Dansk-engelsk oversættelse af "certifikat"

DA

"certifikat" engelsk oversættelse

DA

certifikat {et}

volume_up
certifikat (også: attest, diplom, eksamensbevis)
Web-stedets certifikat:Certifikat for: Underskrevet af: Kryptering: <font -cont-.
site's certificate:Certificate for: Signed by: Encryption: <font -cont-.
Her præsenteres certifikatet:Certifikat for: Underskrevet af: Kryptering: -cont-.
Here is the Certificate that is being presented:Certificate for: Signed by: Encryption: -cont-.
Det valgte certifikat kan ikke bekræftes af følgende årsager:.
Verification of the selected certificate failed for the following reasons:.

Eksempelsætninger "certifikat" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishWeb-stedets certifikat:Certifikat for: Underskrevet af: Kryptering: <font -cont-.
site's certificate:Certificate for: Signed by: Encryption: <font -cont-.
DanishDen billigste mulighed, som en webhost typisk tilbyder, kaldes et delt certifikat.
The most affordable option typically offered by web hosts is called a shared certificate.
DanishHer præsenteres certifikatet:Certifikat for: Underskrevet af: Kryptering: -cont-.
Here is the Certificate that is being presented:Certificate for: Signed by: Encryption: -cont-.
DanishHvis en region ikke kan fremvise et sådant certifikat, kan varen ikke eksporteres.
If a region is incapable of providing that certification, then the product cannot be exported.
DanishHvis De ikke har noget certifikat, må køretøjerne ikke køre.
If you do not have a certificate then you are not allowed to operate the vehicle.
DanishJeg tror, de fleste har erhvervet deres certifikat som kaptajn om bord på Titanic.
I think most of its pilots did their training on the Titanic.
DanishDet valgte certifikat kan ikke bekræftes af følgende årsager:.
Verification of the selected certificate failed for the following reasons:.
DanishDet accepteres at bruge et delt certifikat for at opfylde kravene til AdWords' SSL-politik.
Using a shared certificate is acceptable for satisfying the AdWords SSL policy requirements.
DanishDette certifikat skal suppleres af en attest udstedt af den jernbanevirksomhed, lokomotivføreren er ansat i.
The measures also seek to improve the often poor standards of freight services.
DanishEfter endt volontørtjeneste for unge skal der udstedes et certifikat, kære kolleger.
Ladies and gentlemen, a certificate must be issued on completion of the voluntary service for young people.
DanishImportøren skal kunne stole på, at et certifikat er ægte.
The importer must be able to rely on the authenticity of a certificate.
DanishHvad angår personalet, tror jeg, at et europæisk certifikat for lokomotivførere er vigtigt.
As far as staff are concerned, I think that a European driving licence for train drivers is important.
DanishDet certifikat, du har valgt, er udløbet, og afvises -cont-.
The certificate that you have selected has expired and may -cont-.
DanishWeb-stedet 0 har anmodet om, at du underskriver følgende meddelelse:1Vælg et certifikat, -cont-.
The site '0' has requested that you sign the following message:1Please select a certificate -cont-.
DanishAndre brugere kan også få dit certifikat fra et katalog:
Other people could also obtain your certificate from a Directory:
Danish0Dette certifikat tilhører en certificeringsudsteder -cont-.
0This Certificate belongs to a Certifying Authority -cont-.
DanishAnmodningen om at tilføje dette certifikat til forordningen er overflødig og kan derfor ikke godkendes.
The request to annex this certificate to the regulation is superfluous and therefore unacceptable.
DanishCertifikat til dine underskrevne og krypterede meddelelser:.
Certificate for your Signed and Encrypted Messages:.
DanishNår du godkender dette certifikat, er du sikker på, at alle oplysninger, der udveksles med Web-stedet, -cont-.
By accepting this certificate you are ensuring that all information you exchange with this site -cont-.
DanishCertifikat for: Underskrevet af: Kryptering: 23-cont-.
Certificate for: Signed by: Encryption: 23-cont-.