Dansk-engelsk oversættelse af "bukser"

DA

"bukser" engelsk oversættelse

DA

bukser {kun flertal}

volume_up
bukser
Man siger i Frankrig, at når man klatrer op i palmetræet, må man have rene bukser.
There is a French saying that if you climb a coconut tree, you need to be wearing clean trousers.
Vi bliver ikke kun bedt om en livrem-og-seler-politik, men også om at købe et nyt par bukser bare for at være på den sikre side.
We are being asked not just for a belt-and-braces policy but also to buy a new pair of trousers just in case.
Om det med, at tiden med de korte bukser nu er forbi - som De ved var der engang en episode på Formandskonferencen, hvor jeg stillede i korte bukser.
And perhaps we have got over the problem of the short trousers - you know an incident occurred during the Conference of Presidents, at which I appeared in short trousers.

Eksempelsætninger "bukser" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan siger i Frankrig, at når man klatrer op i palmetræet, må man have rene bukser.
There is a French saying that if you climb a coconut tree, you need to be wearing clean trousers.
DanishVi bliver ikke kun bedt om en livrem-og-seler-politik, men også om at købe et nyt par bukser bare for at være på den sikre side.
We are being asked not just for a belt-and-braces policy but also to buy a new pair of trousers just in case.
DanishJeg har ingen lumske bukser på.
DanishOm det med, at tiden med de korte bukser nu er forbi - som De ved var der engang en episode på Formandskonferencen, hvor jeg stillede i korte bukser.
And perhaps we have got over the problem of the short trousers - you know an incident occurred during the Conference of Presidents, at which I appeared in short trousers.
DanishDet er et milliardmarked, som kan skabe mange nye arbejdspladser hos os, særligt når man husker på, at mange kinesere som det eneste kun ejer ét par bukser.
It is a market worth billions and could create many new jobs here in Europe, particularly when one considers that the only possession many Chinese have to their name is a pair of trousers.
DanishDet er hårdt at få sagt, men det er ikke de bukser og t-shirts, som importeres fra Kina, vi skal tælle, men de arbejdspladser, som er ødelagt, og de tilværelser, som er knust.
Since we have a structured dialogue with China on human rights – talks moreover took place last week – it seems to me that we ought to highlight the freedom of trade unions.
DanishTil sidst vil jeg nævne et spansk ordsprog, som jeg mener kan anvendes i en debat som denne, og det lyder som følger: " Den der vil spise fisk, hr. kommissær, må også få våde bukser ".
Lastly, I would like to remind you of a Spanish saying - which I believe is relevant today - which says: " he who wants to eat fish, Commissioner, must get his breeches wet ".
DanishDen gamle strategi befinder sig i dødskampen, og den nye går fortsat i korte bukser, men de truer begge europæerne med dækningsløse checks, modstridende prioriteter og tomme ord.
The old strategy is in its death throes, the new one is still in short trousers, but they are both threatening Europeans with bouncing cheques, contradictory priorities and empty words.