Dansk-engelsk oversættelse af "chikane"

DA

"chikane" engelsk oversættelse

DA

chikane {en}

volume_up
chikane (også: mobning)
Stressniveauet som følge af mobning og chikane på arbejdspladser er meget højt.
The level of stress caused by bullying and harassment in a workplace is tremendous.
Chikane indgår også i definitionen af forskelsbehandling.
Harassment is also included within the definition of discrimination.
Vietnam må ophøre med den statslige chikane af ikke-anerkendte religiøse grupper.
Vietnam must end official harassment of non-recognised religious groups.

Eksempelsætninger "chikane" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishStressniveauet som følge af mobning og chikane på arbejdspladser er meget højt.
The level of stress caused by bullying and harassment in a workplace is tremendous.
DanishDet viser en total mangel på hensyn til ofrene og er ren og skær utidig chikane.
It shows complete disregard for the victims and is nothing but inappropriate chicanery.
DanishVietnam må ophøre med den statslige chikane af ikke-anerkendte religiøse grupper.
Vietnam must end official harassment of non-recognised religious groups.
DanishDenne vedvarende chikane befæster forståeligt nok bare de håndfaste synspunkter i Gibraltar.
This continued harassment only entrenches, understandably, hard-line views in Gibraltar.
DanishDer finder grusom tortur og chikane sted, og verden ser bare til.
There is horrifying torture and abuse, and the world is simply looking on.
DanishFor så vidt angår seksuel chikane, har vi accepteret så mange af forslagene som muligt.
As far as sexual harassment is concerned, we have accepted as many of the proposals as possible.
DanishIfølge foreliggende tal foretages der stadig flere chikane-telefonopringninger i hele Europa.
According to available figures, malicious telephone calls are on the increase across Europe.
DanishJeg er enig i, at spørgsmålet om seksuel chikane er et reelt problem.
I agree that the question of sexual harassment is a real problem.
DanishDerfor er det ikke bare tilfældig chikane, når Grækenland nægter at undertegne finansprotokollen.
Consequently, it is no mere quibbling that makes Greece decline to sign the financial protocol.
DanishFor første gang på europæisk plan defineres begrebet seksuel chikane.
For the first time at European level the concept of sexual harassment has been given a clear content.
DanishChikane indgår også i definitionen af forskelsbehandling.
Harassment is also included within the definition of discrimination.
DanishSlutteligt har jeg en kort bemærkning om seksuel chikane.
Then I would like to say something briefly about sexual harassment.
DanishMan kunne også nævne den uacceptable chikane af menneskerettighedsforkæmperne overalt i verden.
Mr President, in Britain a man suffocated to death his 40-year-old brother who had Huntington's Disease.
DanishChikane bliver i denne forbindelse betragtet som forskelsbehandling.
Here harassment is considered to be discrimination.
DanishAung San Suu Kyi, der vandt valget i 1990, har været underkastet husarrest og konstant chikane.
Aung San Suu Kyi, who won the 1990 election, has been the victim of house arrest and continual harassment.
DanishDet vestlige samfund har reageret for sent i mange tilfælde over for brugen af etnisk chikane på Balkan.
The western community reacted too late in many cases to the use of ethnic harassment in the Balkans.
DanishKun som politisk chikane, som en utilladelig pression mod Parlamentet, kan man se denne reaktion.
I repeat, this reaction can only be seen as political blackmail, as unacceptable pressure on this Parliament.
DanishI begge lande risikerer kvinder chikane, voldelige overfald, dødstrusler og mord, fordi de er kvinder.
In both countries women face harassment, violent attacks, death threats and murder because they are women.
DanishOm: Forebyggelse af seksuel chikane inden for forsvaret
Subject: Preventing sexual harassment in the armed forces
DanishHr. formand, seksuel chikane på arbejdet skal ophøre.
Mr President, sexual harassment at work must be outlawed.