Dansk-engelsk oversættelse af "Carlo"

DA

"Carlo" engelsk oversættelse

EN
EN

"Carlo" dansk oversættelse

DA
DA
DA

Carlo {egennavn}

volume_up
Carlo
volume_up
Carlo {egen.} (name)
Og nu, hr. formand, til betænkningen af Carlo Casini om internationale adoptioner.
So, Mr President, I turn to the report by Carlo Casini on international adoption.
Betænkningen af Carlo Secchi er en særdeles god, sammenhængende og velstruktureret betænkning.
Carlo Secchi's report is excellent; it is a coherent and well-structured piece of work.
Hvem er en større europatilhænger end Carlo Fatuzzo?
Is there anybody more Europeanist than Carlo Fatuzzo?
EN

Carlo {egennavn}

volume_up
1. "name"
Carlo
So, Mr President, I turn to the report by Carlo Casini on international adoption.
Og nu, hr. formand, til betænkningen af Carlo Casini om internationale adoptioner.
Carlo Secchi's report is excellent; it is a coherent and well-structured piece of work.
Betænkningen af Carlo Secchi er en særdeles god, sammenhængende og velstruktureret betænkning.
Is there anybody more Europeanist than Carlo Fatuzzo?
Hvem er en større europatilhænger end Carlo Fatuzzo?

Eksempelsætninger "Carlo" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOg nu, hr. formand, til betænkningen af Carlo Casini om internationale adoptioner.
So, Mr President, I turn to the report by Carlo Casini on international adoption.
DanishJeg kommer til at tænke på bogen med titlen Allegro ma non troppo af Carlo M.
The book entitled Allegro ma non troppo by Carlo M. Cipolla comes to mind.
DanishBetænkningen af Carlo Secchi er en særdeles god, sammenhængende og velstruktureret betænkning.
Carlo Secchi's report is excellent; it is a coherent and well-structured piece of work.
DanishDerfor vil jeg også takke Carlo Fatuzzo mange gange for hans bidrag.
This is why I should also like to extend a warm thank you to Mr Fatuzzo for his contribution.
DanishMen da jeg nåede frem til Parlamentet, kiggede jeg mig i spejlet og blev klar over, at jeg var Carlo Fatuzzo.
When I got to Parliament, however, I looked in the mirror and saw that I was Mr Fatuzzo.
DanishTale af Carlo Azeglio Ciampi, Den Italienske Republiks præsident
Address by Mr Ciampi, President of the Italian Republic
DanishHvem er en større europatilhænger end Carlo Fatuzzo?
Is there anybody more Europeanist than Carlo Fatuzzo?
DanishCitatet, hr. formand, er ikke af Karl Marx, men af Milanos kardinal, Carlo Maria Martini, som lige er gået på pension.
Mr President, this quote is not from Karl Marx but from the Cardinal of Milan, Carlo Maria Martini, who has just retired.
DanishCarlo inviterede François ud at spise.
DanishSom Italiens præsident, Carlo Ciampi, har påpeget, er vækst forudsætningen for stabilitet, og stabilitet er forudsætningen for vækst.
As, however, the Italian President, Carlo Ciampi underlined, there can be no stability without growth and no growth without stability.
Danish" Mig, Carlo Fatuzzo!
DanishProjekter såsom reduktionsreaktorerne, der bl.a. er udviklet af Carlo Rubia, bør støttes, og jeg ved at Kommissionen er aktiv på dette område.
Projects such as sub-generator reactors developed in particular by Carlo Rubia deserve all of our attention and I know that the Commission is working on these.
DanishOg Carlo svarede: " Jeg inviterer dig ud at spise, fordi jeg på trods af min unge alder - jeg er kun 50 - har fået førtidspension fra min regering.
And Carlo replies: 'I am inviting you to dinner because, although I am still a young man - 50 years old - I have been given early retirement by my government.
DanishMen samtidig taler min kollega Carlo Secchi i sin fremragende betænkning om et» fordelagtigt« skattekonkurrenceniveau, som skal accepteres af hensyn til sikringen af konkurrenceevnen.
But, at the same time, Mr Secchi in his excellent report speaks of a " beneficial ' degree of competition which we have to accept in order to guarantee competitiveness.
DanishHr. formand, når jeg nu afgiver stemmeforklaring om, at jeg - med forbehold - stemte for Evans ' betænkning, vil jeg gøre opmærksom på, at jeg denne gang snakkede med Carlo, som havde mødt François.
Mr President, in order to explain the reasons for my declaration with reservations in favour of the Evans report, I would like, this time, to tell you about a conversation between Carlo and François.