Dansk-engelsk oversættelse af "chauvinisme"

DA

"chauvinisme" engelsk oversættelse

DA

chauvinisme {en}

volume_up
chauvinisme
Selvfølgelig er vi modstandere af nationalistisk retorik og chauvinisme.
We are, of course, opponents of nationalist rhetoric and chauvinism.
Den nationale chauvinisme har alt for ofte vist sit ansigt i chokoladedebatten.
National chauvinism has been all too often evident in the chocolate debate.
Vi må derfor undersøge spørgsmålet om chauvinisme, som karakteriserer dette land, og spørgsmålet om pressefrihed.
We must therefore examine the issue of chauvinism which characterises this country and the issue of the freedom of the press.

Eksempelsætninger "chauvinisme" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen nationale chauvinisme har alt for ofte vist sit ansigt i chokoladedebatten.
National chauvinism has been all too often evident in the chocolate debate.
DanishSelvfølgelig er vi modstandere af nationalistisk retorik og chauvinisme.
We are, of course, opponents of nationalist rhetoric and chauvinism.
DanishEr det den pris, der skal betales for chauvinisme af denne art?
Is that the price to be paid for jingoism of this kind?
DanishMen i kampens hede må vi undgå at glide ud i en diskurs præget af kulturel chauvinisme.
But, in this fight, we must also avoid drifting off into a debate characterised by certain elements of cultural chauvinism.
DanishHvor let er det ikke 50 år efter den anden verdenskrig at fremkalde en fremmedhadsk storm og at vælte sig i chauvinisme.
How easy it is, 50 years after the Second World War to summon up a xenophobic storm and to wallow in chauvinism.
DanishVi må derfor undersøge spørgsmålet om chauvinisme, som karakteriserer dette land, og spørgsmålet om pressefrihed.
We must therefore examine the issue of chauvinism which characterises this country and the issue of the freedom of the press.
DanishVi ønsker ikke det fremmedhad og den chauvinisme, som vi har oplevet på begge sider af den engelske Kanal i de sidste par uger.
We do not want the xenophobia and the jingoism that we have heard on both sides of the English Channel in the last couple of weeks.
DanishPå det område, jeg har nævnt, kan vi for eksempel få et forslag om et europæisk BBC, hvorfor ikke - tilgiv mig denne øjeblikkelige chauvinisme.
For example, in the domain which I have mentioned why not a proposal for a European BBC - please excuse momentarily the chauvinism.
DanishBeklageligvis er der et kandidatland, som er fyldt med chauvinisme, nemlig Tyrkiet, som i forvejen er et meget omstridt kandidatland.
Sad to say, there is one candidate country pervaded by chauvinism: that country is Turkey, which is the subject of enough controversy already.
DanishSidstnævnte giver blot anledning til national chauvinisme, og det bør så vidt muligt begrænses gennem en revision af beslutningsstrukturerne.
The latter only gives rise to national chauvinism, and that should be curbed where possible by revising the decision-making structures.
DanishHr. kommissær, har De over for premierminister Erdogan og minister Gul påtalt denne tyrkiske chauvinisme, som er fuldstændig uforenelig med de europæiske værdier?
I should like to ask the Commissioner whether he has taken Prime Minister Erdogan and Minister Gul to task over this Turkish chauvinism, which is completely incompatible with European values.
DanishDer er ikke blot tale om at stadfæste chauvinisme, isolering eller - endnu værre - en ny politiagtig styring og blokering af den levende og frugtbare kontakt mellem kulturerne.
This arises from Articles 13 and 19 and the communication of 14 September 2004 of the International Liaison Committee of Coalitions for Cultural Diversity distributed by Unesco itself.
DanishTil tider kan sådanne politikere få udbredt støtte, særlig når de vælger at forbinde homofobi med nationalistisk chauvinisme, religiøs fanatisme, foragt for etniske minoriteter etc..
At times, such politicians can command widespread support, especially when they choose to link homophobia with nationalistic chauvinism, religious zeal, contempt for ethnic minorities and so forth.