Dansk-engelsk oversættelse af "byggeri"

DA

"byggeri" engelsk oversættelse

DA

byggeri {et}

volume_up
byggeri (også: bygning)
Udgifterne til det nye byggeri kan ikke retfærdiggøres.
The cost of the new building is unjustifiable.
Vi kommer til at bruge det nye byggeri, og vi har derfor pligt til at få disse spørgsmål opklaret.
We are going to be using that new building and therefore we have a duty to have these questions answered.
Denne fremgangsmåde viser, hvordan vi kan få en virkning og få et byggeri startet, når vi tilbageholder pengene.
This procedure shows how we can have an effect and get a building started when we withhold the money.

Eksempelsætninger "byggeri" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDerfor må det afvises at bruge EU-midler til byggeri af nye reaktorer i Ukraine.
The use of certain EU funds to build new reactors in Ukraine must therefore be rejected.
DanishAnvendelsen af træ til byggeri kan øges, fordi det er et miljøvenligt og sundt materiale.
Wood can be used more in construction, as an environmentally friendly and healthy material.
DanishEt eksempel er større hensyntagen til energitænkning ved byggeri og transport.
One example is taking into account energy aspects to a greater extent in construction and transport.
DanishVi kommer til at bruge det nye byggeri, og vi har derfor pligt til at få disse spørgsmål opklaret.
We are going to be using that new building and therefore we have a duty to have these questions answered.
DanishDette er et moderne, avanceret byggeri til mange millioner.
This is a modern state-of-the-art multi-million plant.
DanishDenne fremgangsmåde viser, hvordan vi kan få en virkning og få et byggeri startet, når vi tilbageholder pengene.
This procedure shows how we can have an effect and get a building started when we withhold the money.
DanishKommissionen har ikke truffet nogen foranstaltninger med henblik på fremtidig økonomisk støtte til dette byggeri.
The Commission has done nothing to give its financial support to construction of the tunnel in future.
DanishAdgangen til fri gas er en central rentabilitetsfaktor for byggeri af private og mindre kraftværker.
Free access to gas is a key factor in profitability when it comes to constructing private or smallscale power stations.
DanishUdgifterne til det nye byggeri kan ikke retfærdiggøres.
DanishDet svarer til, at en bygherre starter sit byggeri med øverste etage og bygger nedefter fremfor at begynde ved grunden.
It is like a builder starting with the top floor and building downwards, rather than beginning at ground level.
DanishBetænkningen omhandler samtlige sociale aspekter og kommer også ind på byplanlægning i relation til byggeri.
The report touches on all the social aspects of the matter, as well as addressing itself to town planning in respect of housing.
DanishDet sker på bekostning af f.eks. bæredygtigt byggeri, fordi myndigheder kun er interesseret i den laveste pris.
That works against sustainable building methods, for example, since public authorities are interested only in the lowest price.
Danish6 - drastisk begrænser muligheden for at anvende affald fra forbrænding og medforbrænding i f.eks. byggeri;
Drastically reduces the scope for using the end waste from incineration and co-incineration, particularly in civil engineering projects.
Danishbyggeri med genbrugsmaterialer
DanishVi må stoppe dette byggeri.
DanishMed stadig kortere intervaller har vi betalt prisen for uansvarligt byggeri, mangelfuld forebyggelse og manglende flodsletter.
At ever briefer intervals we have been paying the price for irresponsible building, inadequate precautions and a lack of overflow areas.
DanishByggeri i den selvstyrende region Valencia er ikke et spørgsmål, som Europa-Parlamentet eller EU overhovedet skal beskæftige sig med.
We should make it plain that the European Parliament is not competent to deal with the annulment of poorly-drafted local legislation.
DanishI Tyskland skal man underkaste sig en prøve, og består man ikke den, er man dumpet, og så bliver det byggeri ikke til noget.
In Germany, an assessment is carried out and if you have not passed, then you have simply failed, and the building project is not implemented.
DanishVi må være opmærksomme på, at bebyggelse og lokalt byggeri falder ind under nationale, regionale og lokale beføjelser.
We need to take into account the fact that competition in local building and construction work is undertaken on a local, regional and national scale.
DanishDet er blevet fremført i udtalelser fra EU og andre, som har opfordret Israel til at overveje de langsigtede konsekvenser af dette byggeri.
These ideas also attracted support from the President and Foreign Minister of Egypt, and the Secretary General of the Arab League.