Dansk-engelsk oversættelse af "Casablanca"

DA

"Casablanca" engelsk oversættelse

EN

"Casablanca" dansk oversættelse

DA

Casablanca {egennavn}

volume_up
1. geografi
Casablanca
Terrorangrebene finder også sted i Casablanca og i Jordan.
Terrorist attacks also take place in Casablanca and in Jordan.
Dette er ikke Oslo, dette er ikke euforien i Washington, dette er ikke euforien i Casablanca, dette er ikke tidspunktet til eufori.
This is not the moment of the Oslo agreements, or the elation in Washington or Casablanca - this is not a moment for elation.
På et UNESCO-møde i Casablanca for nogle år siden overvejede man, om hele Alpeområdet skulle udpeges som menneskehedens naturarv.
At a UNESCO meeting some years ago in Casablanca, the issue was raised of whether to make the entire Alpine Region a World Heritage Site.
EN

Casablanca {egennavn}

volume_up
1. geografi
Casablanca
Terrorist attacks also take place in Casablanca and in Jordan.
Terrorangrebene finder også sted i Casablanca og i Jordan.
This is not the moment of the Oslo agreements, or the elation in Washington or Casablanca - this is not a moment for elation.
Dette er ikke Oslo, dette er ikke euforien i Washington, dette er ikke euforien i Casablanca, dette er ikke tidspunktet til eufori.
At a UNESCO meeting some years ago in Casablanca, the issue was raised of whether to make the entire Alpine Region a World Heritage Site.
På et UNESCO-møde i Casablanca for nogle år siden overvejede man, om hele Alpeområdet skulle udpeges som menneskehedens naturarv.

Eksempelsætninger "Casablanca" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTerrorangrebene finder også sted i Casablanca og i Jordan.
Terrorist attacks also take place in Casablanca and in Jordan.
DanishDette er ikke Oslo, dette er ikke euforien i Washington, dette er ikke euforien i Casablanca, dette er ikke tidspunktet til eufori.
This is not the moment of the Oslo agreements, or the elation in Washington or Casablanca - this is not a moment for elation.
DanishPå et UNESCO-møde i Casablanca for nogle år siden overvejede man, om hele Alpeområdet skulle udpeges som menneskehedens naturarv.
At a UNESCO meeting some years ago in Casablanca, the issue was raised of whether to make the entire Alpine Region a World Heritage Site.
DanishDa jeg var i Marokko lige efter terrorangrebene i Casablanca, var gaderne domineret af enorme skilte med teksten - rør ikke mit land, rør ikke mine naboer, rør ikke mine medborgere.
Mr Clarke's words reflect a more practical approach: he outlines concrete and practical measures to strengthen the police and justice systems.
DanishTerrorangrebene i London er de seneste i en række forfærdelige begivenheder - New York og Washington, Bali, Casablanca, Istanbul, Madrid den 11. marts 2004, Beslan for et år siden og andre.
If terrorism is to be denied any chance of destroying our Western civilisation, that is what we need, and for that I pay tribute to the people of London.
DanishHvad angår staternes størrelse, kan vi derfor ikke bare kalde det svar tilbage, som den uforglemmelige politichef i Casablanca altid gav om at " hive de sædvanlige ind "!
We cannot, then, where the size of States is concerned, recall the perennial response of the unforgettable chief of police in Casablanca, which was to 'round up the usual suspects '!
DanishDet har fungeret nogenlunde godt, men som i den berømte film Casablanca, så går tiden, og det er nødvendigt at tilpasse den retsorden, som vi hidtil har anvendt, til de nye omstændigheder.
This has worked fairly well, but, as in the famous film Casablanca 'time goes by ' and we must adapt the legislation we have been applying until now to the new circumstances.
DanishDette har vi set for nylig ved bomberne i Casablanca i Marokko, de tragiske år med borgerkrig i Algeriet og fremgangen for Hamas, Hizbollah og Islamisk Jihad i de besatte områder i Palæstina.
The dialogue between cultures must encompass the full breadth and depth of the word; cultural standards, the interpretation of history, the way of life and the position of women.