Dansk-engelsk oversættelse af "Caribien"

DA

"Caribien" engelsk oversættelse

DA

Caribien {egennavn}

volume_up
1. geografi
Caribien (også: De Caribiske Øer)
På Dipechos dagsorden finder man Sydøstasien, Mellemamerika og Caribien.
The DIPECHO agenda includes south-east Asia, Central America and the Caribbean.
De regionale drøftelser i Nassau i Caribien var særdeles produktive.
We had a regional debate in Nassau in the Caribbean and this was extremely productive.
Så er sagen om sukker i Caribien straks mere kompliceret.
What was mentioned concerning sugar in the Caribbean is more complicated.

Eksempelsætninger "Caribien" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishPå Dipechos dagsorden finder man Sydøstasien, Mellemamerika og Caribien.
The DIPECHO agenda includes south-east Asia, Central America and the Caribbean.
DanishDet har givet næring til de orkaner, der har ødelagt USA ' s sydkyst og Caribien.
That has helped to feed the hurricanes that have devastated the US Gulf coast and the Caribbean.
DanishDe regionale drøftelser i Nassau i Caribien var særdeles produktive.
We had a regional debate in Nassau in the Caribbean and this was extremely productive.
DanishDenne situation kan hverken Europa, Latinamerika eller Caribien komme uden om.
This situation affects Europe, Latin America and the Caribbean.
DanishDen var den hidtil kraftigste cyklon i Caribien i dette århundrede.
It was the most violent whirlwind to hit the Caribbean this century.
DanishSå er sagen om sukker i Caribien straks mere kompliceret.
What was mentioned concerning sugar in the Caribbean is more complicated.
DanishAndre spørgsmål har været nævnt: husdyravl i Namibia, tomater og mælkepulver i Caribien.
Other issues have been mentioned: cattle-farming in Namibia, tomatoes and milk powder in the Caribbean.
DanishDette er tilfældet i Caribien og i Det Indiske Ocean.
This is the case for the Caribbean and the Indian Ocean.
DanishDer er også sket en væsentlig forøgelse af europæiske direkte investeringer i Latinamerika og Caribien.
There has also been a considerable increase in direct European investment in Latin America and the Caribbean.
DanishVores egen Lomé-konvention hviler også på forskelsbehandling til fordel for staterne i Caribien og Stillehavet.
Our own Lomé Convention itself is based on discrimination in favour of the Caribbean and Pacific States.
DanishI midten af maj blev det andet topmøde mellem EU og landene i Latinamerika og Caribien afholdt i Madrid.
In mid May, the second summit between the European Union and the Latin American and Caribbean countries was held.
DanishHvad angår de små østater i Caribien og Stillehavet, er turisme en af de eneste disponible ressourcer.
In the case of the small island countries of the Caribbean and the Pacific, tourism is one of the only resources available.
DanishAldo selv bor, nemlig i Caribien, hvor den geografiske fordeling bryder situationen og hver af disse regioners statut en smule.
The geographical distribution there rather affects the situation and the status of each of the regions.
DanishDe er helt uvidende om denne, og de er helt udvidende om konsekvensen af denne afgørelse for Caribien.
It is one that they are completely ignorant of, and they are completely ignorant of the impact of this decision on the Caribbean.
DanishFor 200 år siden var Haiti et af de rigeste lande i Caribien, men det er blevet et af verdens fattigste lande.
President Aristide, its Head of State, certainly deserves no sympathy, as he has betrayed the hopes that his people placed in him.
DanishVi har en stærk forpligtelse over for konsolideringen af et strategisk samarbejde mellem Europa og Latinamerika og Caribien.
We are firmly committed to the consolidation of a strategic association between Europe and Latin America and the Caribbean.
DanishIndtil 1999 var forbindelserne mellem EU og Latinamerika og Caribien baseret på en hovedsageligt subregional strategi.
Until 1999, relations between the European Union, Latin America and the Caribbean had been based on a mainly sub-regional approach.
DanishTopmødet finder sted i en kontekst af vigtige udfordringer, udvekslinger samt ændringer i Latinamerika og Caribien.
This Summit is taking place within a context of significant challenges and exchanges, and also changes, in Latin America and the Caribbean.
DanishDet vil for AVS-området sige, at Caribien, Windward-Islands og andre har mulighed for at give udtryk for deres holdning.
For the ACP countries, this means that the Caribbean islands, the Windward Islands and others must have an opportunity of stating their position.
DanishJeg vil samtidig udtrykke mine ønsker om et godt samarbejde mellem Interreg og EUF, især for Caribien og det Indiske Ocean.
I also wish to express my concern to ensure good cooperation between INTERREG and the EDF, particularly for the Caribbean and the Indian Ocean.