Dansk-engelsk oversættelse af "bunke"

DA

"bunke" engelsk oversættelse

EN
EN

"bunk" dansk oversættelse

volume_up
bunk {substantiv}
DA
volume_up
bunk bed {substantiv}
DA

bunke {en}

volume_up
bunke (også: dynge, mængde)
volume_up
pile {substantiv}
Det er på en række områder i højere grad en bunke løse sten.
In some respects, it is more like a pile of loose bricks.
The country is one great pile of bricks.
Det første, man skal vide om gin rummy, er kun at tage fra den fremviste bunke, hvis du er nødt til det.
Now, the first thing to learn in playing gin rummy is never take a card from the exposed pile unless you really need it.
bunke (også: dynge, mængde, samling)
volume_up
heap {substantiv}
Men de må forstå, at menneskers helbred ikke kan prisfastsættes billigere end en bunke metal på hjul.
But they must understand that the value of human health cannot be set lower than that of a heap of metal on wheels.
EN

bunk {substantiv}

volume_up

Eksempelsætninger "bunke" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI de sidste år har budgetmyndigheden pålagt Kommissionen en bunke fastsættelser.
In recent years, the budgetary authority has saddled the Commission with a mountain of commitments.
DanishJeg tror, at hun efter dette indlæg vil modtage en bunke breve fra de kinesiske myndigheder.
I think after her speech she will receive a cascade of letters from the Chinese authorities.
DanishDet er på en række områder i højere grad en bunke løse sten.
In some respects, it is more like a pile of loose bricks.
DanishMen de må forstå, at menneskers helbred ikke kan prisfastsættes billigere end en bunke metal på hjul.
But they must understand that the value of human health cannot be set lower than that of a heap of metal on wheels.
DanishVi står kort sagt tilbage med en bunke problemer.
Noise aspects have not been taken into consideration.
DanishDet første, man skal vide om gin rummy, er kun at tage fra den fremviste bunke, hvis du er nødt til det.
Now, the first thing to learn in playing gin rummy is never take a card from the exposed pile unless you really need it.
DanishTo ton bly i en bunke er helt ufarligt.
Ten tonnes of lead in one place are absolutely harmless.
DanishI den store bunke papir, som vi har produceret med hensyn dertil, er der i mellemtiden temmelig lidt, som har levet op til realiteterne.
The mass of paperwork we have produced on the subject bears little resemblance to reality.
DanishDet ville ikke være fair at støtte udbygningen af det transeuropæiske net med den største bunke penge fra denne magre bevilling.
It would be unfair to use the lion's share of these meagre resources to expand the Trans-European Networks.
DanishLad os ikke glemme, at vi har en bunke beføjelser og en række foranstaltninger, vi kan gøre brug af, inden for vores rækkevidde.
Let us not forget that we have within our ambit a raft of powers and a series of measures which we can utilize.
DanishTil den store bunke registrerede afslag kommer de utallige mundtlige afslag, fordi procedurekravene ikke er opfyldt.
In addition to the vast number of official rejections, an incalculable number of verbal requests have been refused point-blank.
DanishLandet er en stor bunke mursten.
DanishVi har stadig en bunke uafsluttede sager på bordet, hvor man burde få gennemført et velafbalanceret resultat af almen gyldighed.
We still have a number of unresolved issues before us on which we should try to achieve a balanced result which suits everyone.
DanishMen da Paulus samlede en Bunke Ris og lagde på Bålet krøb der en Øgle ud på Grund af Varmen og hængte sig fast ved hans Hånd.
And when Paul had gathered a bundle of sticks, and laid them on the fire, there came a viper out of the heat, and fastened on his hand.
DanishAltså at gøre en bunke detaljer til etiketternes indhold er altid stødt på modstand hos mig, for dermed bliver mærkningen meningsløs for forbrugeren.
I have always resisted including a mass of detail on labels since this would make the label useless to the consumer.
DanishVi har underholdt os selv med at udarbejde en bunke betænkninger, men vi ved ikke, hvad der er sket med de initiativer, de er forsvundet.
We have amused ourselves with a pile of reports, but we have no idea what has happened to these initiatives; they have disappeared.
DanishHvad det andet mål angår, har vi haft held til støt at øge antallet af løste sager, men der er stadig en voksende bunke af uløste sager.
As for the second target, we have been successful in steadily increasing the number of cases resolved, but there is still a growing backlog.
DanishDen kroatiske dommerstand er - desværre - dårligt uddannet, domstolene er dårligt organiserede, og der er en bunke sager, som venter på at blive behandlet.
The citizens are looking for efficient, modern institutions that are capable of managing European integration and the policies we have agreed together.
DanishHr. formand, jeg var derfor meget overrasket, da der i torsdags blev forelagt en hel bunke ændringsforslag, som i mine øjne underminerer det indre marked.
You can therefore imagine my astonishment when a whole pile of amendments appeared last Thursday which to my mind completely undermine the internal market.
DanishDet er også meget stor forskel på, om man transporterer nogle ton råtekstiler eller en stor bunke silkeslips - jeg tog for resten et til mig selv fra den bunke.
It is also quite a different matter to transport raw textiles weighing tons as compared to an enormous load of silk neckties - I had one for myself, by the way.