Dansk-engelsk oversættelse af "centralt spørgsmål"

DA

"centralt spørgsmål" engelsk oversættelse

DA

centralt spørgsmål {et}

volume_up
centralt spørgsmål (også: vigtigt spørgsmål)
Spørgsmålet om personalepolitik bliver et centralt spørgsmål i efteråret.
The question of staff policy will be a key question in the autumn.
Dette er et centralt spørgsmål med hensyn til at vinde borgernes tillid til Unionens arbejde.
This is a key question when securing the confidence of the people in the work of the Union.
Ved fredsprocessen i Mellemøsten drejer det sig om et centralt spørgsmål i vores politiske og religiøse kultur.
The peace process in the Middle East is a key question of our political and religious culture.

Eksempelsætninger "centralt spørgsmål" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDette bliver et centralt spørgsmål i forbindelse med beslutningen om agenturets fremtid.
This question will be at the heart of the decision on the future of the agency.
DanishIgen: Åbenhed og indsigt er et centralt spørgsmål for det svenske formandskab.
I repeat: Openness and access are a key issue for the Swedish Presidency.
DanishFinansiering er et centralt spørgsmål, og der må være enighed om de finansielle overslag.
Funding is a core issue and there must be agreement on the financial perspective.
DanishDet var også et meget vigtigt og centralt spørgsmål på topmødet i Sochi.
It was also a very important and central question during the Sochi Summit.
DanishDet omfatter f.eks. et så centralt spørgsmål som den sociale dialog.
These include the key issue of dialogue between management and labour, for example.
DanishUdvidelsen af EU bliver et andet centralt spørgsmål på topmødet i Helsinki.
EU enlargement will be another central theme at the Helsinki Summit.
DanishMen det er et centralt spørgsmål, som Kommissionen er i gang med at undersøge.
But it is a central issue which the Commission is thinking about.
DanishJeg vil i stedet for tage et politisk spørgsmål op, som efter min mening er et centralt spørgsmål.
I want instead to address a political issue that I believe to be a major issue.
DanishSpørgsmålet om personalepolitik bliver et centralt spørgsmål i efteråret.
The question of staff policy will be a key question in the autumn.
DanishDette er et centralt spørgsmål med hensyn til at vinde borgernes tillid til Unionens arbejde.
This is a key question when securing the confidence of the people in the work of the Union.
DanishDer er dog ingen tvivl om, at vores kollega Wurtz rejste et centralt spørgsmål.
However, the issue raised by Mr Wurtz is clearly central.
DanishDer er helt klart tale om et vigtigt og centralt spørgsmål.
I would like to make it very clear that Europe has been neither inactive nor passive.
DanishUdviklingslandenes gæld til udlandet er et centralt spørgsmål.
The external debt of the developing countries poses a major challenge.
DanishDet bliver utvivlsomt et centralt spørgsmål under vores diskussioner om den fremtidige sundhedspolitik.
This will certainly be an issue at the heart of our discussions on future health policy.
DanishDet er et centralt spørgsmål, som skal være helt klart tilkendegivet i den lovgivning, vi vedtager.
That is a very fundamental question that must be made perfectly clear in any law that we pass.
DanishDet bringer mig videre til et centralt spørgsmål: EU må have tilstrækkelige økonomiske midler til at handle.
That is why last week we adopted two new proposals to strengthen passengers ' rights.
DanishDet er et helt centralt spørgsmål,, som vi her har til debat.
. – There is no doubt about the importance of the issue before us.
DanishDer er altså tale om et centralt spørgsmål i europæisk politik.
It is therefore certainly a central issue in European politics.
DanishFor os er forsvaret af alle cubanernes rettigheder et centralt spørgsmål.
He appears to want to isolate the country completely.
DanishEt andet centralt spørgsmål, som jeg nævnte i mit indledende indlæg, er partnerskab og civilsamfundet.
Another central issue, which I mentioned in my opening address, is partnership and civil society.

Lignende oversættelser "centralt spørgsmål" på engelsk

spørgsmål substantiv
centralt parkområde substantiv
centralt punkt substantiv
English
vigtigt spørgsmål substantiv