Dansk-engelsk oversættelse af "byde"

DA

"byde" engelsk oversættelse

DA

byde {verbum}

volume_up
Hvem kan byde på kontrakten, og på hvilke betingelser kan de vinde den?
Who can come and bid for this contract and on what terms can they obtain it?
Det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til kollegerne i tilhørerlogen.
I bid a warm welcome to our colleagues in the gallery.
Der er 18 millioner virksomheder, som kan byde på offentlige tjenesteydelser til gavn for forbrugerne.
There are 18 million businesses here that can bid for a franchise to provide public services for the benefit of consumers.
Der er trods alt tilstrækkeligt mange argumenter for at sige, at udvidelsen snarere vil byde på svar på befolkningens spørgsmål, end at den vil rejse nye problemer.
There are, however, sufficient arguments to suggest that enlargement will offer answers to people's questions rather than raise new problems.

Eksempelsætninger "byde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danish- Jeg vil gerne byde en delegation af julemænd velkommen på tilhørerpladserne.
I should like to welcome a delegation of Father Christmases to the public gallery.
DanishJeg vil gerne byde fru Ferrero-Waldner, der taler på Rådets vegne, velkommen.
I should like to welcome Mrs Ferrero-Waldner, President-in-Office of the Council.
DanishSå jeg vil gerne på egne vegne byde velkommen til delegationen, som er hos os i dag.
I too would therefore like to welcome the delegation which is here with us today.
DanishHr. præsident, det er mig en stor ære at byde Dem velkommen til Europa-Parlamentet.
Mr President, it is my great honour to welcome you to the European Parliament.
DanishVi havde nogle nyttige timer med og kunne byde velkommen til Bertie og Dick.
We spent some useful hours with Bertie and Dick and were able to welcome them.
DanishJeg har den meget store fornøjelse at byde statsminister Persson velkommen.
It is my very great pleasure to welcome Mr Persson, the Swedish Prime Minister.
DanishVi har haft det privilegium at kunne byde de 10 nye nationer velkommen i Dublin i maj.
We were privileged to host the welcome of the ten new nations last May in Dublin.
Danish- Hr. formand, jeg vil også gerne byde minister McDowell velkommen til Parlamentet.
Mr President, I would also like to welcome Minister McDowell to the House.
DanishFru formand, hr. statsminister, jeg vil også byde statsministeren velkommen.
Madam President, Prime Minister, I too would like to welcome the Prime Minister here.
DanishJeg håber virkelig, at vi kan byde Malta velkommen som medlem af EU den 1. maj 2004.
I very much hope that we will be able to welcome Malta as an EU member on 1 May 2004.
DanishHr. formand, jeg vil begynde med at byde fru Lindh velkommen til Parlamentet.
Mr President, I would like to begin by welcoming Mrs Lindh to Parliament.
DanishJeg vil således gerne byde velkommen til Marco Pannella, der skal tale om Irak.
I therefore welcome Mr Marco Pannella, who will be speaking about Iraq.
DanishHr. formand, jeg vil ligeledes byde rådsformanden velkommen her til formiddag.
Mr President, I also welcome the President-in-Office here this morning.
DanishHr. formand, jeg vil gerne starte med at byde fru Péry velkommen tilbage til Parlamentet.
Mr President, I should like to begin by welcoming Mrs Péry back to Parliament.
DanishHvis virksomheder overholder det, bør de også være berettigede til at byde på en kontrakt.
If companies comply with that, they should be entitled to apply for contracts.
DanishHr. formand, jeg vil gerne byde rådsformanden velkommen her i salen.
Mr President, I too would like to welcome the President-in-Office to the Chamber.
DanishHvem kan byde på kontrakten, og på hvilke betingelser kan de vinde den?
Who can come and bid for this contract and on what terms can they obtain it?
DanishFru formand, jeg vil også byde kommissæren velkommen i denne sene stund.
Madam President, I also wish to welcome the Commissioner at this late hour.
DanishHr. formand, jeg vil også byde betænkningen velkommen og takke ordføreren.
Mr President, I also welcome this report and congratulate the rapporteur.
DanishOg de bade ham om at han ikke vilde byde dem at fare ned i Afgrunden;
And they besought him that he would not command them to go out into the deep.