Dansk-engelsk oversættelse af "byder"

DA

"byder" engelsk oversættelse

DA

byder {en}

volume_up
byder
Vi må være denne udfordring voksen og ikke være dem, der byder i en deprimerende hollandsk auktion om rettigheder for vores borgere eller dem, der kommer udefra.
We must rise to that challenge, not become bidders in a depressing downward auction of rights for our citizens or those arriving from elsewhere.
byder (også: tilbudsgiver)

Eksempelsætninger "byder" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBrittan, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Ferrers spørgsmål.
I should like to welcome Sir Leon and ask him to reply to Mrs Ferrer's question.
DanishDe er kommet langvejsfra, og jeg ønsker, hr. formand, at vi byder dem velkommen.
They have travelled a long way and I hope that we can give them a warm welcome.
DanishUnionen bør tage nye udfordringer op og udnytte de nye muligheder, der byder sig.
The Union must meet new challenges and exploit new opportunities that lie ahead.
DanishDet beklager vi os ikke over og byder Dem, kommissær Flynn, velkommen i stedet.
We have no complaints about that and we welcome you, Commissioner Flynn, instead.
DanishHr. formand, hr. formand for Rådet, jeg byder velkommen til Deres formandskab!
Mr President, Mr President-in-Office of the Council, I welcome your presidency.
DanishHer byder der sig mange muligheder inden for rengøring og mange andre områder.
There are many possibilities in many others fields, cleaning being one of them.
DanishPinheiro, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Malones spørgsmål.
I should like to welcome Mr Pinheiro and ask him to reply to Mrs Malone's question.
DanishNår jeg har hørt fra udvalget, vil jeg fortsat handle, som mine pligter byder mig.
When I have the advice of the committee I will continue to act as my duty requires.
DanishPapoutsis, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru McNallys spørgsmål.
I should like to welcome Mr Papoutsis and ask him to answer Mrs McNally's question.
DanishNæste gang der byder sig en formel lejlighed, må vi have champagnen frem.
Next time when we have a formal opportunity, we should bring out the champagne.
DanishDet krævede hårdt arbejde at komme hertil, og muligheden byder sig ikke igen.
It was hard enough to get here, and the circumstances will not arise again.
DanishVi byder ham velkommen og ser frem til et tæt samarbejde med det italienske parlament...
We welcome him and look forward to working closely with the Italian Parliament...
DanishGår derfor ud på Skillevejene og byder til Brylluppet så mange som I finde!
Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage!
DanishHr. van den Broek, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Oddys spørgsmål.
I should like to welcome Mr van den Broek and ask him to reply to Mrs Oddy's question.
DanishMine damer og herrer, som ordfører vedrørende Litauen byder jeg landet velkommen!
The same applies to Turkey which, I hope, will quickly adapt to what are European values.
DanishDet Europæiske Råd byder på en mulighed for et vendepunkt, og den må vi gribe.
The European Council offers the chance of a turning point, a chance that must be seized.
DanishDen første er, at vi først og fremmest skal gribe den chance, som udvidelsen byder på.
The first is that we must first of all seize the opportunity that enlargement offers.
DanishHr. formand, også jeg byder kollegerne fra Middelhavsområdet hjertelig velkommen.
Mr President, I too extend a warm welcome to our colleagues from the Mediterranean region.
DanishHvor længe skal det vare inden du byder Folket standse med at forfølge deres Brødre?
how long shall it be then, ere thou bid the people return from following their brethren?
DanishFru kommissær Bonino, vi byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Banottis spørgsmål.
I should like to welcome Mrs Bonino and ask her to reply to Mrs Banotti's question.