Dansk-engelsk oversættelse af "bygningsværk"

DA

"bygningsværk" engelsk oversættelse

EN
DA

bygningsværk {et}

volume_up
bygningsværk (også: bygning)
Denne aftale har til formål at holde hele EU ' s smuldrende bygningsværk på plads.
This agreement is designed to keep the whole crumbling edifice of the EU in place.
Det er et omfattende politisk bygningsværk, der er under opførelse, og hver eneste fase er vigtig.
We are building a major political edifice, and every brick in the wall counts.
Hvis der nogen sinde har været et eksempel på budgetmæssig uansvarlighed, er det det storslåede bygningsværk, der for øjeblikket er ved at tage form i Bruxelles.
If ever there was an example of budgetary irresponsibility, it is the grandiose edifice currently taking shape in Brussels.

Eksempelsætninger "bygningsværk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDenne aftale har til formål at holde hele EU ' s smuldrende bygningsværk på plads.
This agreement is designed to keep the whole crumbling edifice of the EU in place.
DanishØMU ' en er ikke et bygningsværk, som føjer sig til verdens syv vidundere.
EMU is not a construction to be ranked with the seven wonders of the world.
DanishDet europæiske bygningsværk har for længst lagt økonomiske og tekniske opgaver bag sig.
Project Europe shed its economic and technical orientation a long time ago.
DanishDet er vores forgængeres europæiske bygningsværk alt for værdifuldt til.
What our predecessors constructed in Europe is too precious to us for that.
DanishDet er et omfattende politisk bygningsværk, der er under opførelse, og hver eneste fase er vigtig.
We are building a major political edifice, and every brick in the wall counts.
DanishDen europæiske forfatning er ikke slutstenen på det europæiske bygningsværk, den skal være dets fundament.
A European constitution must become the cornerstone, not the keystone.
DanishVi skal på den eksisterende brakmark skabe et bygningsværk af klare og bindende retsforskrifter.
Out of the wasteland we have at the moment, we need to create a clear and binding regulatory corpus.
DanishVi er endnu ikke færdige med dette store bygningsværk.
We have not yet completed this major building project.
DanishHvis der nogen sinde har været et eksempel på budgetmæssig uansvarlighed, er det det storslåede bygningsværk, der for øjeblikket er ved at tage form i Bruxelles.
If ever there was an example of budgetary irresponsibility, it is the grandiose edifice currently taking shape in Brussels.
DanishHr. formand, afslutningsvis vil jeg påpege, at ingen formodentlig vil foreslå, at en katedral eller et fredet bygningsværk tilintetgøres for at give plads for en motorvej.
Nonetheless, as rapporteur, I hope that the references to the environmental liability of GMOs for polluting the countryside are retained.