Dansk-engelsk oversættelse af "burmesisk"

DA

"burmesisk" engelsk oversættelse

EN
EN
DA

burmesisk {adjektiv}

volume_up
burmesisk (også: burmansk)
Hvad gør disse europæiske virksomheder med burmesisk blod på hænderne?
What are these European companies doing with Burmese blood on their hands?
En burmesisk avis skriver, at Nichols er en slyngel, som har fortjent sin død.
According to a Burmese newspaper, Mr Nichols was a scoundrel who deserved to die.
I Skandinavien er vi dybt rystede over vores konsul, James Nichols død i burmesisk fangenskab.
In Scandinavia, we are deeply shocked by the death of our consul, James Nicols, in a Burmese prison.

Eksempelsætninger "burmesisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn burmesisk avis skriver, at Nichols er en slyngel, som har fortjent sin død.
According to a Burmese newspaper, Mr Nichols was a scoundrel who deserved to die.
DanishHvad gør disse europæiske virksomheder med burmesisk blod på hænderne?
What are these European companies doing with Burmese blood on their hands?
DanishI Skandinavien er vi dybt rystede over vores konsul, James Nichols død i burmesisk fangenskab.
In Scandinavia, we are deeply shocked by the death of our consul, James Nicols, in a Burmese prison.
DanishEuropæiske virksomheder, som betjener deres aktionærer ved hjælp af burmesisk blod, skal sættes i gabestokken.
European companies which get Burmese blood on their hands to serve their shareholders must be pilloried.
DanishI september 1999 blev James Mawdsley fra det nordøstlige England idømt 17 års isolationsfængsel i et burmesisk fængsel.
In September 1999, James Mawdsley, from the north-east of England was sentenced to 17 years'solitary confinement in a Burmese prison.
DanishRådet har endnu ikke truffet beslutning om burmesisk deltagelse i det kommende ministermøde mellem EU og ASEAN, som det kære parlamentsmedlem henviser til.
The Council has still not made a decision regarding Burmese participation in the forthcoming ministerial meeting between the EU and Asean which Mr Corbett referred to.
DanishKommissionen har gjort det klart, at skønt Burma er blevet medlem af ASEAN, kan Den Europæiske Union ikke gå ind for burmesisk deltagelse i ASEAN-EU-processen.
The Commission has made it clear that although Burma has become a member of ASEAN the European Union cannot agree to Burmese participation in the EC/ ASEAN Agreement.
DanishI kraft af den fælles holdning til Burma kunne en burmesisk delegation ikke komme til Berlin for at deltage i ministermødet mellem EU og ASEAN, hvilket førte til, at dette møde blev aflyst.
Because of the common position on Burma, it was impossible to invite the Burmese delegation to the EU-ASEAN ministerial meeting in Berlin, which led to that meeting being cancelled.