Dansk-engelsk oversættelse af "byer"

DA

"byer" engelsk oversættelse

EN
DA

byer {flertal}

volume_up
Præsternes Arons Sønners Byer udgjorde i alt tretten Byer med omliggende Græsmarker.
All the cities of the children of Aaron, the priests, were thirteen cities with their suburbs.
Hirjat Ba'al det er Hirjat Jearim og Rabba; tilsammen to Byer med Landsbyer.
Kirjathbaal, which is Kirjathjearim, and Rabbah; two cities with their villages:
Disse Byer skulde hver for sig have de omliggende Græsmarker med; det gjaldt for alle disse Byer.
These cities were every one with their suburbs round about them: thus were all these cities.

Eksempelsætninger "byer" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOm: Krigen mod Irak - optankning af B-52 bombefly, der overflyver europæiske byer
Subject: War against Iraq: Aerial refuelling of B-52 bombers over European cities
DanishHirjat Ba'al det er Hirjat Jearim og Rabba; tilsammen to Byer med Landsbyer.
Kirjathbaal, which is Kirjathjearim, and Rabbah; two cities with their villages:
DanishDet er mit mål at diskutere dette dokument med medlemsstaternes regioner og byer.
It is my aim to discuss this document with Member States’ regions and cities.
DanishDerfor mener vi, at de valgte byer bør nyde godt af en betydelig europæisk støtte.
That is why we believe the cities chosen should receive a sizeable European subsidy.
DanishDet samme gælder hele resten af dagen og for mange ruter til større byer i Europa.
The same is true all through the day and for many routes to major cities across Europe.
DanishVi ser, at hvad lovovertrædelser angår, venter der vores byer helt nye farer.
We can see that our cities face entirely new dangers in the area of crime.
DanishI min region tales der om Brabantstad, en stor region med fem byer, som bygger sammen.
My region comprises, a large area encompassing five cities that have joined forces.
Danish180 byer er medlemmer af organisationen, som modtager medlemsbidrag fra kommunerne.
It has 180 member towns and cities and is supported by local authority membership fees.
DanishOg han indsatte Dommere i Landet i hver enkelt af de befæsfede Byer i Juda.
And he set judges in the land throughout all the fenced cities of Judah, city by city,
DanishFjenden er borte lagt øde for stedse du omstyrted Byer de mindes ej mer.
But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.
DanishDet samme gælder for alle lande eller byer, som er vært for De Olympiske Lege.
The same is true for any country or city which hosts the Olympic Games.
DanishDer er et projekt for bæredygtige byer, som støttes af mere end 320 lokale myndigheder.
There is a campaign for sustainable cities, supported by over 320 local authorities.
DanishHesjbon og alle de Byer som ligger på Højsletten Dibon Bamot Ba'al Bet Ba'al Menn
Heshbon, and all her cities that are in the plain; Dibon, and Bamothbaal, and Bethbaalmeon,
DanishGederot Bet Dagon Na'ama og Makkeda; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.
And Gederoth, Bethdagon, and Naamah, and Makkedah; sixteen cities with their villages:
DanishFranske byer er nu under belejring på grund af nye ungdomsbeskæftigelsespolitikker.
French cities are now under siege due to new youth employment policies.
DanishSja'arajim Aditajim Gedera og Gederotajim; tilsammen fjorten Byer med Landsbyer.
And Sharaim, and Adithaim, and Gederah, and Gederothaim; fourteen cities with their villages:
Danishog alle deres Byer på de beboede Steder og alle deres Teltlejre stak de Ild på.
And they burnt all their cities wherein they dwelt, and all their goodly castles, with fire.
DanishI nogle afrikanske byer har op mod 40 % af de gravide kvinder aids.
In some African towns and cities, up to 40 % of pregnant women suffer from AIDS.
Danishkun Kvæget tog vi selv som Bytte tillige med hvad vi røvede i de erobrede Byer.
Only the cattle we took for a prey unto ourselves, and the spoil of the cities which we took.
DanishOg han gik igennem Byer og Landsbyer og lærte og tog Vejen til Jerusalem.
And he went through the cities and villages, teaching, and journeying toward Jerusalem.