Dansk-engelsk oversættelse af "Cardiff"

DA

"Cardiff" engelsk oversættelse

EN
EN

"Cardiff" dansk oversættelse

DA
DA

Cardiff {egennavn}

volume_up
1. geografi
Cardiff
Det Europæiske Råd i Cardiff - Redegørelse om det britiske formandskabs aktiviteter
European Council in Cardiff - activities during the British presidency
Det er alt sammen nedfældet i protokollen til Cardiff-topmødet.
All of this was reflected in the minutes of the Cardiff summit.
Lad os alle samarbejde om at sikre, at topmødet i Cardiff bliver folkets topmøde.
Let us all work together to ensure that the Cardiff Summit is the people's summit.
EN

Cardiff {egennavn}

volume_up
1. geografi
Cardiff
European Council in Cardiff - activities during the British presidency
Det Europæiske Råd i Cardiff - Redegørelse om det britiske formandskabs aktiviteter
All of this was reflected in the minutes of the Cardiff summit.
Det er alt sammen nedfældet i protokollen til Cardiff-topmødet.
Let us all work together to ensure that the Cardiff Summit is the people's summit.
Lad os alle samarbejde om at sikre, at topmødet i Cardiff bliver folkets topmøde.

Eksempelsætninger "Cardiff" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLad os alle samarbejde om at sikre, at topmødet i Cardiff bliver folkets topmøde.
Let us all work together to ensure that the Cardiff Summit is the people's summit.
DanishHar Kommissionen fortolket Cardiff-topmødet derhen, at Tyrkiet er et ansøgerland?
Has it interpreted the Cardiff Summit as meaning that Turkey is a candidate country?
DanishTopmødet i Cardiff pålagde topmødet i Wien at vedtage en beskæftigelsespagt.
The Cardiff summit instructed the Vienna summit to adopt an employment pact.
DanishHvad kan der nås i Cardiff for at frelse dette bedrøveligt miskrediterede formandskab?
What could be achieved at Cardiff to redeem this sadly discredited presidency?
DanishEndelig håber jeg, at Cardiff-topmødet ser frem mod valgene i Bosnien.
Finally, I would hope the Cardiff summit looks forward to the Bosnian elections.
DanishMed hensyn til topmødet i Cardiff står det fast, at det var et topmøde uden nyheder.
One thing is clear, and that is that the Cardiff Summit was a Summit without any news.
DanishCardiff bør derfor være mere end en indsamling og evaluering af planer.
Cardiff should therefore be far more than gathering or even evaluating plans.
DanishDet Europæiske Råd i Cardiff - Redegørelse om det britiske formandskabs aktiviteter
European Council in Cardiff - activities during the British presidency
DanishJeg må rose hans entusiasme omkring Cardiff-topmødet, der følger efter denne begivenhed.
I applaud his enthusiasm for the Cardiff summit, which follows that event.
DanishJeg vil navnlig komme ind på katastrofen i Kommissionens Wales-kontor i Cardiff.
I want to talk specifically about the disaster of the Cardiff Office of the Commission in Wales.
DanishHvordan vil Rådet sikre Europa-Parlamentets fulde engagement i Cardiff-processen?
How will the Council ensure full involvement of the European Parliament in the Cardiff Process?
DanishJeg er overbevist om, at valget af Cardiff som stedet for topmødet er et inspireret valg.
I believe the choice of Cardiff as a summit location is an inspired one.
DanishKommissionens forslag blev godkendt politisk på topmødet i juni 1998 i Cardiff.
The Commission proposals were approved politically at the Summit meeting in Cardiff in June 1998.
DanishJeg håber, at dette spørgsmål vil blive behandlet ved Det Europæiske Råds møde i Cardiff.
I hope the issue will be addressed at the European Council in Cardiff.
DanishMen det har taget næsten et år at udpege nogen til Cardiff-kontoret.
But it has taken almost a year to appoint someone for the Cardiff Office.
DanishJeg er meget glad for, at De vil gøre Cardiff til mere end blot en deadline.
I am extremely satisfied with the fact that you wish to make more of Cardiff then a mere deadline.
DanishSå det er efter min mening vigtigt, at Cardiff-topmødet afgiver en række klare budskaber.
So it is important, in my view, that the Cardiff summit sends out a number of clear messages.
DanishIndgrebsforslagene bør præsenteres i god tid før topmødet i Cardiff til næste forår.
The proposals for action should be presented well in advance of the summit in Cardiff next spring.
DanishDet vil blive officielt bebudet ved det europæiske topmøde i Cardiff.
This will be officially announced at the European Summit in Cardiff.
DanishDet er i den sammenhæng, at man skal se konklusionerne fra Cardiff.
It is in that context that one must view the conclusions from Cardiff.