Dansk-engelsk oversættelse af "canadisk"

DA

"canadisk" engelsk oversættelse

DA

canadisk {adjektiv}

volume_up
canadisk
Dette attentat resulterede i fire døde: en fransk statsborger, en canadisk statsborger og to marokkanske studerende.
That attack left four people dead: a French citizen, a Canadian citizen, and two Moroccan students.
Med hensyn til Canada glæder det mig, at vi i Fiskeriudvalget gjorde denne betænkning mindre anti-canadisk, end den havde været.
With regard to Canada, I am delighted that in the Committee on Fisheries we made this report less antiCanadian than it had been.
Parlamentet har gjort god brug af en canadisk undersøgelse, og jeg mener, at vi på langt sigt også skal fortsætte i den retning.
The European Parliament has gratefully made use of Canadian research findings, and I feel we will go further down this line in time.

Eksempelsætninger "canadisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDette attentat resulterede i fire døde: en fransk statsborger, en canadisk statsborger og to marokkanske studerende.
That attack left four people dead: a French citizen, a Canadian citizen, and two Moroccan students.
DanishMed hensyn til Canada glæder det mig, at vi i Fiskeriudvalget gjorde denne betænkning mindre anti-canadisk, end den havde været.
With regard to Canada, I am delighted that in the Committee on Fisheries we made this report less antiCanadian than it had been.
DanishParlamentet har gjort god brug af en canadisk undersøgelse, og jeg mener, at vi på langt sigt også skal fortsætte i den retning.
The European Parliament has gratefully made use of Canadian research findings, and I feel we will go further down this line in time.
DanishAftalen, der er resultatet af en række betydelige bestræbelser fra canadisk og russisk side, tilfredsstillede ikke Rådet, der har krævet en række ændringer.
The agreement was the result of major efforts by Canada and Russia, but it did not satisfy the Council, which asked for a series of improvements.
DanishEn canadisk forsker udtalte, at nogle passagerer som følge af luftrecirkulation i kabinen har risiko for at blive smittet med så alvorlige sygdomme som tuberkulose.
A Canadian researcher was saying that as a result of air recycling in the cabin some passengers are at risk of catching diseases as serious as tuberculosis.
DanishOmstændighederne omkring henrettelsen af en canadisk vietnamesisk borger i begyndelsen af året støtter med al ønskelig tydelighed vores overbevisning, hvad det angår.
The circumstances surrounding the execution at the beginning of this year of a Vietnamese-Canadian citizen undoubtedly support our convictions in this regard.
DanishDerudover er den britiske statsborger, Norman Kember, der er medlem af en canadisk ngo, blevet bortført sammen med tre andre nødhjælpsarbejdere, to canadiere og en amerikaner.
Furthermore, the British man, Norman Kember, a member of a Canadian NGO, has been kidnapped together with three other humanitarian workers — two Canadians and an American.