Dansk-engelsk oversættelse af "Burma"

DA

"Burma" engelsk oversættelse

EN
EN

"Burma" dansk oversættelse

DA
DA

Burma {egennavn}

volume_up
1. geografi
Burma
Burma- B5-0073 / 99 af Collins for UEN-gruppen om Burma;
Burma- B5-0073/ 99 by Mr Collins, on behalf of the UEN Group, on Burma;
Hendes budskab var krystalklart: Stop investeringerne i Burma; indfør sanktioner.
Her message was absolutely crystal clear: End investment in Burma; impose sanctions.
Fru formand, situationen i Burma forværres i øjeblikket hurtigt.
Madam President, the situation in Burma is deteriorating rapidly at this time.
EN

Burma {egennavn}

volume_up
1. geografi
Burma
Burma- B5-0073/ 99 by Mr Collins, on behalf of the UEN Group, on Burma;
Burma- B5-0073 / 99 af Collins for UEN-gruppen om Burma;
Her message was absolutely crystal clear: End investment in Burma; impose sanctions.
Hendes budskab var krystalklart: Stop investeringerne i Burma; indfør sanktioner.
Madam President, the situation in Burma is deteriorating rapidly at this time.
Fru formand, situationen i Burma forværres i øjeblikket hurtigt.

Eksempelsætninger "Burma" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEller beskyttelsen af de terroriserede indfødte folk, der flygter fra Burma.
Or like the protection of the terrorised indigenous peoples fleeing from Burma.
DanishHendes budskab var krystalklart: Stop investeringerne i Burma; indfør sanktioner.
Her message was absolutely crystal clear: End investment in Burma; impose sanctions.
DanishJeg nævner hans navn, fordi han er et meget godt eksempel på det, der sker i Burma.
I mention his name because he is a very good example of what is happening in Burma.
DanishJeg vil henvise specifikt til Aung San Suu Kyi, som nu sultestrejker i Burma.
Let me make a special reference to Aung San Suu Kyi, now on hunger strike in Burma.
DanishI sagen Burma er der mulighed for, at alle kan være med nogenlunde fra starten.
In the case of Burma, there is an opportunity for everyone to join in from the start.
DanishDen britiske regering har faktisk opfordret Premier Oil til at trække sig ud af Burma.
The British government has actually called on Premier Oil to withdraw from Burma.
DanishJeg har hørt, at det finske formandskab allerede har organiseret et besøg i Burma.
I hear that the Finnish Presidency has already organised a visit to Burma.
DanishTilfældet Burma er i dag helt sikkert et af de alvorligste eksempler i verden.
The case of Burma is certainly today one of the most serious in the world.
DanishBurma er nu verdens næststørste producent af heroin og opium efter Afghanistan.
Burma is now the world's second largest producer of heroin and opium after Afghanistan.
DanishEndvidere er regeringen bange for, at situationen i Indonesien vil smitte af på Burma.
Moreover the regime is afraid that the situation in Indonesia will spread to Burma.
DanishJeg håber, at den snart følges op af løsladelser af andre politiske fanger i Burma.
I hope it will soon be followed by the release of Burma's remaining political prisoners.
DanishNabolande fra ASEAN må gøre mere for at tilvejebringe en ændring i Burma.
Neighbouring ASEAN countries need to do more to bring about change in Burma.
DanishI denne uge døde den danske konsul James Leander Nichols i et fængsel i Burma.
This week Danish consul James Leander Nicols died in a prison in Burma.
DanishDette ville være et politisk signal om den faste europæiske holdning over for Burma.
This would be a political signal of Europe's resolve in respect of Burma.
DanishHr. formand, det er allerede 10 år siden, at der fandt et politisk drama sted i Burma.
Mr President, it is now ten years since Burma witnessed a political drama.
DanishVi er også blevet underrettet om, at officielle repræsentanter fra Burma er i Bruxelles.
We also received notification that a high-ranking Burmese delegation is in Brussels.
DanishPå trods af disse åbenlyse rædsler fortsætter nogle lande deres samhandel med Burma.
This repressive situation is one glaring example proving the lack of democracy in Burma.
DanishDet er altså ikke sådan, at vi indfører dem imod folkeviljen i Burma.
So it is not as if we would be taking them against the will of the people in Burma.
DanishDer er andre og mere generelle moralske årsager til at gøre noget mod Burma.
There are other broader moral grounds for taking action against Burma.
DanishSom der står i beslutningsforslaget, bør vi modarbejde enhver form for turisme til Burma.
As the resolution says, we should discourage any kind of tourism to Burma.

Synonymer (engelsk) for "Burma":

Burma