Dansk-engelsk oversættelse af "bygninger"

DA

"bygninger" engelsk oversættelse

DA

bygninger {flertal}

volume_up
De nationale parlamenter køber ikke deres bygninger som os eller lejer mange forskellige bygninger.
National parliaments are not buying their buildings like we are or renting a variety of buildings.
Betænkningens forslag om Parlamentets bygninger er også uacceptabelt.
The report is also unacceptable with regard to Parliament's buildings.
Rådet kan udnytte vores bygninger fuldt ud ved at afholde møder i bygningerne.
It could share and make full use of our buildings by holding its meetings in our buildings.

Eksempelsætninger "bygninger" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe blev forflyttet fra Berlin til Thessaloniki og til midlertidige bygninger.
They were transferred from Berlin to Thessaloniki and into temporary premises.
DanishVi har midlertidige flersprogede informationspaneler her i Parlamentets bygninger.
We have temporary multilingual information panels across Parliament's building here.
DanishVi har bygninger nok, og nu bør vi samles om kravet om ét enkelt arbejdssted.
We have enough buildings, and now we must unite in demanding a single place of work.
DanishI den forbindelse skal vi se på vores egne bygninger og de materialer, som vi anvender.
In this connection, we need to consider our buildings and the materials we use.
DanishDe gav mig et referencepunkt, når jeg designede, vurderede og godkendte bygninger.
This, Commissioner Verheugen, is the correct way to achieve good European legislation.
DanishIndtil 1960 ' erne var bygninger på landet i Polen hovedsageligt lavet af træ.
Until the1960s, the buildings in rural areas of Poland were mainly wooden.
DanishJeg skal ikke benægte, at der kan foretages visse forbedringer af disse bygninger.
I am not denying that this building would benefit from some improvements.
DanishGruppen har endnu ikke truffet afgørelse om, hvilke bygninger vi har behov for.
No decision has yet been taken in my group as to what buildings we need.
Danishmed tre bygninger og med tre kontorer til hvert parlamentsmedlem og hver assistent?
with three buildings, and three offices for each Member and each employee.
DanishDe nødvendige beslutninger vil blive truffet med hensyn til bygninger, lokaler osv.
The necessary decisions will be made in terms of property, premises, etc.
DanishVi har for eksempel stadig ikke fået et direktiv om energieffektiviteten i bygninger.
For instance, we still have no directive on energy efficiency of buildings.
DanishDet er min erfaring, at de eksisterende bygninger er nøglen til succes.
In my experience it is the existing buildings that are the key to our success.
DanishVi vil også gerne have opstillet et grønt regnskab for Parlamentets bygninger.
We too would like to see an ecological audit of Parliament's buildings.
DanishEfter Anden Verdenskrig blev mange ødelagte bygninger genopført ved hjælp af filmsekvenser.
The young American film industry was also pioneered by gifted European immigrants.
DanishRådet kan udnytte vores bygninger fuldt ud ved at afholde møder i bygningerne.
It could share and make full use of our buildings by holding its meetings in our buildings.
DanishAmbassader og andre udsatte bygninger fik en væsentlig bedre beskyttelse.
Embassies and other vulnerable buildings also received better protection.
DanishDer er endnu et problem i Økonomi- og Socialudvalget, hvad angår bygninger.
There is another problem with the Economic and Social Committee, the problem of buildings.
DanishI en radius på 80-90 km fra jordskælvets epicenter er samtlige bygninger uanvendelige.
Every building within 80 to 90 kilometres of the epicentre of the earthquake is in ruins.
DanishSå vi er nødt til indtil videre at stille køb af bygninger i bero.
So we are forced, for the time being, to put the purchase of buildings on hold.
DanishVi har meget omhyggeligt gennemgået sikkerhedsforanstaltningerne i vores bygninger.
We have carried out a very thorough review of the security arrangements within our buildings.