Dansk-engelsk oversættelse af "certificering"

DA

"certificering" engelsk oversættelse

DA

certificering {en}

volume_up
I den forstand er en certificering af elektriciteten en tanke, der bør støttes.
In this respect the certification of electricity is an idea to be supported.
Der skal ganske vist udvikles standarder for en international certificering.
Standards certainly need to be developed for an international system of certification.
For det tredje bør der indføres certificering ifølge ICAO-standarden.
Thirdly, certification in accordance with the ICAO standard should be introduced.

Eksempelsætninger "certificering" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI den forstand er en certificering af elektriciteten en tanke, der bør støttes.
In this respect the certification of electricity is an idea to be supported.
DanishDer skal ganske vist udvikles standarder for en international certificering.
Standards certainly need to be developed for an international system of certification.
DanishDet er f.eks. nødvendigt, at der indledes en obligatorisk certificering af biobrændstof.
For example, it is necessary to organise compulsory certification of biofuels.
DanishFor det tredje bør der indføres certificering ifølge ICAO-standarden.
Thirdly, certification in accordance with the ICAO standard should be introduced.
DanishJeg forsøgte tidligere at vise en vej med spørgsmålet om certificering.
I tried earlier to show how the issue of certification might be handled.
DanishDerfor er ekstern certificering af især sikkerhedsdele helt afgørende.
That is why third-party certification is quite crucial, especially for safety components.
DanishMen naturligvis er det også nødvendigt med uddannelse og certificering.
However, training and certification are obviously necessary too.
DanishÆndringsforslag 7, 8 og 12 vedrører spørgsmålet om AIDCP-certificering og forbrugerinformation.
Amendments 7, 8, and 12 relate to the issue of AIDCP certification and consumer information.
DanishOg muligheden for en ekstern certificering, som supplerer den officielle certificering.
And the possibility that there is an external certificate which supplements the official certification.
DanishDet er vigtigt, at rammeforslaget indfører ensartede systemer til fuld certificering af kosttilskud.
We need to guarantee the safety of our food chain from farm to table.
DanishJeg vil gerne tale om spørgsmålet om certificering, der var indeholdt i mit oprindelige spørgsmål.
I should just like to come to the question of certification, which was in my original question.
DanishMener De, at vi fremover bør styrke den eksterne certificering i Den Europæiske Union?
Do you think that in future we should place more emphasis on third-party certification in the European Union?
DanishCertificering og kvalitetsmærker er derfor vigtige.
Thirdly, consumers must also be involved in sustainable fishing.
DanishMiljømærkning og certificering er et centralt aspekt i den seneste reform af den fælles fiskeripolitik.
Eco-certification and labelling lie at the centre of the recent reform of the Common Fisheries Policy.
DanishDette sikrer nu en vis certificering, en garanti for, at rette tilbehør havner det rette sted.
This now guarantees there will be a sort of certificate, a guarantee that the right goods get to the right place.
DanishParlamentets krav om certificering er i øvrigt røget ud af direktivteksten under Forligsudvalgets arbejde.
Now, an attempt is being made to get rid of this solidarity by means of a bad piece of EU legislation.
DanishJeg vil opfordre Dem til at gå videre med certificering.
I would urge you along the route of certification.
DanishDer er brug for en offentlig certificering, som medlemsstaternes myndigheder skal stå for.
What is needed is to set up a public certification framework with the direct involvement of the authorities in the Member States.
DanishDer er desuden brug for et mere harmoniseret system til registrering af den endelige bruger, certificering og håndhævelse.
We further need a more harmonised system of end-use data provision, certification and enforcement.
DanishInden for sektoren kan der dog opnås fordele, hvis der indføres en fælles strategi, f.eks. ved certificering af tømmer.
However, a common strategy, for example with regard to timber certification, could benefit the sector.