughter of my dispersed, shall bring mine offering.
DanishJeg bringer dig Ofre af Fedekvæg sammen med Vædres Offerduft jeg ofrer Okser tillige med Bukke.
I will offer unto thee burnt sacrifices of fatlings, with the incense of rams; I will offer bullocks with goats.
DanishFly ud af Babel drag bort fra kaldæernes Land bliv som Bukke foran en Hjord!
Remove out of the midst of Babylon, and go forth out of the land of the Chaldeans, and be as the he goats before the flocks!
DanishDe vil bukke under først, efterhånden som krisen spidser til.
They will go down first as the crisis develops.
DanishDen fik en del landbrugsbedrifter til at bukke under og bragte ikke så få unge landmænd i en vanskelig situation.
It caused the disappearance of smaller holdings and difficulties for a large number of young farmers.
DanishDerefter skal han tage de to Bukke og stille dem frem for HERRENs Åsyn ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.
And he shall take the two goats, and present them before the LORD at the door of the tabernacle of the congregation.
DanishAraberne og alle Kedars Fyrster var dine Hardelsvenner; med Lam Vædre og Bukke handlede de med dig.
Arabia, and all the princes of Kedar, they occupied with thee in lambs, and rams, and goats: in these were they thy merchants.
DanishHvis alt dette er rigtigt, hvorfor skal vi så bukke under for et af de magtfulde multinationale bananselskabers interesser?
In view of all this, why do we have to succumb to the interests of one of the powerful banana multinationals?
DanishFor øvrigt risikerer ikke blot Europa, men også en lang række udviklingslande at bukke under for den aggressive kinesiske eksportpolitik.
This aggressive trade policy is making the European textile and clothing sector crack at the seams.
DanishNu er den ved at bukke under, som min kollega lige sagde, og medmindre der ydes øjeblikkelig hjælp, kan den ikke klare sig.
It is going to go under, as my colleague has mentioned, and cease to be viable if immediate aid is not forthcoming.
DanishKvæget til Takofferet var i alt 24 unge Tyre 60 Vædre 60 Bukke og 60 årgamle lam.
And all the oxen for the sacrifice of the peace offerings were twenty and four bullocks, the rams sixty, the he goats sixty, the lambs of the first year sixty.
DanishDet går ikke, at vores industris og vores forbrugeres interesser bliver behandlet på en måde, som om vi altid skal bukke os.
It is not acceptable that the interests of our businessmen and consumers are treated as if we constantly have to kowtow.