Dansk-engelsk oversættelse af "Centraleuropa"

DA

"Centraleuropa" engelsk oversættelse

DA

Centraleuropa {egennavn}

volume_up
Centraleuropa
Den udvidelse, vi behandler, er en udvidelse, der går ind i Centraleuropa.
The enlargement we are considering is an enlargement into central Europe.
Oversvømmelseskatastrofen i Centraleuropa har været og er uhyggelig.
The disastrous floods in Central Europe have been, and remain, appalling.
I sommeren 2002 stod store områder langs flodforløbene i Centraleuropa under vand.
In the summer of 2002, many riverside areas in Central Europe were flooded.

Eksempelsætninger "Centraleuropa" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishCentraleuropa kan sommetider uddrage en lære af pragmatikken i de nordlige lande.
Continental Europe could from time to time take a lesson from Nordic pragmatism.
DanishOgså dét er et spørgsmål om den tillid, befolkningerne i Centraleuropa nærer til os.
That too is a question of the trust the people of Central Europe place in us.
DanishI sommeren 2002 stod store områder langs flodforløbene i Centraleuropa under vand.
In the summer of 2002, many riverside areas in Central Europe were flooded.
DanishI Centraleuropa flytter vi den gamle mur fra grænsen til Tyskland og østpå.
In central Europe we are moving the old wall from the border of Germany eastwards.
DanishEndvidere har vi bjergområderne i Centraleuropa samt bjergområderne i Nordeuropa.
We also have mountain regions in Central Europe and mountain regions in Northern Europe.
DanishStadig mere af trafikken kommer fra Øst- og Centraleuropa eller fra tredjelande.
More and more of the traffic comes from Eastern and Central Europe or from third countries.
DanishJeg vil her gerne nævne de oversvømmelser, der har ramt Centraleuropa.
Mr President, thank you for commemorating the recent natural and other disasters.
DanishDet er også glat for Øst- og Centraleuropa på vejen mod Den Europæiske Union.
Things are also slippery for eastern and central Europe on the way to the European Union.
DanishDen udvidelse, vi behandler, er en udvidelse, der går ind i Centraleuropa.
The enlargement we are considering is an enlargement into central Europe.
DanishJeg har personlige erfaringer med alt dette ligesom mange millioner borgere i Centraleuropa.
Today we are debating difficulties related to partnership with our neighbours.
DanishSådanne katastrofer omfatter brande i Sydeuropa og oversvømmelser i Centraleuropa.
A more general consideration comes to mind in this context, however.
DanishModsat Centraleuropa findes der meget tørv i et nordligt land som Finland.
Unlike in Central Europe, there is a lot of peat in the Nordic countries such as Finland.
DanishOversvømmelseskatastrofen i Centraleuropa har været og er uhyggelig.
The disastrous floods in Central Europe have been, and remain, appalling.
DanishDet vil være med til at konsolidere demokratiske og civile strukturer i Øst- og Centraleuropa.
It will help to consolidate democratic and civil structures in eastern and central Europe.
DanishDet forekommer mig altså, at vi på den måde fremkalder en dårlig reaktion i Centraleuropa.
So I feel that we are risking provoking a negative reaction there.
DanishDet skal vi gøre klart over for befolkningen i Centraleuropa.
And we must say as much, loud and clear, to the people of central Europe.
DanishEU bør gennemføre en kampagne mod volden imod kvinder i hele Øst- og Centraleuropa.
The EU should pursue a campaign to combat violence against women throughout Eastern and Central Europe.
DanishI Centraleuropa, f.eks. i Bayern, var der voldsomme oversvømmelser i 1999, 2002 og 2005.
In Central Europe, for instance, in Bavaria, there was very severe flooding in 1999, 2002 and 2005.
DanishVi blev for nylig ramt af oversvømmelser i Frankrig, og det samme er sket i Rhin-dalen og i Centraleuropa.
For example, France, the Rhine valley and central Europe recently suffered flooding.
DanishI Centraleuropa - f.eks. i Ungarn - er de fleste boligblokke endnu ikke blevet ghettoer.
In Central Europe, in Hungary for instance, most of those housing estates have not yet become ghettos.