Dansk-engelsk oversættelse af "bygge"

DA

"bygge" engelsk oversættelse

DA

bygge [bygger|bygget] {verbum}

volume_up
Det er det, De er i færd med at bygge og det, De lovede ikke at bygge!
That is what you are building, precisely what you promised you would not build!
Skal medlemsstaterne selv afgøre, om de vil bygge atomenergianlæg?
It is for the Member States to decide whether they will build or not build nuclear power plants.
Vi skal bygge et demokratiernes Europa - ikke forbundsstaten Europa.
We should build up a Europe of the democracies, not a United States of Europe.
Hvis vi ønsker bygherrer, der kan bygge energieffektive bygninger, må vi uddanne sådanne.
If we want builders who can construct energy-efficient buildings, we need to train them.
Vækst, beskæftigelse og sikkerhed er de tre søjler, Europa skal bygge sin politik på.
Growth, employment and security are the three pillars on which Europe has to construct its policy.
Hr. formand for Kommissionen, det er sandt, at fremtiden skal bygge på det, vi har i dag.
Mr President of the Commission, it is true that we have to construct for the future on the basis of the present.

Eksempelsætninger "bygge" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi skal bygge vores forberedelser til midtvejsvurderingen på et godt grundlag.
We need to build our preparations for the mid-term review on a good foundation.
DanishDet er klart, at en vellykket udenrigspolitik ikke blot kan bygge på én søjle.
It is clear that a successful foreign policy cannot stand on one pillar alone.
DanishDet er et naturligt udgangspunkt, at WTO-forhandlingerne skal bygge på åbenhed.
It is naturally fundamental to the WTO talks that they should be transparent.
DanishDet er bedre at bygge på samarbejde, guleroden virker langt bedre end stokken.
It is better to rely on cooperation; the carrot works a lot better than the stick.
DanishHvordan gør vi det Europa, som vi forsøger at bygge,« spiseligt« for vores borgere?
How do we make the Europe that we are trying to build acceptable to the citizens?
Danish"Himmelen er min Trone og Jorden mine Fødders Skammel hvad Hus ville I bygge mig?
Heaven is my throne, and earth is my footstool: what house will ye build me?
DanishVi skal ikke være underfundige, vi skal bygge et Europa med økonomisk samarbejde.
Slyness does not become us: we must build a Europe of economic cooperation.
DanishDet at bygge bro over modsætninger forudsætter tolerance, gensidig respekt og tid.
Overcoming differences requires tolerance and mutual respect and takes time.
DanishDerfor mener jeg, at det er rigtigt for Rådet at bygge videre på disse initiativer.
Therefore I think it is right for the Council to build on those initiatives.
DanishJeg håber, at Kommissionen vil bygge på denne gode vilje og ikke forspilde den.
I hope the Commission will build upon this goodwill and not dissipate it.
DanishDen Europæiske Union, vores erhverv, kunne bygge en stor del af disse 700 skibe.
The European Union, our industries, could build a large proportion of those 700 vessels.
DanishVi skal bygge på de bedste traditioner fra erhvervsretten i hele Unionen.
We need to build on the best traditions of company law in the whole of Europe.
DanishDenne udveksling skal finde sted på lige fod og bygge på gensidig tillid.
We must exchange information on an equal footing and on the basis of mutual trust.
DanishBesættelsesmagten er, som vi hørte i går, ved at bygge et nyt Guantanamo.
The occupying forces are, as we learned yesterday, building a new Guantanamo.
DanishDet er herpå, at det seriøse i en mulig fremtidig rammeaftale med Kina skal bygge.
Whether a framework agreement with China is seriously possible soon will depend on this.
DanishForslaget vil naturligvis bygge på erfaringerne fra det første program.
The proposal will, of course, build on experience gained from the first programme.
DanishDet er det, De er i færd med at bygge og det, De lovede ikke at bygge!
That is what you are building, precisely what you promised you would not build!
DanishDenne økonomiske forbindelse kan bygge på et af de kriterier, Kommissionen har accepteret.
This economic link can be one of the criteria that the Commission has accepted.
DanishDet ville være som at forsøge at bygge et murstenshus uden at anvende mørtel.
It would be like trying to build a brick house without using any mortar.
DanishHuset jeg vil bygge skal være stort; thi vor Gud er større end alle Guder.
And the house which I build is great: for great is our God above all gods.