Dansk-engelsk oversættelse af "bygge bro"

DA

"bygge bro" engelsk oversættelse

DA

bygge bro {verbum}

volume_up
bygge bro
Samarbejdsudvalg bør bygge bro mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.
Works councils should provide a bridge between employers and employees.
Der var brug for et pilotprogram til at bygge bro.
A pilot programme was called for to bridge the gap.
Skolerne er velegnede til at bygge bro over den digitale kløft.
Schools are well placed to bridge the digital divide.

Eksempelsætninger "bygge bro" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet at bygge bro over modsætninger forudsætter tolerance, gensidig respekt og tid.
Overcoming differences requires tolerance and mutual respect and takes time.
DanishMen med politisk vilje på begge sider er det ikke komplet umuligt at bygge bro.
But with political will on both sides, they need not be unbridgeable.
DanishAt bygge bro mellem EU og borgerne er blevet mere påtrængende end nogensinde før.
Bridging the gap between the European Union and its citizens has become more urgent than ever.
DanishJeg vil også gerne bygge bro til debatten i morgen, hr. formand.
I would also like to establish a connection with tomorrow's debate, Mr President.
DanishSamarbejdsudvalg bør bygge bro mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.
Works councils should provide a bridge between employers and employees.
DanishVi glæder os over forsøgene på at bygge bro i forhold til USA.
We welcome the attempts to rebuild bridges in our transatlantic friendships.
DanishIntet flytter sig, når det drejer sig om at udvide ECHO-mandatet for dér at bygge den gyldne bro.
It is not doing anything to extend the ECHO mandate and build a bridge.
DanishVi skal bygge bro mellem de fattigste lande og G77-gruppen.
We must act as a bridge between the poorest countries and the G77 Group.
DanishJeg håber, at det vil være muligt for os at bygge denne bro.
I hope that it will eventually be possible for us to build this bridge.
DanishJeg vil forsøge at bygge bro mellem de to elementer.
What I would like to do is to try and bridge the gulf between the two elements.
DanishDesuden har vi en politik, der går ud på at bygge bro over it-kløften mellem rige og fattige lande.
Furthermore, we have a policy of bridging the digital divide between rich and poor countries.
DanishTyrkiet er efter min opfattelse det land, som kan bygge bro til den arabiske verden.
All this money, which could be used to build hundreds of hospitals and schools, would have been totally wasted.
DanishSkolerne er velegnede til at bygge bro over den digitale kløft.
Schools are well placed to bridge the digital divide.
DanishJeg håber, at den nuværende krise gør dem bevidst om det og får dem til at begynde at bygge bro over kløften.
I hope the present crisis will make them aware of this gap and that they will begin to bridge it.
Danish- I et kulturelt og etnisk forskelligartet Europa er det meget vigtigt at bygge bro mellem nationerne.
In a culturally and ethnically diverse Europe, it is very important that we build bridges between nations.
DanishFru kommissær, jeg vil virkelig bede Dem om at bygge bro over til landbrugspolitikken, at indgå en pagt.
I should like to ask you, Commissioner, to build a bridge with agricultural policy, to enter into an alliance.
DanishJeg håber, at EU kan bygge bro mellem parterne.
I hope that the EU can build a bridge between the parties.
DanishVi må give Ukraine mulighed for at bygge bro til vesten, såfremt Ukraine måtte ønske en sådan bro.
We must provide Ukraine with the opportunity of building a bridge to the West should Ukraine wish to have such a bridge.
DanishDer var brug for et pilotprogram til at bygge bro.
A pilot programme was called for to bridge the gap.
DanishDette budget vil også bygge bro til de næste finansielle overslag, som man endnu ikke er nået til enighed om.
This budget will also be a bridge to the next financial perspective, on which there is no agreement at present.

Lignende oversættelser "bygge bro" på engelsk

bro substantiv
English
bygge verbum
bygge på verbum
English