Dansk-engelsk oversættelse af "byggesten"

DA

"byggesten" engelsk oversættelse

DA

byggesten {en}

volume_up
1. generel
byggesten (også: mursten, tegl)
volume_up
brick {substantiv}
Hvis man hele tiden fremstiller forskellige byggesten, kan man ikke bygge noget pænt hus.
You cannot build a beautiful house with different-shaped bricks.
Det, hr. formand, repræsenterer de forskellige budskaber, de forskellige byggesten.
Those, Mr President, are the different messages, the different-shaped bricks.
2. figurativ
byggesten (også: bestanddel, komponent)
Derfor skal vi så hurtigt som muligt også her tilføje en byggesten for netop disse køretøjer, for at luftkvaliteten i Europas byer bliver bedre.
It is for vehicles such as these that we need to add a component as soon as possible to ensure an improvement in the air quality in the towns of Europe.

Eksempelsætninger "byggesten" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe tre byggesten er nødvendige for at udvikle demokratiet på europæisk plan.
Those three building blocks are necessary to develop democracy at European level.
DanishDet, hr. formand, repræsenterer de forskellige budskaber, de forskellige byggesten.
Those, Mr President, are the different messages, the different-shaped bricks.
DanishFor så vidt betragter jeg det også som en vigtig byggesten til gender mainstreaming.
In my view, this too is an essential building block for the gender mainstreaming process.
DanishDet er blot endnu en byggesten i udformningen af en politik for et bæredygtigt fiskeri.
Illegal, illicit and undeclared fishing is a daily reality in Portugal.
DanishDet skal understreges, at kul og stål er Europas oprindelige byggesten.
We should remember that coal and steel were part of the original construction of Europe.
DanishMere specifikt er denne evaluering en byggesten til Kommissionens Philoxenia-program.
More specifically, this review is the building-block for the Commission's Philoxenia programme.
DanishChartret er slet og ret en byggesten til EU ' s forbundsstat.
The Charter is purely and simply a building block for an EU federal state.
DanishHvis man hele tiden fremstiller forskellige byggesten, kan man ikke bygge noget pænt hus.
You cannot build a beautiful house with different-shaped bricks.
DanishJeg er imidlertid overbevist om, at de vigtigste byggesten til et kompromis er inden for rækkevidde.
I am convinced that the main building blocks of a compromise are, however, within reach.
DanishDet er alt sammen fint, men det er kun byggesten, og de udgør endnu ikke et sammenhængende hele.
I will contribute to this myself, as far as I am able to do so.
DanishÅbenhed, gennemskuelighed og ansvarlighed er vigtige byggesten i opbygningen af et europæisk folk.
Openness, transparency and accountability are key building blocks to building a European demos.
DanishHvis disse forslag gennemføres, vil vi stå med endnu en byggesten til en europæisk stat.
If the proposals were pursued, we would have another building block in the construction of a European State.
DanishVi ser disse aftaler som nødvendige byggesten i oprettelsen af et frihandelsområde i regionen.
We see these agreements as necessary building blocks for establishing a free-trade area in the region.
DanishVi er alle enige i, at Sokrates I har udgjort en meget vigtig byggesten i unge europæeres liv.
We all agree that Socrates I has provided us with a vital building block in the lives of young Europeans.
DanishDemokrati, gennemsigtighed og ansvarlighed skal være de byggesten, der skaber vores Unions fremtid.
Democracy, transparency and accountability must be the building blocks that shape the future of our Union.
DanishDet må være en væsentlig byggesten for vores nye tilgang.
That has to be a key building block of our new approach.
DanishVores drømme af i dag er fremtidens byggesten.
Because when we imagine today, we build the capacity for tomorrow.
DanishDet kan virke en smule overdrevet at omtale dem som byggesten, men de er den rette vej frem.
It may seem rather over-elaborate to talk of them as building blocks, but they are an appropriate way to move forward.
DanishVi er på vej i den rigtige retning, men i øjeblikket har vi kun fragmenter og byggesten.
Nevertheless, we should question whether the EU can, as yet, be considered to possess a fully-fledged human rights policy.
DanishDer er tale om de afgørende byggesten til EU ' s forenede stater, til den egentlige forbundsstat.
These are the crucial building blocks for a United States of the European Union, that is to say for a real federal State.