Dansk-engelsk oversættelse af "CFC"

DA

"CFC" engelsk oversættelse

volume_up
CFC {substantiv} [forkortelse]
EN

"CFC" dansk oversættelse

volume_up
CFC {substantiv} [forkortelse]
DA
volume_up
CFC {k.ent} [forkortelse]
volume_up
CFC and halons prohibition {substantiv} [forkortelse]
DA

CFC {substantiv} [forkortelse]

volume_up
1. kemi
CFC
volume_up
CFC {substantiv} [fork.]
Et andet spørgsmål drejer sig om fortsættelsen af CFC-import.
Another question raised relates to the continuation of CFC imports.
De årlige udledninger har i gennemsnit været 15 t CFC-11, hvilket er ret meget.
The annual emissions have been, on average, 15 tonnes of CFC-11, which is quite substantial.
Du Pont itself has developed an alternative to CFC-11.
I Den Europæiske Union ophørte man allerede med at anvende CFC i 1995.
In the European Union, production of fully halogenated chlorofluorocarbons was halted as early as 1995.
EN

CFC {substantiv} [forkortelse]

volume_up
1. kemi
CFC (også: chlorofluorocarbon)
volume_up
CFC {substantiv} [fork.]
Another question raised relates to the continuation of CFC imports.
Et andet spørgsmål drejer sig om fortsættelsen af CFC-import.
The annual emissions have been, on average, 15 tonnes of CFC-11, which is quite substantial.
De årlige udledninger har i gennemsnit været 15 t CFC-11, hvilket er ret meget.
Du Pont itself has developed an alternative to CFC-11.
Du Pont har selv udviklet et alternativ til CFC.

Eksempelsætninger "CFC" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe årlige udledninger har i gennemsnit været 15 t CFC-11, hvilket er ret meget.
The annual emissions have been, on average, 15 tonnes of CFC-11, which is quite substantial.
DanishDesuden var der et forkert basisår i teksten vedrørende visse virksomheders import af CFC.
Moreover, the text relating to certain companies ' imports of CFCs contained a wrong base year.
DanishIfølge beskrivelserne er det strømmet ind med ulovlige CFC ' er i Europa.
Europe has been described as being awash with illegal CFCs.
DanishEt andet spørgsmål drejer sig om fortsættelsen af CFC-import.
Another question raised relates to the continuation of CFC imports.
DanishI Den Europæiske Union ophørte man allerede med at anvende CFC i 1995.
In the European Union, production of fully halogenated chlorofluorocarbons was halted as early as 1995.
DanishJeg sagde i øvrigt også, at forbudet mod salg af CFC naturligvis letter bekæmpelsen af svindel.
I also said that, clearly, the prohibition of CFC sales would facilitate the combat against fraud.
DanishMan anvender i større og større grad HCFC som erstatning for CFC.
Increasingly, HCFCs are used as a substitute for CFCs.
DanishMontreal-protokollen var et forsøg på at udfase cfc-gasser, da de er skadelige for stratosfærisk ozon.
The Montreal Protocol was an attempt to phase out CFCs, as these gases are harmful to stratospheric ozone.
DanishDu Pont de Nemours har i næsten 15 år brugt CFC-11 som opløsningsmiddel til produktion af polyurethanfleece.
For almost 15 years Du Pont de Nemours has used CFC-11 as a solvent to produce a polyurethane fleece.
DanishCFC har været forbudt i industrilandene siden 1996.
CFCs have been forbidden in industrial countries since 1996.
DanishVi er kommet så vidt som til at slippe af med CFC og til at tage os af de andre stoffer - HCFC og haloner.
We have moved on to getting rid of CFCs, moving on to deal with the other substances - HCFCs and halons.
DanishFluorholdige gasser blev introduceret i 1990 ' erne som erstatning for de ozonnedbrydende cfc-gasser og hcfc-gasser.
Fluorinated gases were introduced in the nineties to replace the ozone-depleting CFCs and HCFCs.
DanishDu Pont har selv udviklet et alternativ til CFC.
Du Pont itself has developed an alternative to CFC-11.
DanishI Tyskland har man netop inden for de sidste dage opdaget en ulovlig import af 1.000 t CFC fra Storbritannien til Tyskland.
In Germany they have just uncovered the illegal import of 1, 000 tonnes of CFCs from Great Britain.
DanishCFC og methylbromid kan forbydes hurtigere.
CFCs and methyl bromide can be phased out more quickly.
DanishNu er den smuglede mængde CFC, der er blevet fundet, sikkert kun en del af det, der bliver smuglet i Unionen.
The contraband CFCs that have been discovered are surely a mere fraction of what is being smuggled into the Union.
DanishEn sådan undtagelsesregel findes for CFC 11 for firmaet Du Pont i Luxemburg for polyolefinfiber-produktion.
An exemption of this kind is granted for CFC-11 to the firm Du Pont in Luxembourg for the manufacture of polyolefin fibres.
DanishImport af CFC-produkter fra Kina og Rusland
DanishDet Europæiske Fællesskab har fremlagt et forslag, der har til hensigt at forbyde salget af CFC i alle de industrialiserede lande.
The European Community has presented a proposal whose aim is to forbid sales of CFCs in all industrialized countries.
DanishDet betyder, at alle ændringer med hensyn til HCFC, CFC og haloner, der mærkes i vores hverdag, skal forklares og begrundes.
This means that the changes which will occur in our daily life with regard to HCFCs, CFCs and halons must be correctly explained.

Synonymer (engelsk) for "CFC":

CFC