Dansk-engelsk oversættelse af "centralbank"

DA

"centralbank" engelsk oversættelse

DA

centralbank {en}

volume_up
centralbank
Desuden er Den Europæiske Union ikke aktionær i Den Europæiske Centralbank.
Furthermore, the European Union is not a shareholder of the European Central Bank.
Det må ordnes på en anden måde, f.eks. gennem den luxembourgske centralbank.
This must be organised differently, for example by the Luxembourg Central Bank.
Dette er desværre ikke tilfældet med Den Europæiske Centralbank.
This is unfortunately not the case with the European Central Bank.

Eksempelsætninger "centralbank" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen Europæiske Centralbank hævder ikke engang, at dette er opnået i euroområdet.
The European Central Bank does not even claim to bring this about in the euro zone.
DanishIdeologien i Den Europæiske Centralbank er logikken i det frie kapitalmarked.
The ideology of the European Central Bank is the logic of free capital markets.
DanishDet må ordnes på en anden måde, f.eks. gennem den luxembourgske centralbank.
This must be organised differently, for example by the Luxembourg Central Bank.
DanishDen Europæiske Centralbank vil da ikke have midler til at redde spekulanterne.
The European Central Bank will not have any money then to bale out the speculators.
Danishenten på forslag af Kommissionen og efter høring af Den Europæiske Centralbank
on a proposal from the Commission and after consulting the European Central Bank or
DanishSenere indbetaling af kapital, reserver og hensættelser i Den Europæiske Centralbank
Deferred payment of capital, reserves and provisions of the European Central Bank
DanishPå dette svære område yder Den Europæiske Centralbank en fremragende indsats.
In this difficult environment, the European Central Bank is doing an excellent job.
DanishDesuden er Den Europæiske Union ikke aktionær i Den Europæiske Centralbank.
Furthermore, the European Union is not a shareholder of the European Central Bank.
DanishDet træffer afgørelse efter høring af Den Europæiske Centralbank og dette udvalg.
It shall act after consulting the European Central Bank and the Committee.
DanishDen kommende Europæiske Centralbank vil ikke have nogen af disse to fordele.
Now, the future European central bank will have neither of these advantages.
DanishDen Europæiske Centralbank har til opgave at bidrage til den økonomiske stabilitet.
The European Central Bank also has the task of helping to build up financial stability.
DanishDen Europæiske Centralbank har profileret sig som uafhængig europæisk verdensbank.
The ECB has made its mark as an independent European international bank.
DanishDen Europæiske Centralbank bør bekæmpe inflationen, men også recessionen.
The European Central Bank must fight against inflation, but also against recession.
DanishBorgernes tillid til Den Europæiske Centralbank bygger primært på prisstabilitet.
The faith of citizens in the European Central Bank is primarily based on price stability.
DanishI sit arbejde derimod er Den Europæiske Centralbank fuldstændig uafhængig.
However, in its activities the European Central Bank will be completely independent.
Danishenten på forslag af Kommissionen og efter høring af Den Europæiske Centralbank
either on a proposal from the Commission and after consulting the European Central Bank;
DanishNaturligvis har Den Europæiske Centralbank beskæftiget sig længe med dette emne.
Of course, the European Central Bank has been looking into the matter for a very long time.
DanishI den forbindelse har Den Europæiske Centralbank ydet et glimrende stykke arbejde hidtil.
In this respect, the European Central Bank has performed outstanding work to date.
DanishDen Europæiske Centralbank vil ikke få markedets fulde tillid, før den bliver mere åben.
The ECB will not have the full confidence of the market until it becomes more open.
DanishDen Europæiske Centralbank har nu en stærk ledelse i mindst et års tid.
The European Central Bank now has strong leadership for at least a 12-year period.