Dansk-engelsk oversættelse af "bureaukrati"

DA

"bureaukrati" engelsk oversættelse

DA

bureaukrati {et}

volume_up
bureaukrati
Dette vil forenkle lovgivningen væsentligt og afskaffe unødvendigt bureaukrati.
This will in no small way simplify legislation and eliminate unnecessary bureaucracy.
Udgifterne til dette forøgede bureaukrati opvejes på ingen måde af indtægterne.
The costs of this increased bureaucracy are not compensated for by the income.
Grunden til dette underforbrug er fortrinsvis Kommissionens bureaukrati.
The reason for this underutilization is first and foremost Commission bureaucracy.

Eksempelsætninger "bureaukrati" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er altid den risiko, at et initiativ bliver kvalt af for meget bureaukrati.
There is always a risk that one can stifle an initiative by too much bureaucracy.
DanishVi ønsker sikkerhed for mennesker og miljø, men vi ønsker ikke mere bureaukrati.
We want safety for man and the environment, but we do not want more red tape.
DanishUdgifterne til dette forøgede bureaukrati opvejes på ingen måde af indtægterne.
The costs of this increased bureaucracy are not compensated for by the income.
DanishVi trænger til bedre regler og må være parat til at fjerne unødvendigt bureaukrati.
We need better regulation and have to be ready to roll back unnecessary red tape.
DanishDet er ikke nok at ville indrette det overbelastede bureaukrati mere effektivt.
It is not enough to try to make the overburdened bureaucracy more efficient.
DanishHvordan opnår vi mere effektivitet, bedre resultater og mindre bureaukrati?
How can we become more effective, achieve better results and reduce bureaucracy?
DanishI går talte jeg om bureaukrati under drøftelsen af Doorn-betænkningen om SLIM.
Yesterday, I spoke in the debate on the Doorn report on SLIM concerning bureaucracy.
DanishDette vil forenkle lovgivningen væsentligt og afskaffe unødvendigt bureaukrati.
This will in no small way simplify legislation and eliminate unnecessary bureaucracy.
DanishVelfungerende markeder og ikke bureaukrati sikrer bedst almenvellets interesser.
It is functioning markets rather than bureaucracy that best ensure the public interest.
DanishDet bureaukrati, som ville blive opbygget med dette forslag, er næppe acceptabelt.
The additional bureaucracy that this proposal entails is hardly acceptable.
DanishHemmelige cirklers styre betyder bureaukrati, og det må vi kategorisk afvise.
Rule by secret cliques is called bureaucracy, and we must reject that unequivocally.
DanishDesuden undgår landmænd og dyreejere unødvendige omkostninger og bureaukrati.
This system delivers the highest standards of food safety and traceability.
DanishI dette Europa er der for meget bureaukrati, og der arbejdes ikke selektivt nok.
At the same time, it is necessary for the enlarged Europe to put its own house in order.
DanishEn momsfri e-handel er det, eEurope har brug for - ikke bureaukrati og nye skatter.
VAT-free e-commerce is what e-Europe needs - not bureaucracy and new taxes.
DanishJeg ved selvfølgelig godt, at Kommissionen da vil sige: Vil I have mere bureaukrati?
Of course I know exactly what the Commission will say: do you want more bureaucracy?
DanishDe siger pludselig: Væk med alle støtteordninger, væk med alt bureaukrati.
Suddenly they are saying: away with all subsidies, away with all bureaucracy.
DanishOverdrevent bureaukrati er et klart tegn på, at administrationsudgifterne er for høje.
Excessive bureaucracy is a glaring signal of immoderate administrative costs.
DanishDer er imidlertid stadig en hel del bureaukrati, og der er indført betydelige kontroller.
One could say that the original ambitious objective has been partially achieved.
DanishGrunden til dette underforbrug er fortrinsvis Kommissionens bureaukrati.
The reason for this underutilization is first and foremost Commission bureaucracy.
DanishDet er især vigtigt at sikre, at bureaukrati ikke længere stiller hindringer i vejen.
One particular priority is that bureaucracy should cease to put obstacles in the way.