Dansk-engelsk oversættelse af "busk"

DA

"busk" engelsk oversættelse

EN
DA

busk {en}

volume_up
1. botanik
busk
volume_up
bush {substantiv}
busk
volume_up
shrub {substantiv}

Eksempelsætninger "busk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer har også været store problemer, som Niels Busk sagde, i Danmark.
As Niels Busk stated, there have also been considerable problems in Denmark.
DanishBetænkningen kunne efter min mening også kaldes Maat-Busk-Kindermann-betænkningen.
As far as I am concerned, the report could also have been referred to as the Maat-Busk-Kindermann report.
DanishDerfor er Attwool-betænkningen, ligesom Busk-betænkningen var det i sin tid, af største betydning lige nu.
Mrs Attwooll's report, like the report by Mr Busk, is currently of fundamental importance.
DanishJeg synes derfor, at vi skal stemme for ændringsforslagene fra min gode kollega og legekammerat Niels Busk.
I think, therefore, that we must vote for the amendments of my good colleague and friend, Niels Busk.
DanishJeg takker også mine kolleger Heinz Kindermann og Neil Busk for det meget konstruktive samarbejde.
I should like to express thanks to Mr Heinz Kindermann and Mr Neil Busk for their very constructive cooperation.
DanishBusk kom ind på to-tre vigtige spørgsmål.
Mr Busk touched on two or three important issues.
DanishBusk, for deres udmærkede betænkning.
May I start by thanking Mr Busk for his excellent report.
DanishI morges stemte vi om Busk-betænkningen, hvor vi i detaljer forsøgte at forbedre leveforholdene for svin.
This morning we voted on the Busk report, in which we are trying to improve the living conditions of pigs in great detail.
DanishDerfor er betænkningen af Busk så vigtig.
That is why this report by Mr Busk is so important.
DanishJeg lykønsker Niels Busk med hans betænkning.
DanishBusk og de andre har deres optimisme fra.
DanishBusk er et meget fornuftigt medlem af Fiskeriudvalget, og jeg mener, at Parlamentet kan have tillid til hans betænkning.
Mr Busk is a very sensible member of the Fisheries Committee and I think that Parliament can have confidence in his report.
DanishBusk sagde noget fornuftigt.
DanishMedlemsstaterne skal også være forpligtet til at opfylde deres målsætning om reduktion af fiskerflåden, så jeg bifalder den generelle ånd i Busk-betænkninen.
Member States must also be obliged to fulfil their fleet reduction targets so I welcome the general thrust of Mr Busk's report.
DanishHr. formand, hr. kommissær, Kommissionens meddelelser og betænkningerne af vores kolleger Busk og Attwooll viser, at den fælles fiskeripolitik er en kolos på lerfødder!
We sincerely hope that an agreement can be concluded by the end of this year and that we do not sink into a mess of poorly defined regulations.
DanishHr. formand, kære kolleger, hr. kommissær, betænkningerne af Busk og Attwool kommer ligesom Kommissionens tekster, som de behandler, på rette tidspunkt og er særdeles nyttige.
To conclude, I simply wish to thank Niels Busk for his support for the Committee on Fisheries, and for his report, the content of which we broadly agree with.
DanishBusk, som med rette er bekymret for ordførerens ret negative holdning til industrifiskeri, der, som vi ved, er en bærende kraft i den danske fiskeindustri.
Mr Busk is quite rightly concerned that the rapporteur has taken a rather negative attitude to industrial fishing, which, as we know, is a mainstay of the Danish fishing industry.
DanishBusk allerede har sagt, betyder det også, at det er af central betydning for os at indgå fornuftige traktater, navnlig uden for EU, med henblik på at finde den rette løsning.
As Mr Busk has already stated, this also means that it is of key importance for us to conclude sound treaties, particularly outside of the European Union, in order to find the right solution.