Dansk-engelsk oversættelse af "cement"

DA

"cement" engelsk oversættelse

EN
EN

"cement" dansk oversættelse

DA
DA

cement {en}

volume_up
cement
For det tredje fordi det fastsætter en uacceptabel undtagelse for uemballeret cement.
Thirdly, because it establishes an unacceptable derogation for unbagged cement.
Det vigtigste ændringsforslag på dette område er, hvordan man håndterer cement- og kalkindustrien.
The most important amendment in this area concerns how we should deal with the cement and chalk industry.
Vi har imidlertid alvorlige forbehold med hensyn til direktivets nødvendighed og relevans, hvad angår cement, og det af flere årsager.
We have serious reservations, however, about the need and the appropriateness of the directive on cement, on various grounds.
EN

cement {kun ental}

volume_up
Thirdly, because it establishes an unacceptable derogation for unbagged cement.
For det tredje fordi det fastsætter en uacceptabel undtagelse for uemballeret cement.
The most important amendment in this area concerns how we should deal with the cement and chalk industry.
Det vigtigste ændringsforslag på dette område er, hvordan man håndterer cement- og kalkindustrien.
We have serious reservations, however, about the need and the appropriateness of the directive on cement, on various grounds.
Vi har imidlertid alvorlige forbehold med hensyn til direktivets nødvendighed og relevans, hvad angår cement, og det af flere årsager.

Eksempelsætninger "cement" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor det tredje fordi det fastsætter en uacceptabel undtagelse for uemballeret cement.
Thirdly, because it establishes an unacceptable derogation for unbagged cement.
DanishDet vigtigste ændringsforslag på dette område er, hvordan man håndterer cement- og kalkindustrien.
The most important amendment in this area concerns how we should deal with the cement and chalk industry.
DanishVi ved, at sagen er fastlagt i traktaterne, men endnu ikke i sin materielle dimension, der består af træ, glas og cement.
We know that the matter has been settled in the Treaties, but in its physical dimension - bricks and mortar - it remains unresolved.
DanishVi har imidlertid alvorlige forbehold med hensyn til direktivets nødvendighed og relevans, hvad angår cement, og det af flere årsager.
We have serious reservations, however, about the need and the appropriateness of the directive on cement, on various grounds.
DanishDet er ikke længere de gamle karteller af cement, bjælker og hvad ved jeg, nu bliver de til højteknologiske karteller, om jeg så må sige.
These are no longer the old cement, girder or whatever cartels, they are becoming the high technology of cartels, if I can put it that way.
Danish36 % af de alternative energikilder, der anvendes til produktion af cement, stammer fra affald, der hovedsageligt kommer fra nabolande.
However, I would be pleased if European pensioner citizens were to be considered worthy of at least as much freedom of movement as is given to urban and industrial waste.
DanishVi ved alle, at det er meget let at erstatte kul med gas eller andre energikilder, men at det ikke er så ligetil at reducere CO2-emissionerne ved kalk, cement og stål.
We all know that coal can very easily be replaced by gas or other energy sources, but it is not so easy to cut CO2 emissions for lime, cement and steel.
DanishDet er for mig at se en fremragende cement til det europæiske hus, vi er ved at opføre, og min gruppe er da også meget positivt indstillet med hensyn til den foreliggende betænkning.
I think it provides excellent mortar for the bricks of this European home we are building, and my Group is very pleased with this report.
DanishFor det første fordi vi mener, at det er teknisk forkert og politisk besynderligt, at man i samme lovgivningstekst behandler ubestrideligt farlige produkter sammen med cement.
Firstly, we believe it to be technically wrong and politically surprising that the same legislative text covers both unquestionably dangerous products and cement.
DanishHr. formand, sådan som der står i betænkningen, indeholder den cement, der anvendes til opførelse af bygninger, krom IV, som giver de erhvervssygdomme, alle murere kender, nemlig cementdermatitis.
Mr President, as this report explains, cement used in construction contains chromium IV which causes occupational diseases - known to all bricklayers - referred to as cement dermatitis.

Synonymer (engelsk) for "cement":

cement
English