Dansk-engelsk oversættelse af "check"

DA

"check" engelsk oversættelse

EN

"check" dansk oversættelse

volume_up
check {substantiv}
volume_up
check {interj.}
DA
volume_up
checking {substantiv}
DA
volume_up
checked {kort til.}
DA

check {en}

volume_up
1. generel
check (også: bankanvisning, tjek)
volume_up
check {substantiv}
Vi må have sammenhæng i det fra check in til check out.
We need to have consistency from check-in through to check-out.
The official authorities do not check in the credible way, contrary to the instructions«.
The official authorities do not check in the credible way, contrary to instructions
Sådanne check skal virkelig udføres, hvis der er begrundet tvivl om visse flys luftdygtighed.
Checks must be carried out wherever there is justifiable doubt as to whether certain aircraft are airworthy.
check
Men hjemme nægter Rådet at kontrasignere den lovede check.
However, back home, the Council shirks from countersigning the promised cheque.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Sidst men ikke mindst er jeg principielt imod at udstede en blanco-check til Kommissionen og komitéerne.
Last but not least, I am opposed in principle to giving a blank cheque to the Commission and the committees.
2. finans
check
Men hjemme nægter Rådet at kontrasignere den lovede check.
However, back home, the Council shirks from countersigning the promised cheque.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Sidst men ikke mindst er jeg principielt imod at udstede en blanco-check til Kommissionen og komitéerne.
Last but not least, I am opposed in principle to giving a blank cheque to the Commission and the committees.
EN

check {substantiv}

volume_up
1. generel
check (også: cheque)
We need to have consistency from check-in through to check-out.
Vi må have sammenhæng i det fra check in til check out.
The official authorities do not check in the credible way, contrary to instructions
The official authorities do not check in the credible way, contrary to the instructions«.
Checks must be carried out wherever there is justifiable doubt as to whether certain aircraft are airworthy.
Sådanne check skal virkelig udføres, hvis der er begrundet tvivl om visse flys luftdygtighed.
Tip for forum webmasters and bloggers: Check out our specific tips on ad placement for forum sites and blogs.
Tips til forumwebmastere og bloggere: Tjek vores specifikke tips om annonceplacering på forumwebsteder og blogs.
It hopes to be launching a website next week, on which it will be possible to register for a regular check of the website.
Det håber i næste uge at starte et websted, hvor man kan melde sig for et regelmæssigt tjek af webstedet.
The standard format for charges on your statement is GOOGLE*Seller's name, but please check your receipt for exact details.
Standardformatet for debiteringer på dit udtog er GOOGLE*Seller's name, men tjek din kvittering for at se de nøjagtige detaljer.
2. amerikansk engelsk

Eksempelsætninger "check" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishThe official authorities do not check in the credible way, contrary to the instructions«.
The official authorities do not check in the credible way, contrary to instructions. '
DanishI 20 år har Italien som nettobidragyder betalt 25 % af den britiske check.
As a net contributor, it has paid 25 % of the UK rebate for 20 years.
DanishDe har erklæret, at den britiske check ikke var urørlig, det tager vi ad notam.
The financing of the EU cannot be decided by a confrontation.
DanishEn første prøvekørsel vil måske være nyttig, men ikke tilstrækkelig til at få check på problemet.
A first test run may be useful, but not enough to get a grip on the problem.
DanishVi giver ikke Komissionen en blanco-check, men en efterfølgende kontrolkapacitet.
We are not giving the Commission free rein, but providing it a posteriori with a measure of control.
DanishMen hjemme nægter Rådet at kontrasignere den lovede check.
However, back home, the Council shirks from countersigning the promised cheque.
DanishMen Bushs check dækker også de militære styrker på stedet og investeringer til virksomheder.
It was EUR 160 million for next year, not counting humanitarian aid.
DanishMed denne check kan privatpersoner købe bestemte tjenesteydelser for nogle timer eller dage.
By means of these vouchers, private individuals can obtain services on an hourly or a daily basis.
DanishThe best thing to do is to check the page's URL to make sure it's actually controlled by the party represented.
Check website addresses or URLs to confirm they're really owned by the party represented.
DanishSådanne check skal virkelig udføres, hvis der er begrundet tvivl om visse flys luftdygtighed.
Checks must be carried out wherever there is justifiable doubt as to whether certain aircraft are airworthy.
DanishVi må have sammenhæng i det fra check in til check out.
We need to have consistency from check-in through to check-out.
DanishSom lokalt betalingsmiddel foreslår Kommissionen indførelse af en service-check efter fransk mønster.
The Commission is planning to introduce service vouchers, along French lines, as a local method of payment.
DanishVores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
DanishSidst men ikke mindst er jeg principielt imod at udstede en blanco-check til Kommissionen og komitéerne.
Last but not least, I am opposed in principle to giving a blank cheque to the Commission and the committees.
DanishDer kommer ikke nogen britisk check til Dem om nogle få år, men vi har nydt det, mens vi har været her.
There will be no British cheque coming to any of you within a few years, but we have enjoyed ourselves whilst we have been here.
DanishAndre typer betalinger, f.eks. med check, postanvisninger og direkte bankkontodebiteringer, accepteres ikke i øjeblikket.
Other types of payments, such as checks, money orders, and direct bank account debit, aren't currently accepted.
DanishFor at undgå undvigelsesadfærd skal negative resultater af disse check videregives til de andre medlemsstater.
If the results are negative, other Member States must be informed in order to prevent operators from trying to avoid sanctions.
DanishOg for alle dem, der kom fra Østeuropa i håbet om at få penge, må jeg sige: Desværre, der er ikke sendt nogen check!
And to all those who came from Eastern Europe in the hope of getting money, I am sorry, but the cheque is not in the post!
DanishDer var en omdiskuteret britisk check, baseret på historiske grunde, som efterhånden er forsvundet, men som kan forstås.
There was a disputed British rebate, for historic reasons which are becoming less apparent but which are understandable.
DanishAPI-data er normalt oplysninger om pas og billet, som indsamles ved check-in med henblik på hurtigere immigrationskontrol på bestemmelsesstedet.
My group has decided to abstain in the event that this aspect of Mrs Wallis’ s report is adopted.