Dansk-engelsk oversættelse af "center"

DA

"center" engelsk oversættelse

EN
EN

"center" dansk oversættelse

volume_up
center {substantiv}
DA
volume_up
day center {substantiv}
volume_up
job center {substantiv}
DA

center {et}

volume_up
center (også: centrum)
Det regulære center for indsamling af data skal ændres til et center for bekæmpelse af narkotika.
The purely information-gathering centre is to be converted into a drugs-combating centre.
Dette center blev jo flyttet til Thessaloniki og har vanskeligheder som følge heraf.
As a result of its move to Thessaloniki, this centre is experiencing difficulties.
Lad Essex County Council biblioteksservice være et Euro Info Center.
Let the Essex County Council Library Service be a European information centre.
EN

center {substantiv}

volume_up
center (også: midst, mean, average, middle)
Click Share my location if you give your permission for Google Maps to use your location, and the map should center on your approximate location, if available.
Klik på Del min placering, hvis du vil give Google Maps tilladelse til at bruge din placering, hvorefter kortet placerer din omtrentlige placering i midten, hvis denne er tilgængelig.

Eksempelsætninger "center" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er så mange spørgsmål, at diskussionen om et center er en alibidiskussion.
There are so many questions that the debate about a centre is just a distraction.
DanishFord har meget detaljeret redegjort for, hvorfor dette center bør oprettes.
Mr Ford has gone into great detail on the reasons why this agency should be set up.
DanishDette center blev jo flyttet til Thessaloniki og har vanskeligheder som følge heraf.
As a result of its move to Thessaloniki, this centre is experiencing difficulties.
DanishEuropol, som De nævnte, er kun et center for informationsindsamling og -udveksling.
Europol, which you mentioned, is only an information collection and exchange centre.
DanishPompidou, Parlamentet er ikke et videnskabeligt center, det er et politisk organ.
Mr Pompidou, Parliament is not a scientific centre, it is a political body.
DanishOg i Serbien risikerer " Kvinder i sort " nu, at man lukker deres center.
In Serbia, the centre of the 'Women in Black ' is currently under threat of closure.
DanishMen jeg fordømmer især angrebene på det indiske parlament og World Trade Center.
But I condemn in particular the attacks on the Indian Parliament and the US cultural centre.
DanishMan kunne ønske sig, at dette center fik større europæisk input og ikke kun amerikansk.
It would be good if this centre had more input from Europe and not just from America.
DanishVi må også støtte etableringen af Det Europæiske Center for Eftersøgning af Forsvundne Børn.
We must also support the setting up of the European Centre for missing children.
DanishJeg håber, at det center, som vi forhandler om i dag, bliver funktionsdygtigt meget hurtigt.
I hope that the centre we are discussing today will very soon become operational.
DanishLad Essex County Council biblioteksservice være et Euro Info Center.
Let the Essex County Council Library Service be a European information centre.
DanishDette center skal finansieres over EU ' s budget og oprettes næste år.
This centre will be funded from the EU Budget and will come into existence next year.
DanishDet Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse blev nævnt af vor græske kollega.
Our Greek colleague has referred to the Centre for the Development of Vocational Training.
DanishOprettelsen af et center for euro-latinamerikanske studier ville blive hilst velkommen.
The establishment of a Centre for European and Latin American Studies would be a welcome step.
DanishDette center giver sig i øjeblikket af med at propagandere for ØMU i Sverige.
At present this centre is devoting its energies to political propaganda in favour of EMU in Sweden.
DanishVi er derfor nødt til at være modige nok til at oprette et sådant center.
Consequently, we need to have the courage to promote this centre.
DanishJeg vil mene, at det skal være i form af et center, og det er grundlæggende for Cabrolbetænkningen.
I contend that should be by a centre, and that is fundamental to Mr Cabrol's report.
DanishEt europæisk center til bekæmpelse af overførbare sygdomme er ikke nok.
A European centre for combating infectious diseases is not enough.
DanishDu finder flere oplysninger på Googles center til beskyttelse af personlige oplysninger.
With this tool, we hope that users will feel engaged and comfortable with the ads shown to them.
DanishDet var vist nok tidligere Det Italienske Center for Nuklear Energi.
It was, I believe, previously the Italian Centre for Nuclear Energy.