Dansk-engelsk oversættelse af "Canberra"

DA

"Canberra" engelsk oversættelse

EN

"Canberra" dansk oversættelse

DA

Canberra {egennavn}

volume_up
1. geografi
Canberra
Initiativet er baseret på et forslag fra den såkaldte Canberra-kommission.
The initiative was based on the Canberra Commission proposals, as they are called.
Reelt forholder det sig jo sådan, som også Canberra-Kommissionen har fastslået, at der ikke kan være tale om sikkerhed, før samtlige kernevåben er blevet destrueret.
As indicated by the Canberra Commission, no one will be entirely safe until all nuclear weapons are destroyed.
Denne risiko skulle kunne mindskes betydeligt på meget kort tid, hvis kernevåbenlandene hurtigt gennemførte de seks trin i Canberra-Komitéens rapport.
That danger could soon be considerably reduced if the nuclear powers were to implement the six proposals of the Canberra Commission.
EN

Canberra {egennavn}

volume_up
1. geografi
Canberra
The initiative was based on the Canberra Commission proposals, as they are called.
Initiativet er baseret på et forslag fra den såkaldte Canberra-kommission.
As indicated by the Canberra Commission, no one will be entirely safe until all nuclear weapons are destroyed.
Reelt forholder det sig jo sådan, som også Canberra-Kommissionen har fastslået, at der ikke kan være tale om sikkerhed, før samtlige kernevåben er blevet destrueret.
That danger could soon be considerably reduced if the nuclear powers were to implement the six proposals of the Canberra Commission.
Denne risiko skulle kunne mindskes betydeligt på meget kort tid, hvis kernevåbenlandene hurtigt gennemførte de seks trin i Canberra-Komitéens rapport.

Eksempelsætninger "Canberra" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishInitiativet er baseret på et forslag fra den såkaldte Canberra-kommission.
The initiative was based on the Canberra Commission proposals, as they are called.
DanishReelt forholder det sig jo sådan, som også Canberra-Kommissionen har fastslået, at der ikke kan være tale om sikkerhed, før samtlige kernevåben er blevet destrueret.
As indicated by the Canberra Commission, no one will be entirely safe until all nuclear weapons are destroyed.
DanishDenne risiko skulle kunne mindskes betydeligt på meget kort tid, hvis kernevåbenlandene hurtigt gennemførte de seks trin i Canberra-Komitéens rapport.
That danger could soon be considerably reduced if the nuclear powers were to implement the six proposals of the Canberra Commission.
DanishCanberra Donors ' møde i juni understregede man den nuværende, klart uholdbare økonomiske situation og signalerede behovet for yderligere international bistand.
The Canberra Donors ' Meeting last June outlined the current, clearly unsustainable, economic situation and signalled the need for further international assistance.
DanishRisikoen for at udløse en kernevåbenkrig ved en fejltagelse var en af årsagerne til Canberra-kommissionens forslag om, at alle kernevåben skulle tages ud af direkte kampberedskab.
The risk of nuclear war by mistake was one of the reasons for the Canberra Commission's proposal that no nuclear weapons should any longer be held in readiness for firing.
DanishDe har ret, kommissær Mandelson, i at boykotte det møde i Canberra, i Australien, der afholdes om en 14 dages tid, for så hurtigt skal man ikke begrave Verdenshandelsorganisationen.
You are right, Mr Mandelson, to boycott the meeting in Canberra, in Australia, scheduled for two weeks hence, because the World Trade Organisation should not be buried so hastily.

Synonymer (engelsk) for "Canberra":

Canberra