Dansk-engelsk oversættelse af "chauffører"

DA

"chauffører" engelsk oversættelse

EN
DA

chauffører {flertal}

volume_up
chauffører (også: bilister)
Mange nederlandske lastbilchauffører er allerede skiftet ud med polske chauffører.
Many Dutch lorry drivers have already been replaced by Polish drivers.
Men i transportsektoren arbejder der også mange små selvstændige chauffører.
But the transport sector also consists of many small, self-employed drivers.
Jeg blev noget oprørt over dette, eftersom ingen busser kører uden chauffører.
I was somewhat irritated about this, because no buses operate without drivers.

Eksempelsætninger "chauffører" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg blev noget oprørt over dette, eftersom ingen busser kører uden chauffører.
I was somewhat irritated about this, because no buses operate without drivers.
DanishHvorfor tages der kun hensyn til risikoen for et mindretal af disse chauffører?
Why are we only going to take account of the risk facing a minority of these drivers?
DanishDet antages, at selvstændige chauffører ikke ved, hvad der er til deres eget bedste.
It assumes that owner-drivers do not know what is in their own best interests.
DanishMen i transportsektoren arbejder der også mange små selvstændige chauffører.
But the transport sector also consists of many small, self-employed drivers.
DanishHvad skal sømænd, piloter, chauffører, vagtlæger og ansatte på tankstationer så sige?
What would sailors, pilots, drivers, petrol station workers and doctors say?
DanishHan insisterer også på, at alle selvstændige chauffører skal have et takometer.
He also insists that all self-employed drivers must have a tachograph.
DanishEt andet væsentligt resultat af forliget er en klar definition af selvstændige chauffører.
Another important point in the outcome is a strong definition of self-employment.
DanishMange nederlandske lastbilchauffører er allerede skiftet ud med polske chauffører.
Many Dutch lorry drivers have already been replaced by Polish drivers.
DanishMoralen hos nogle chauffører stemmer uden tvivl ikke overens med bestemmelsen.
Not all drivers ' morals live up to the spirit of the decree, clearly.
DanishDet ærede medlem er i sin fulde ret til at erklære sin solidaritet med de franske chauffører.
The honourable Member is entitled to declare his solidarity for the French drivers.
DanishUdsættes disse chauffører og de borgere, der kører på landevejene, ikke for de samme risici?
Do those drivers and citizens who use the roads not face identical risks?
DanishIndrømmelser på området for natarbejde var betingelsen for at inkludere selvstændige chauffører.
Concession on night work became a key in securing the inclusion of the self-employed.
DanishEndelig skal selvstændige chauffører ligesom andre arbejdstagere være underlagt bestemmelserne.
Lastly, the rules must apply to self-employed hauliers as well as to salaried drivers.
DanishDer er ikke nok rastepladser for chauffører, der er ikke nok incitamenter til uddannelse.
There are insufficient rest areas for drivers; there are insufficient incentives for training.
DanishAt ikke-EU-chauffører kan være aktive på EU-transportmarkedet, har en række årsager.
There are a number of reasons why non-EU drivers can be active within the Community transport market.
DanishKompromiset opnået i Rådet udelukker de selvstændige chauffører fra direktivet.
The compromise achieved in the Council leaves self-employed hauliers outside the scope of the directive.
DanishSå selv om de selvstændige chauffører ikke er medtaget, er det altså alligevel et skridt fremad.
And, although self-employed drivers are excluded, it is a step forward.
DanishDet er derfor, at jeg går ind for, at chauffører bør uddannes til at kunne forhindre illegal indvandring.
This is why I agree that drivers should be trained to prevent illegal immigration.
DanishAlligevel er det for nogle chauffører en stor psykisk belastning at køre gennem tunnellen.
My colleague, Mr Markov, has already addressed the issues of supervision and cross-border tunnels.
DanishOgså danske chauffører sidder» fængslet« og får en utrolig dårlig behandling.
There are also Danish drivers who have been 'imprisoned ' and who are receiving unbelievably bad treatment.