Dansk-engelsk oversættelse af "chef"

DA

"chef" engelsk oversættelse

EN

"chef" dansk oversættelse

volume_up
chef {substantiv}
volume_up
head chef {substantiv}
DA
DA

chef {en}

volume_up
1. generel
chef
volume_up
boss {substantiv}
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Chefen har en magt over sine ansatte, som disse ansatte ikke har over chefen.
The boss has a power over his employees that they do not have over him.
chef (også: høvding, overhoved)
volume_up
chief {substantiv}
I Goma ville jeg nemlig have mødt den selvudråbte chef for oprørerne, tror jeg, lederen hr.
In point of fact, I would of course have met in Goma the rebel leader, their self-proclaimed chief, I imagine, Mr Kabila.
Vi fik bl.a. en detaljeret gennemgang af chefen for det britiske nukleare inspektorat, Lawrence Williams, som deltog i høringen.
We heard in detail from, amongst others, the UK nuclear inspectorate chief Lawrence Williams, who attended the hearing.
Kære kolleger, dette er den sidste afstemning, som fru Green kommer til at deltage i, inden hun starter på en ny karriere som chef for Cooperative Union.
Colleagues, this is that last vote that Mrs Green will take part in before she moves on to a new career as Chief Executive of the Cooperative Union.
chef (også: overordnet)
chef (også: overordnet, pensionist)
Vi ved alle, at præsident Omar Bongo er chef for de afrikanske ledere.
We all know that President Omar Bongo is the most senior of the African leaders.
chef
volume_up
exec {substantiv} [hverd.] [fork.] (executive)
2. militær
chef (også: anfører, hærfører)
Brigadegeneral Maral er derfor blevet udnævnt som chef for styrkerne.
Brigadier-General Maral has therefore been appointed as force commander.
Chefen for de franske styrker blev også udpeget, da Frankrig er blevet udvalgt som rammenation.
The French force commander was also appointed, given that France has been elected to act as framework nation.
Det er en skam, at hr. de Miguel under sit besøg på det besatte Cypern ikke mødte chefen for den tyrkiske hær på stedet.
What a pity Mr de Miguel did not meet the commander of the Turkish forces when he visited the occupied part of Cyprus.
EN

chef {substantiv}

volume_up
1. generel
2. gastronomi

Eksempelsætninger "chef" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi ved alle, at præsident Omar Bongo er chef for de afrikanske ledere.
We all know that President Omar Bongo is the most senior of the African leaders.
DanishDet har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
DanishVirksomhedens chef skulle have været arresteret, og der var udstedt arrestordre på ham.
The head of the company was supposed to be arrested and a warrant was issued for his arrest.
DanishBrigadegeneral Maral er derfor blevet udnævnt som chef for styrkerne.
Brigadier-General Maral has therefore been appointed as force commander.
DanishHvor mange lønmodtagere kunne have fået den lønforhøjelse på 14 milliarder euro, som deres chef tilranede sig?
The losses that savers have had to endure are, however, very clear to everyone.
DanishJeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
DanishHan var finansminister i Nederlandene, derefter en særdeles succesrig chef for den nederlandske centralbank.
He was the Dutch Finance Minister, then a highly successful president of the Dutch Central Bank.
DanishFormand Prodi var chef for den italienske regering i en afgørende fase for Italiens deltagelse i Europa.
President Prodi was head of the Italian Government at a decisive moment for Italy's entry into Europe.
DanishI Goma ville jeg nemlig have mødt den selvudråbte chef for oprørerne, tror jeg, lederen hr.
In point of fact, I would of course have met in Goma the rebel leader, their self-proclaimed chief, I imagine, Mr Kabila.
DanishHan var chef for Kommissionens chifreringstjeneste.
He was the head of the Commission's encryption service.
DanishLige fra begyndelsen har det været hensigten, at banken skulle placeres i Tyskland og have en franskmand som øverste chef.
From the outset the intention was for the bank to be located in Germany with a Frenchman at the helm.
DanishAnders Mellbourn, chef for Sveriges udenrigspolitiske institut, udtaler f.eks. i Dagens Nyheter den 24.juni:
Anders Mellbourn, the head of the Swedish Foreign Policy Institute, for example, wrote in Dagens Nyheter on 24 June:
DanishFør udnævnelsen til den fremtidige post var Jean-Claude Trichet i 10 år chef for den franske centralbank, Banque de France.
Before being nominated for this position, Jean-Claude Trichet was the governor of the Banque de France.
DanishBetænkningen og ECB ' s chef siger det hele.
The report and the governor of the ECB say it all.
DanishVores udenrigspolitik, fru formand - jeg tror, det var Deres chef, der sagde det - kan sammenlignes med en bus med 15 chauffører!
Madam President, I believe it was your boss who said that our foreign policy is like a bus with 15 drivers!
DanishFru Delmas-Marty er tidligere chef for OLAF ' s tilsynsorgan, og hun har skrevet mange bøger om dette særlige emne.
Mrs Delmas-Marty is the former head of the supervisory body of OLAF and she has written many books on this particular subject.
DanishMéndez de Vigo er i modstrid med USA ' s forfatning og i modstrid med sin egen chef, José María Aznar.
Mr Méndez de Vigo's statement conflicts with the constitution of the United States, and also with the views of his boss, José Maria Aznar.
DanishMen det er jo til syvende og sidst regeringerne, som er Kommissionens chef, og ikke Kommissionen, som er regeringernes chef.
But it is after all governments which are in charge of the Commission and not the Commission which is in charge of governments.
DanishJeg glæder mig over den irske regerings samtaler i denne uge med den nye chef for det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur.
A consensus must be found, at European level, on developing technical rules relevant to the completion of the internal gas market.
DanishGammel skolemestermentalitet, hvor der kun er én, der vil være den andens lærer eller chef, er der helt sikkert ikke brug for her.
The concept of a hierarchy with one person in charge, telling everyone else what to do is certainly not what is needed here.