Dansk-engelsk oversættelse af "cd"

DA

"cd" engelsk oversættelse

volume_up
cd {en} [forkortelse]
EN

"CD" dansk oversættelse

volume_up
CD {substantiv} [forkortelse]
DA
volume_up
CD-ROM {substantiv}
DA
DA

cd {en} [forkortelse]

volume_up
cd
volume_up
CD {substantiv} [fork.]
Desuden ønskede Kommissionen at begrænse den omfattende piratkopiering af cd ' ere og cd-rom ' er.
The Commission also wished to limit the extensive pirate copying of CDs and CD-ROMs.
Ved at trykke på en knap kan man få en eksakt kopi af den originale cd.
At the press of a button you can produce an exact clone of the original CD.
Der er brug for europæiske edb-programmer til undervisning: CD-ROM eller Internet-hjemmesider.
We need European computer programs for education: CD-ROM or Internet-based.
Jeg tror, at vi alle er enige om, at det er CD ' en, der er patenterbar, ikke Dantes eller Shakespeares værk.
I think we all agree that it is the compact disc which can be patented, not the work of Dante or Shakespeare.
EN

CD {substantiv} [forkortelse]

volume_up
CD (også: compact disc)
volume_up
cd {en} [fork.]
The Commission also wished to limit the extensive pirate copying of CDs and CD-ROMs.
Desuden ønskede Kommissionen at begrænse den omfattende piratkopiering af cd ' ere og cd-rom ' er.
At the press of a button you can produce an exact clone of the original CD.
Ved at trykke på en knap kan man få en eksakt kopi af den originale cd.
We need European computer programs for education: CD-ROM or Internet-based.
Der er brug for europæiske edb-programmer til undervisning: CD-ROM eller Internet-hjemmesider.

Eksempelsætninger "cd" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishCd ' en fremstilles i Danmark og Sverige og sælges på gaden i Tyskland og Spanien.
The CDs are produced in Denmark and Sweden and are sold on the streets of Germany and Spain.
DanishVed at trykke på en knap kan man få en eksakt kopi af den originale cd.
At the press of a button you can produce an exact clone of the original CD.
DanishDer er brug for europæiske edb-programmer til undervisning: CD-ROM eller Internet-hjemmesider.
We need European computer programs for education: CD-ROM or Internet-based.
DanishDe bruger ikke bare CD-ROM, når de spiller, og gør deres opdagelser også i den virtuelle realitet.
You use CD-Rom not just for games and also make discoveries in virtual reality.
DanishDesuden ønskede Kommissionen at begrænse den omfattende piratkopiering af cd ' ere og cd-rom ' er.
The Commission also wished to limit the extensive pirate copying of CDs and CD-ROMs.
DanishDet drejer sig ikke kun om cd ' er og håndtasker, men også om maskineri og højteknologiske produkter.
We are not only speaking about CDs and handbags, but also machinery and hi-tech products.
DanishEn sådan kategori kunne f.eks. være bøger, cd ' er og dvd ' er.
One such category could, for instance, be books, CDs and DVDs.
DanishVi er ikke nogen cd, som man sætter i gang igen og igen.
We are not a record which you play over and over again.
DanishDet ville være dejligt, hvis de var i en mere brugervenlig form, f.eks. på cd-rom, men der sker fremskridt.
It would be nice if they were in more user-friendly form, for example, on CD-ROM, but there is progress.
DanishJeg tror, at vi alle er enige om, at det er CD ' en, der er patenterbar, ikke Dantes eller Shakespeares værk.
I think we all agree that it is the compact disc which can be patented, not the work of Dante or Shakespeare.
DanishDer laves piratkopier af musik og film på cd og dvd.
Music and films on CD and DVD are being pirated.
DanishDe husker sikkert lobbyen og diskussionen om blomsterpotter, cd-kassetter, mascarahylstre og makeupdåser.
I am sure you remember vividly the lobby and the debate on flower pots, CD cases, mascara containers and make-up pots.
DanishI øjeblikket vurderer man tabet af arbejdspladser i EU på grund af kopiering af cd ' er til 100.000.
According to current estimates, one hundred thousand jobs have been lost in the European Union owing to the copying of CDs.
DanishSalget af ulovligt fremstillede cd ' er steg næsten 20 % i 1996 og udgør nu 14 % af det omhandlede marked på verdensplan.
Sales of illegal compact discs were reported to have increased by almost 20 % in 1996 and comprise 14 % of the world market.
DanishAt gå fra udelukkende bøger til alle mulige former for information, som f.eks. kassetter CD ' er og netværk, er et stort skridt.
It is a big step to switch from just books to all possible forms of information such as cassettes, CD-ROMs and networks.
DanishVi taler ikke kun om kopierede cd ' er, som nogle mennesker tror, men om en bred skala af produkter, som efterlignes.
We are not just talking about pirated CDs, as some people think, but about a broad spectrum of products that are being counterfeited.
DanishDenne cd-rom er blevet overgivet til myndigheder som Europol for mere end et år siden, og der er stadig ikke sket noget på området.
This CD-ROM was sent to authorities such as Europol over a year ago and no progress at all has yet been made on the matter.
DanishEfter at have købt cd ' er fra en kendt strøgbutik, nemlig HMV, modtog jeg en ufuldstændig leverance med løfte om yderligere levering.
After purchasing CDs from a renowned high street store, namely HMV, I received an incomplete order with a promise of further delivery.
DanishTilsyneladende drejer det sig kun om teknik, dog med lidenskabelige elementer, såsom den reducerede sats for cd ' er eller cdrom ' er.
Apparently, it is only a technical matter, with perhaps some rather more exciting elements such as reduced rates for records and CD-ROMs.
DanishForfalskning af fødevarer er steget med 75 % og forfalskning af cd ' er med 15.000 %, hvilket svarer til næsten halvdelen af alle musikoptagelser.
The counterfeiting of food products has risen by 75 % and that of CDs by 15 000 %, which is almost half of all musical recordings.

Synonymer (engelsk) for "CD":

CD
CD-ROM